Tips og idéer
Spørgsmål og svar
Pressemeddelelser
Spørg HP
Nyttige links

Spørgsmål og svar

 1. Hvor stærk skal en vandskuring være, hvis den skal males med Skalcem 100?
 2. Hvornår kan man male ovenpå en nypudset mur?
 3. Må man vandskure nyt murværk med Skalcem S2000?
 4. Kan man vandskure med Skalcem S2000 oven på murværk med tilbagelagte fuger?
 5. Hvorfor skaller Silikatmaling af i pletter på en ny vandskuring?
 6. Hvordan facaderenoverer man et hus opført i kalksandsten?
 7. Mit hus er malet med Skalcem 100 Skagengul, det får hvide skjolder. Hvordan kan det være?
 8. Kan man male Skalcem 100 ovenpå Cempexo?
 9. Hvordan maler man Skalcem 100 på glatte betonelementer?
 10. Hvordan vedligeholder man farven på Skalcem S2000?
 11. Kan man male oven på overflader, som er kalkede?

 

1. Hvor stærk skal en vandskuring være, hvis den skal males med Skalcem 100?
Der findes lige så mange opskrifter på vandskuringsmørtler, som der er murere, men hvis vi skal sige noget generelt omkring valg af vandskuringsmørtel, er det vores erfaring, at man bør holde sig til de færdiglavede tørmørtler. Disse har et lavere indhold af kalk og er samtidig blandet med cement i et forhold, som giver en ensartet styrke i hele vandskuringen.

2. Hvornår kan man male ovenpå en nypudset mur?
Det er den gængse opfattelse, at man skal vente et år, inden man maler et nypudset hus. Dette behøver ikke altid at være tilfældet. Hvis man ønsker huset malet med Skalcem 100, kan man nøjes med at vente til pudsen er udhærdet (20-28 dage), idet denne type maling ikke tager skade, hvis der er fugt i underlaget. Skal man male med Facadesilikat, skal man sikre sig, at underlaget er helt tørt, inden man maler, så i det tilfælde at pudsen er påført tidligt på året, kan man typisk male med Facadesilikat efter sommerferien.

Ventetiden på et år skal man dog stadig overholde, hvis man ønsker at male med emulsionsmalinger og andre ikke mineralske malinger, idet disse er pH-neutrale, og derfor ikke tåler at blive påført en ny puds, som har en høj pH-værdi. Denne pH-værdi sænker sig når pudsen bliver ældre.

3. Må man vandskure nyt murværk med Skalcem S2000?
Murværk skal være fuldt udhærdet, inden man vandskurer det med Skalcem S2000 d.v.s. min. 28 dage gammelt. Murmørtlen skal kunne få luft under hele hærdetiden, og selv om Skalcem S2000 er et diffusionsåbent produkt, vil det stadig bremse tilførslen af luft til mørtlen, så denne kan risikere at blive porøs med senere frostsprængninger til følge. Man bør også iagttage, at hvis murværket er opført i en fugtig periode, kan man risikere, at der kommer saltudfældninger på murværket, når dette tørrer op. Disse udfældninger vil passere igennem Skalcem S2000, men give nogle skjolder, som vil skæmme udseendet af det færdige resultat. Så hvis man vil undgå dette, bør man lade murværket stå et år, før man vandskurer dette. Man vil så kunne børste saltudfældningerne af med en stiv kost og derved undgå, at de skæmmer facaden.

4. Kan man vandskure med Skalcem S2000 oven på murværk med tilbagelagte fuger?
Hvis fugerne er mere end 10 mm dybe fuges disse ud med en almindelig opmuringsmørtel. Når mørtlen er hærdet (ca. 28 døgn), kan man vandskure med Skalcem S2000. Bemærk dog, at hvis der skal filtses med en mørk farve, bør disse fuger være helt tørre, ellers kan man risikere at få nogle store farveforskelle imellem den Skalcem, som sidder på stenen og i fugen. Dette kan reduceres med en god forvanding. Er fugerne omkring 5 mm eller mindre, kan man vandskure op med Skalcem S2000 tilsat 20% kvartssand med en kornstørrelse på 0,4-0,8. På denne måde undgår man, at der opstår svindrevner omkring fugerne.

5. Hvorfor skaller Silikatmaling af i pletter på en ny vandskuring?
Silikatmaling skal kunne trænge ind i pudsen, og her reagerer den med underlaget og danner en uopløselig forbindelse med pudsen. Hvis der er fugt eller mursalte i underlaget, forhindrer disse, at malingen kan trænge ind i underlaget, og der sker således ingen reaktion med underlaget, dette vil så medføre, at malingen kun tørrer op på overfladen, og da der ikke er bindemidler i Silikatmaling, vil den således begynde at løsne sig og skalle af. Problemet er forholdsvis let at løse ved at børste området grundigt af, sikre sig at der ikke længere er fugt eller salte i underlaget og herefter male igen – det tilrådes at male hele facadeafsnittet (fra hjørne til hjørne) for at undgå synlige pletmalinger.

6. Hvordan facaderenoverer man et hus opført i kalksandsten?
Kalksandsten er et meget bredt begreb, som kan variere i typer, fremstillingsted og alder/nedslidningsgrad, det er derfor svært at give en generel vejledning. Vi anbefaler derfor, at bygningen tilses af en af vore tekniske konsulenter, som så vil give en vejledning i hvert enkelt tilfælde. Dette besøg vil være gratis (der kan være op til 2 ugers ventetid).

7. Mit hus er malet med Skalcem 100 Skagengul, det får hvide skjolder. Hvordan kan det være?
Skalcem 100 er baseret på hvid cement, som hærder op, og på den måde holder på farven. Hvis der kommer hvide skjolder i den færdige overflade, er der sket fejl i ophærdningen. Disse ophærdningsfejl kan have flere årsager. Den typiske er, hvis facaden får regn indenfor de første 2-4 dage efter malerarbejdet, herved sker der forkridtning i overfladen, d.v.s. den hvide cement, som ikke er ophærdet lægger sig yderst i overfladen og hærder her. Dette vil så give en kosmetisk fejl, selve overfladen fejler i princippet ikke noget. Dette problem ses typisk i forbindelse med lave nattemperaturer i forårsmånederne. En anden årsag kan være arbejde ved for høje temperaturer, hvor hærdningen går i stå, fordi den fugt som malingen skal bruge til at hærde med fordamper. Når denne overflade får regn, vil den uhærdede cement så give hvide skjolder, dette problem kan forhindres ved at eftervande med forstøvet vand efter 1-2 døgn, hvis man konstaterer, at overfladen er afsmittende.

8. Kan man male Skalcem 100 ovenpå Cempexo?
Begge produkter er cementbaserede, og derfor er der ingen problemer i at male Skalcem 100 ovenpå en Cempexo.

9. Hvordan maler man Skalcem 100 på glatte betonelementer?
Når man maler ovenpå støbte betonelementer, skal man sikre sig, at de er fri for formolie. Da det ikke tjener noget formål at forvande glatte elementer, bør man erstatte 1 liter vand med 1 liter Beto-Binder til 10 kg Skalcem 100. Denne blanding kan sagtens rulles på, og glatte elementer skal man påregne at male 2 gange. Hvis man vil have en smule struktur i overfladen, kan man tilsætte 1 kg sand til 10 kg opblandet Skalcem 100.

10. Hvordan vedligeholder man farven på Skalcem S2000?
Når farven på Skalcem S2000 er blevet træt, frisker man den op med Facadesilikat fortyndet med 20% Facadesilikatgrunder. På den måde tilfører man overfladen nye farvepigmenter uden at ødelægge strukturen, samtidig sikrer man, at overfladen stadig er helt diffusionsåben. Har man sit hus liggende nær havet, vil det være nødvendigt at holde overfladen i en cementbaseret overflade, derfor anbefaler vi, at der vedligeholdes i Skalcem 100, idet andre malingstyper ikke kan tåle det aggressive miljø, som den saltmættede luft giver.

11. Kan man male oven på overflader, som er kalkede.
Som udgangspunkt kan man ikke male ovenpå kalk. Malingen vil typisk "trække" kalken af, og derved får man afskalninger på facaden. Dette sker typisk i vinterperioden, hvor kalken tager fugt fra regn og høj luftfugtighed. Når dette sker, udvider kalken sig, malingen revner, og der kan trænge yderligere fugt ind bag malingen, som så vil sætte gang i flere afskalninger. Derfor ses disse afskalninger mest på de områder, som er udsatte for direkte vandpåvirkning. Det er derfor en god ide altid at afrense facaderne helt for kalk, hvis man ønsker at male disse.

Spørg H.P.

Har du spørgsmål, så kontakt H.P.

 

  +45 86 61 22 99
     
  mail@skalflex.dk

 

Hent brochure her:

   Gør det Let
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet