Tips og idéer
Gode råd
Farvevalg
Hvilken facade har mit hus?
Vedligeholdelse
Skader
Facadeisolering
Spørgsmål og svar
Pressemeddelelser
Spørg HP
Nyttige links

Skader

Husets murværk er et yderst udsat sted. Med mange påvirkninger af slagregn, snavs, alger, tøfrost, vind, fugt, sand og salte er blot nogle af de ting den yderste overflade bliver udsat for, samtidig er husets fundering også udsat for bevægelser i underlaget/undergrunden, og risikerer hermed også at tage skade.

De hyppigst forekommende skader er:

1. Svind og krakeleringsrevner
Disse revner er den mest forekommende type af revner, der er mange årsager til disse, men de opstår tit som følge af forskelle i pudslagets tykkelse eller ved for hurtig optørring af pudsen. De ligner ofte et fintmasket net af sammenhængende revner. Revnerne kan repareres med Skalflex Multispartel, og/eller overmales med de 2 tykfilms malingsprodukter – Skalflex Facadestruktur eller Skalflex Grovdæk.2. Fugeskader/revner
Revner i forbindelse med fuger opstår typisk på grund af dårligt udfyldte fuger, fugematerialets kvalitet eller bevægelser i muren, til udbedring af disse skader kan benyttes Skalcem Amérpuds.

3. Sætningsrevner
Sætningsrevner opstår når underlaget eller fundamentet af forskellige årsager bevæger sig. Det kan skyldes ujævn belastning af fundamentet, vibrationer, sætning eller ved fejlkonstruktion. Skalflex har til sætningsrevner udviklet et specielt armeringssystem – Skalcem améringssystem. I tilfælde af sætningsrevner er det tilrådeligt at kontakte en professionel.

4. Skruk
Er løstsiddende pudslag ovenpå en løstbundet puds. Det løse puds vil altid på et eller andet tidspunkt skalle af. Skruk giver en hul lyd når man banker på det, og skal fjernes og efterfølgende repareres med Skalcem Amérpuds og evt. armeringsnet.

Spørg H.P.

Har du spørgsmål, så kontakt H.P.

 

  +45 86 61 22 99
     
  mail@skalflex.dk

 

Hent brochure her:

   Gør det Let
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet