Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Gulvspartel Fin
Gulvspartel Extra
Gulvspartel Grov
Gulvspartel Fiber
Gulvmørtel Udendørs/Industri
Gulvmørtel Turbo
Gulvprimer
Gulvforsegler
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Gulvmørtel Turbo

Skalflex Gulvmørtel Turbo er en ekstrem hurtighærdende flydemørtel til støbeopgaver, hvor der ønskes en særdeles kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling.

Svindkompenseret.

Til indendørs og udendørs brug.

Velegnet til aggressiv miljøklasse.

Begyndende afbinding efter ca. 10 minutter, og opnår høj styrke allerede i løbet af få timer.

Anvendelsesområde
Skalflex Gulvmørtel Turbo anvendes til indendørs og udendørs reparationer, udfyldning og regulering af brøndkar samt til mindre støbeopgaver af ikke bærende og belastede bygningsdele. 

 

Anvendelse

Hurtighærdende flydemørtel til støbeopgaver, hvor der ønskes en særdeles kort afbindingstid og lyn-hurtig styrkeudvikling

Udbytte

25 kg tørpulver giver ca. 12,5 liter opblandet mørtel

Opblanding

3,2-3,4 liter vand pr. 20 kg Gulvmørtel Turbo

Lagtykkelse

20-200 mm. Retningsgivende

Massefylde, våd 2,0 g/cm3
Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Bearbejdningstid

5-10 minutter afhængig af temperatur

Hærdetid ved +20°C

Begyndende afbinding efter ca. 10 minutter.
Fuldt hærdet efter 28 døgn

Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Rengøring Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring Tørt i åbnet emballage
Kornstørrelse

Max. 4 mm

Emballage 20 kg sæk
DB-nr.

5 kg: 1840044
20 kg: 1840042

 

Tekniske værdier

Bøjningstrækstyrke

> 9,0 MPa efter 28 døgn (F9)

Trykstyrke

1 time: > 10 MPa
2 timer: > 20 MPa
1 døgn: > 50 MPa
7 døgn: > 55 MPa
28 døgn: > 60 MPa (C60)

Kromatindhold

< 2 mg/kg cement

Kloridindhold

0,02 vægt %

Miljøklasse Ekstra aggressiv
pH-værdi Ca. 11

Reaktion ved brand

A1fl

Quick links

 

  Datablad
     
Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet