Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Multispartel
Universalspartel
Flydespartel
Flydespartel Extra T30
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Flydespartel Extra T30

Skalflex Flydespartel er et selvnivellerende produkt på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret finkornet kvartssand.

Velegnet til opretning og spartling af betongulve, som underlag for tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner eller andre lettere belastede erhvervslokaler.

Kan benyttes som færdig gulvoverflade i letbelastede områder.

Lagtykkelse: 2-30 mm.

Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

Flydespartel må ikke anvendes udendørs, og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK/ETAG 022-godkendt vandtætningsmembran.

  • Hurtighærdende, selvnivellerende flydespartel
  • Skal kun tilsættes vand
  • Til indendørs brug
  • Udlægges i én arbejdsgang
  • Hæfter på alle faste, rengjorte mineralske underlag
  • Tåler ikke frost under afbinding, udstøbning eller hærdning
  • Velegnet til gulvvarme. Dog skal gulvvarmen være slukket under arbejdets udførelse og forblive slukket 14 dage efter udlægning.

 

Anvendelse

Som flydespartel på ethvert fast, rengjort mineralsk underlag indendørs

Forbrug

Ca. 16 kg tørprodukt pr. m² ved 10 mm lagtykkelse

Opblanding

3,7-3,9 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Flydespartel

Massefylde

I løs vægt 1,60 g/cm³

Kornstørrelse Max. 1 mm
Værktøj og rengøring Værktøj rengøres med vand straks efter brug
Lagtykkelse

2 - 30 mm. Retningsgivende

Hærdetid

1-3 timer for gangtrafik ved +20°C
24 timer for let trafik ved +20°C
1 uge for tung trafik ved +20°C

Åbningstid

10-15 minutter ved +20°C

Gulvvarme Skal være slukket i hele arbejdsperioden og forblive slukket 14 dage efter udlægning
Arbejdstemperatur

Mellem +5 og +25°C

Opbevaring

Holdbart min. 6 mdr. i uåbnet emballage

Mal-kode 00-4 (1993)
Emballage 20 kg sæk
DB-nr. 1795357

Quick links
 

  Datablad
   
 
Sikkerhedsdatablad
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet