Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Dobbeltstampet hvidtekalk
NHL5 grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5
NHL5 mørtel 0-4mm 1:2
NHL5 mørtel 0-2mm 1:2
NHL3,5 grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5
NHL3,5 mørtel 0-4mm 1:2
NHL3,5 mørtel 0-2mm 1:2
NHL3,5 mørtel 0-1mm 1:2
NHL2 mørtel 0-4mm 1:2
NHL2 mørtel 0-2mm 1:2
NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

NHL5 mørtel 0-4 mm 1:2
(KKh 20/80/475)

NHL5 mørtel 0-4 mm (KKh 20/80/475) 1:2 er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydraulisk kalk og 0-4 mm ovntørret kvartssand. 

Mørtlen er pumpbar og velegnet som sprøjtepuds. 

Anvendelsesområde
NHL 5 (stærkt hydraulisk) benyttes på bygningens udsatte steder som f.eks. skorstene, rygninger og sokler. 

Aggressiv miljøklasse.

Velegnet til reparation af ældre puds og fuger.

Velegnet til opmuring af tegl- og natursten, skorstens-piber og trækning af gesimser.

Velegnet til lægning af rygnings- og gratsten samt tagsten på murværk og murkamme samt som læggemørtel til indvendige tegl- og naturstensgulve.

Velegnet som facadepuds og sokkelpuds.

 

Anvendelse

Som opmuringsmørtel, fugemørtel og grovpuds 

indvendig og udvendig

Opblanding

4,2-4,7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel

Forbrug

Ca. 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse
Opmuring: Ca. 1 kg pr. mursten
Fugning: 6-8 kg pr. m²

Lagtykkelse

Som grovpuds 8-10 mm

Døgntemperatur

+5°C til +30°C

Brugstid

12 timer (ved +20°C). Kan blandes op igen indenfor 24 timer

Styrkefaktor

NHL5 (Stærkt hydraulisk) – aggressiv miljøklasse

Vægtfylde

Ca. 1,7 kg/liter

Opbevaring

Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost

Holdbarhed 24 måneder fra produktionsdato
Standarder

Certificeret iht. DS/INF 167 samt DS/EN 998-2: 2010, DS/EN 998-1: 2010. Naturlig hydraulisk kalk produceret i henhold til europæisk norm EN 459-1

DB-nr. 

1901549

 

Quick links

 

  Datablad
   
   
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet