Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Sokkelstop
Multitæt
Saltbinder/primer
Skalflex Aktiv
Hæftesvumme
Sokkeltæt
Tætningsmembran
Bitumen Primer
Letpuds
Reparationsbeton vandtæt
Fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Skalflex Aktiv

Kapillaraktiv svummemørtel til fugtspærring af cementpuds og beton

Skalflex Aktiv er en 1-komponent, kapillaraktiv svummemørtel til fugtspærring af beton og cementpuds. Produktet er diffusionsåbent, vandbaseret og virker ved hjælp af katalytiske kemikalier, der trænger ind gennem kapillarstrukturen og mikrorevner i beton og cementmørtler. Reaktionen er kontinuerligt til stede, og vil genaktivere og stoppe fremtidig indtrængning af fugt og vand.

Fugtsikringen sker altså inde i kapillarerne, hvor fugten forhindres i at vandre. Således standses også saltvandring ud til yderste facadelag.

Modstår vandtryk på op til 0,5 bar.

Produktet fremstår efter hærdning med en slidstærk overflade, som kan efterdækkes. Afhængig af anvendelsessted anbefales Skalflex Multi-Rep 2080Skalflex Sokkelpuds VandtætSkalflex Reparationsbeton Vandtæt, fliser, klinker eller anden gulvbelægning.

Anvendelsesområder
Velegnet på vandrette og lodrette flader af beton og cementpuds udendørs og indendørs, eksempelvis sokler, kældervægge, kældergulve, altaner, betondæk m.m.

 

Anvendelse
Kapillaraktiv svummemørtel til indendørs og udendørs brug
Opblanding

Som svumme: 5 dele pulver til 2 dele vand 
Som sprøjte: 5 dele pulver til 3 dele vand

Forbrug

Ved 1 lag: Ca. 1 kg pulver/m2 
Ved 2 lag: Ca. 0,8 kg pulver/m2 pr. lag 

Brandklasse A1
Trykstyrke Klasse R1 (≥10 MPa)
Vedhæftning ≥ 0,8 MPa
pH værdi 13
Farve Lysgrå
Hærdeperiode 28 dage ved +20°C
Penetration  Forventet 1 mm pr. uge
Opbevaring 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbet emballage
Emballage 10 kg spand og 25 kg sæk
DB-nr. 10 kg: 1851602
20 kg: 1851601

Quick links

 

  Datablad
   
   
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet