Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Gulvspartel Fin
Gulvspartel Extra
Gulvspartel Grov
Gulvspartel Fiber
Gulvmørtel Udendørs/Industri
Gulvmørtel Turbo
Gulvprimer
Gulvforsegler
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Gulvspartel Fiber

Skalflex Gulvspartel Fiber er en hurtighærdende, fiberforstærket, og cementbaseret flydespartel til indvendig brug.

Høj slidstyrke og god vedhæftningsevne. Pumpbar og volumenstabil.

Fremstår med en hård, slagfast overflade, og kan stå som færdig gulvoverflade efter påføring af Skalflex Gulvforsegler eller egnet gulvmaling. 

Skal i vådrum altid tildækkes med en MK/ETAG 022-godkendt vandtætningsmembran.

Anvendelsesområde
Til indendørs brug.

Gulvspartel til opretning af gulvkonstruktioner af glat beton, betonelementer, pudslag, stabile trægulve, terrazzo, klinker og fliser.

Velegnet som færdig gulvoverflade i bl.a. kontorer, institutioner, lagerlokaler og andre letbelastede fabrikationslokaler. Velegnet til ilægning omkring elvarmerør m.m.

Velegnet på gulve med eksisterende gulvvarme. Anvendt som underlag for tætte belægninger (linoleum, vinyl, membraner, fugefri belægninger m.m.) er det vigtigt, at flydespartlen er tilstrækkelig udtørret, før den tætte belægning udføres.  

Kan anvendes på gulvvarme.

 

Anvendelse

Slagfast, hurtighærdende gulvspartel til opretning af indendørs gulve af beton, stabile trægulve, klinker m.m.

Forbrug

Ca. 1,6 kg tørprodukt/mm/m²

Opblanding

3,7-3,9 liter  vand pr. 20 kg Gulvspartel Extra

Lagtykkelse 2-50 mm, retningsgivende
Massefylde, våd 1,60 g/cm3
Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Bearbejdningstid

15-20 minutter ved +20°C

Hærdetid ved +20°C

1-3 timer for gangtrafik
24 timer for let trafik
1 uge for tung trafik
Fuldt hærdet efter 28 døgn

Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Rengøring Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring Tørt i åbnet emballage
Kornstørrelse

Max. 0,6 mm

Emballage 20 kg sæk
DB-nr.

1840040

 

Tekniske værdier

Bøjningstrækstyrke

Ca. 8 MPa efter 28 døgn (F6)

Trykstyrke

Ca. 30 MPa efter 28 døgn (C30)

Flydemål 155-160 mm
Svind 0,60-0,85‰ efter 28 døgn
Kromatindhold

< 2 mg/kg cement

Kloridindhold

0,002 vægt %

pH-værdi

Ca. 11,5

Vandskadestabilitet

Svældning under vand < fri krympning

Reaktion ved brand A1fl

 

Udtørringsforløb

Tid 10 mm 40 mm
1 døgn < 85% RF

94% RF

14 døgn  

85% RF

Udført ved +20°C og 65% RF

Quick links

 

  Datablad
     
Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet