Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Fugtsikringssystemer
Standsning af opstigende fugt
Indvendig fugttætning af kældervæg
Indvendig vandtætning af kældervæg og gulv
Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg
Udvendig vandtætning af sokler over terræn
Udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn
Vandtætning med Skalflex Tætningsmembran
Fugtsikring af udvendig trappe
Fugtsikring af udvendig skorsten
Radonsikring
Video fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Fugtsikring af udvendig skorsten

Skorstene er på grund af deres placering ofte udsat for lidt hårdere vejrlig end resten af bygningen, og med tiden vil skorstenene blive nedbrudt af vejr og vind.
Fuger kan blive porøse, topkapper og inddækninger kan blive utætte, så fugt kan trænge ind i murværket, og give fugtskader indvendigt i bygningen. Puds og
maling vil miste vedhæftning og falde af. Skorstene kan enten være bygget op med teglsten eller med skorstenselementer. De kan være indvendige,
udvendige op ad en mur eller helt fritstående.

Topkappe/afdækning
Hvis den øverste cementafdækning er utæt, bør den skiftes ud. Er skaden af mindre omfang, repareres den med Skalflex Multitæt, og oprettes med
Skalflex Reparationsbeton Vandtæt, som med fordel kan ilægges armeringsnet.
Afrens kappen for begroning og løst materiale. Kappen grundes med
Skalflex Saltbinder/Primer, som påføres med kost eller rulle.
Saltbinderens tørretid er 3-4 timer.

Herefter påføres 2 lag Skalflex Multitæt med pensel eller kost. Hvert lag skal have en tykkelse på 1 mm. Første lag påføres med langsgående strøg. Efter 2-3 timer
påføres andet lag med tværgående strøg. Umiddelbart herefter påføres et lag Skalflex Saltbinder/Primer. Herved afkortes tørretiden til max. 4 timer.
Efter hærdning oprettes kappen med Skalflex Reparationsbeton Vandtæt i en passende lagtykkelse.

Inddækning
Inddækningen omkring skorstenen ved taggennemføring skal være i orden for at undgå fugtindtrængning i dette område. Fugen med inddækning kan blive porøs/
utæt og fugt kan trænge rundt om inddækningen. Fugen skrabes ud, inddækningen placeres korrekt og fugen udfyldes med en vejrbestandig, elastisk fuge.

Fuger
Fugtbeskadigede fuger bliver porøse og taber vedhæftningsevne. Porøse fuger skal kradses ud til en dybde af max. 3-5 cm, eller ind til fast mørtel. De udskrabede fuger fyldes med Skalcem Sokkelpuds Vandtæt, som komprimeres.

Overflade
Hvis murværkets overflade er fugtskadet, skal alt løst materiale som begroning, porøse teglsten, løs puds og maling fjernes. Dette gælder ved skorstene opbygget i
teglsten og i skorstenselementer. Herefter oprettes fladen med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, som med fordel kan forstærkes med armeringsnet.
Påføres med stålbræt i en lagtykkelse på 2-10 mm. Hærdetiden er ca. 1 døgn, men skal skorstenen males må dette først ske efter 28 døgn.
Vi anbefaler Skalflex Siloxanemaling.

Opstigende grundfugt
Har skorstenens sokkel direkte kontakt med terræn, kan der være risiko for opstigende grundfugt. Dette udbedres med Skalflex Sokkelstop.

Se også Kapillarbrydning/Standsning af opstigende grundfugt.

Læs mere om fugtsikring af udvendig skorsten her

 

Quick links

 

  Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet