Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Cementpuds/Sokkelpuds
Opmuringsmørtel
Pudsemørtel KC 50/50/700
Pudsemørtel KC 35/65/650
Pudsemørtel Strandsand
Vandskuringsmørtel
Funktionsmørtel M5
Støbebeton
Stolpebeton
Lyn-Beton
Blok- og Tyndfugelim
Grovbeton
Ekspanderende Beton
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Lyn-Beton

 
Skalflex Lyn-Beton er en cementbaseret, hurtighærdende og svindkompenseret støbebeton til udvendige og indvendige opgaver, hvor der ønskes en kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Skalflex Lyn-Beton er sammensat af speciel hurtighærdende cement, tilsætningsstoffer og 0-6 mm ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve.
 
Produktet er klar til brug efter tilsætning af afmålt, rent vand efterfulgt af en effektiv blanding.
 
Anvendelse
Skalflex Lyn-Beton anvendes til udvendige og indvendige reparations- og støbeopgaver, udfyldning og faststøbning af pæle og lign. støbeopgaver af ikke bærende og belastede bygningsdele. Ideel til opgaver, hvor umiddelbar ibrugtagning/færdiggørelse er ønskelig, f.eks. faststøbning af hegnspæle,
gyngestativer, støbning af bund i kloakbrønd eller fæstelse mellem brøndringe.
Anvendelse
Hurtighærdende, cementbaseret støbe- og reparationsbeton til udvendige og indvendige opgaver af ikke bærende og belastede bygningsdele
Forbrug 25 kg tørmørtel giver ca. 12 liter vådmørtel
Opblanding
Retningsgivende, ca. 2,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel.
Blandetid Min. 3 minutter
Værktøj og rengøring Værktøj rengøres med vand straks efter brug
Kornstørrelse Sorteret og ovntørret kvartssand samt søsten, 0-6 mm
Hærdetid Min. 28 døgn
Anvendelsestid 20-30 minutter ved +20°C
Døgntemperatur Min. +5˚C  / Maks. +25˚C
Opbevaring I uåbnet original emballage: 6 måneder fra produktionsdato
Emballage 5 kg spand og 25 kg sæk
DB-nr. 5 kg: 1840052
25 kg: 1699153

 

 

 
Egenskaber Værdi

Bøjningstrækstyrke,
28 døgn

Trykstyrke, 2 timer
Trykstyrke, 5 timer
Trykstyrke, 1 døgn
Trykstyrke, 7 døgn
Trykstyrke, 28 døgn

7 MPa (DS/EN 12190)
 

5 MPa (DS/EN 12190)
10 MPa (DS/EN 12190)
15 MPa (DS/EN 12190)
40 MPa (DS/EN 12190)
50 MPa (DS/EN 12190)

 

Quick links

 

  Datablad
     
Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet