Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Skalflex Fugefix
Sandkassesand
Ovntørret kvartssand
Stenmel
Standsand Våd
Bakkegrus/Muregrus Våd
Granitskærver
Danfugesand
Danfast
Danfugestenmel
Tekniske data
Arbejdsanvisning
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Danfugestenmel

 

Egenskaber

Blandingen af knust mørk granit og næringsfattige mineraler giver en naturlig høj pH-værdi i fugefyldningerne på en helt naturlig måde. Ligesom ved det lyse Danfugesand® bliver Danfugestenmel® meget kompakt, når det fyldes i fugerne. Anvend vores Danfugestenmel® til nye fuger eller til renovering.

 
Anvendelsesområder
Uanset om det antracitfarvede Danfugestenmel® anvendes til smalle eller brede fuger på terrasser, indkørsler eller gangarealer, sætter det sit helt eget udsædvanlige præg på fugerne i belægningerne, om de så består af beton, granit eller chaussésten.
 
• til nye mørke fuger eller renovering

• fleksibelt fugemateriale
• vandgennemtrængeligt
• nemt at anvende

Sådan gør du ved renovering:

Er de eksisterende flisebelægninger grønne, så er en renovering nødvendig. Med den rigtige behandling kan belægningen næsten blive som ny igen og du kan fremover slippe for at luge.

Sådan bruger du Danfugesand® og Danfugestenmel® til renovering af ældre belægninger.

1: Hvis der har været ukrudt i den gamle belægning, er det vigtigt at dette fjernes helt ved oprensningen, eller at dette bekæmpes med egnede miljøvenlige ukrudtsmidler. Selvom du skifter til nyt fugemateriale, vil du komme til at luge gammelt ukrudt, hvis det ikke er fjernet helt.

2: De gamle fuger renses op. Det kan ske ved hjælp af fugerensejern og stiv kost eller højtryksspuler. Fuger renses minimum 30 mm op. Ved brug af højtryksspuler er det vigtigt, ikke at beskadige belægningsstenene/flisernes overflade eller underlaget.

3: Belægningsstenene/fliserne rengøres med vand. De er som regel tilsmudsede ved oprensningen af det gamle fugemateriale. Brug evt. en industristøvsuger til at fjerne det opkradset jord med.

4: Belægningen skal have lov til at tørre, så belægningsstenene/fliserne fremstår tørre inden fugefyldning.

5: Fej fugematerialet ned i fugerne. Fej både diagonalt og lige på fugerne for at få den bedst mulige fugefyldning. Det bedste resultat fås ved brug af vibrator.

Kontroller fugefyldningen med en spartel. Hvis fugerne er fyldt godt nok op, kan spartlen kun presses få millimeter ned i fugen. Er fugerne ikke fyldt godt nok op, fejes der yderligere fugemateriale ned i fugerne.

6: Renfej belægningen afslutningsvis med en blød kost, så de sidste fuger fyldes helt op, og det overskydende fugemateriale fejes op. Gem det overskydende fugemateriale tillukket og tørt til efterfyldning.

7: Resultatet er flotte og indbydende fuger, der fremover minimerer dit arbejde med at luge. Husk at gentage opfyldningen af fugerne efter behov.

 

Sådan gør du ved nye fuger:

1: Start fugefyldningen med at blande fugematerialet med en skovl, så sandkornene bliver fordelt. Hæld derefter rigeligt fugemateriale ud over belægningen.

2: Fej fugematerialet ned i fugerne. Fej både diagonalt og lige på fugerne for at få den bedst mulige fugefyldning. Det bedste resultat fås ved brug af vibrator.

3: Kontroller fugefyldningen med en spartel. Hvis fugerne er fyldt godt nok op, kan spartlen kun presses få millimeter ned i fugen.

4: Renfej belægningen afslutningsvis med en blød kost, så de sidste fuger fyldes helt op, og det overskydende fugemateriale fejes op. Gem det overskydende fugemateriale tillukket og tørt til efterfyldning.

5: Resultatet er flotte og indbydende fuger, der minimerer dit behov for at luge ukrudt. Husk at gentage opfyldningen af fugerne efter behov.

Quick links

 

  Datablad
   
Sikkerhedsdatablad
   
Brochure
   
"Den lille Sandhed"
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet