Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Skalcem 1000
Skalcem S2000/CF2000
Skalcem 3000 Strukturpuds
Silikonepuds
Skaltherm Grundpuds
Isotherm Grundpuds
Multipuds
Multipuds Vandtæt
Multi-Rep 2080
Hæftemørtel
Sokkelpuds Vandtæt
Lyn-cement
Reparationsbeton
Reparationsbeton Vandtæt
Reparationsmørtel
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Multipuds

Skalflex Multipuds er en cementbaseret pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne. Skalflex Multipuds er let at arbejde med og hæfter på ethvert fast og rengjort underlag. Hærder op uden svindrevner. Til indendørs og udendørs brug.

Velegnet som reparationspuds, også på malede områder. Velegnet som vandskuringsmørtel, til filtsning af fliser samt til ilægning af armeringsnet. Anvendes sammen med Skalflex Armérstål til udbedring af sætningsrevner. Kan overmales efter ønske.

Skalflex Multipuds hæfter på selv glatte underlag som eksempelvis fliser, gipsplader og faste, malede overflader.

Kan tilsættes op til 25% ovntørret kvartssand 0,4-0,8 mm.

 

Ikke velegnet til pudsning af større malede overflader udvendig, da dette kan øge risikoen for overfladespændinger. Må ikke anvendes på gangarealer eller trædeflader.

 

Anvendelse
Som pudse- og filtsemørtel 
Opblanding Max. 1 liter rent, koldt vand pr. 5 kg Multipuds. Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne
Forbrug Afhængig af lagtykkelse. Ca. 1 kg/mm/m2
Lagtykkelse 1-3 mm
Massefylde I løs vægt: 1,35 g/cm3
Kornstørrelse 0,3-0,8 mm
Døgntemperatur Min. +5°C
Opbevaring Tørt
Hærdeperiode 28 dage
Emballage 5 kg og 15 kg spand, samt 20 kg sæk
Mal-kode 00-4 (1993)
DB-nr. 5 kg: 5172092
15 kg: 5172091
20 kg: 5344208

Quick links

 

  Sikkerhedsdatablad
   
 

Video

   
 

Datablad

   

 

Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet