Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Skalcem 1000
Skalcem S2000/CF2000
Skalcem 3000 Strukturpuds
Silikonepuds
Skaltherm Grundpuds
Isotherm Grundpuds
Multipuds
Multipuds Vandtæt
Multi-Rep 2080
Hæftemørtel
Sokkelpuds Vandtæt
Lyn-cement
Reparationsbeton
Reparationsbeton Vandtæt
Reparationsmørtel
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Skalflex Reparationsmørtel

Skalflex Reparationsmørtel er en universalmørtel med fremragende vedhæftningsevne.

Anvendes til reparation af fuger og puds over sokkelniveau. Hæfter på alle mineralske overflader – teglsten, puds, Leca og beton.

Kan fylde fuger i op til 15 mm og pudsreparationer op til 10 mm i én arbejdsgang.

Velegnet til mindre reparationer både ude og inde.

Hæftesikker.

Opblanding
Blandes i forholdet 0,7 liter rent, koldt vand til 5 kg Reparationsmørtel. Vandmængden kan variere en smule afhængig af opgavens art.

Vandet hældes i blandespand og pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes med pisker eller murske.

Klargøring af underlag
Overfladen der skal behandles skal være rengjort, fast og fri for snavs. Evt. maling eller kalk skal fjernes før reparation. Der hugges fri langs kanterne af reparationsstedet, så der ikke opstår revner ved for tynde overgangslag.
Løse fuger fjernes, så der bliver optimal vedhæftning.

Støv fjernes og reparationsstedet forvandes grundigt før påføring. Ved meget sugende underlag kan der grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 umiddelbart før behandling.

Påføring
Det oprørte materiale påføres med murske, spartel eller lignende, trykkes grundigt på plads og bearbejdes med et pudsebræt.

Ved fugning anvendes en fugeske til påføring, og der komprimeres til fugen er fast. Hvis det er nødvendigt, kan der afsyres efter minimum et døgn.

Reparationerne skal beskyttes mod nedbør i minimum et døgn. Ved høje temperaturer kan for hurtig udtørring undgås ved at forstøve med vand.

Rengøring
Værktøj skal rengøres omgående efter brug med varmt vand. Når materialet er afbundet, kræves mekanisk afrensning.

 

Anvendelse Universalmørtel med fremragende vedhæftningsevne.
Forbrug Ca. 1,4 kg pr. mm ved pudsning
Ca. 7 kg pr. m2 ved 15 mm fugedybde
Lagtykkelse Op til 10 mm ved pudsreparationer og op til 15 mm ved fuger
Max. kornstr. 0,8 mm
Hærdeperiode Gennemhærdet efter 28 døgn ved 20°C
Opblanding Ca. 0,7 liter rent, koldt vand til 5 kg Reparationsmørtel
Døgntemperatur Min. 5°C
Opbevaring Tørt
Mal-kode 00-4 (1993)
Emballage 5 kg spand
DB-nr. 1602343
Quick links

 

  Datablad
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet