Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Cementpuds/Sokkelpuds
Opmuringsmørtel
Pudsemørtel KC 50/50/700
Pudsemørtel KC 35/65/650
Pudsemørtel Strandsand
Vandskuringsmørtel
Funktionsmørtel M5
Støbebeton
Stolpebeton
Lyn-Beton
Blok- og Tyndfugelim
Grovbeton
Ekspanderende Beton
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Blok- og Tyndfugelim

Skalflex Blok- og Tyndfugelim er en fabriksfremstillet, cementbaseret tørmørtel, der kun skal tilsættes vand. 

Produktet er fremstillet af Portlandcement, mineralske fyldstoffer, additiver samt ovntørret kvartssand med korn på max 0,6 mm. Produktet er særdeles velegnet til sammenlimning af blokmurværk og til diverse reparationsopgaver. 

Skalflex Blok- og Tyndfugelim indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele, og er i afbundet tilstand vand- og vejrbestandig.

Anvendelsesområder
Skalflex Blok- og Tyndfugelim anvendes til sammenlimning af blokmurværk som letbetonblokke, fundamentblokke, betonelementer, brøndringe m.m. på vandrette som lodrette flader (glider ikke) samt til spartling og reparation mellem disse i lagtykkelser op til max. 5 mm.

Anvendelse

Cementbaseret lim / tyndfugemørtel

Forbrug

Ca. 1,5 kg/m2/mm 

Opblanding

Ca. 5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg mørtel

Blandetid

Min. 5 minutter - max. 15 minutter

Værktøj og rengøring Værktøj rengøres med vand straks efter brug

Kornstørrelse

Sorteret og ovntørret kvartssand, max 0,6 mm

Hærdetid Min. 28 døgn
Anvendelsestid

Ca. 2 timer ved 20°C

Døgntemperatur

5°C til 30°C

Opbevaring I uåbnet original emballage:
12 måneder fra produktionsdato
Emballage 25 kg sæk
DB-nr.

1671958

Quick links

 

  Datablad
     
  Sikkerhedsdatablad
   
Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet