Bloktec

Test:
DB nummer:
EAN nummer:

Tyndfugearmering til bloksten

  • Armering af tynde fuger
  • Til alle typer bloksten
  • Forstærker konstruktionen
  • Binder hjørner, overgange m.m. sammen
  • Nedsætter risiko for revnedannelser
  • Ikke synlig i den færdige fuge

Download

Bloktec tyndfugearmering er udviklet som skjult armering ved opmuringer med tynde fuger. Armeringen består af ruller af trådnet og hjørnebøjler, som netop kan skjules i de tynde fuger.

Bloktec forstærker og binder konstruktionen sammen på alle de svage steder, herunder specielt hjørner, overgange og ved fritstående ustøttede konstruktioner. 

Til forstærkning ved opbygning af trapper, læmure, støttemure, garagemure og alle former for kolde mure, der opbygges i bloksten udvendigt.

Særlig velegnet til murværk, hvor risikoen for bevægelsesrevner, belastningsrevner og sætninger er til stede.

Velegnet i forbindelse med opmuring af diverse typer bloksten, eks. porebeton, letklinkerblokke og betonsten som Herregårdsblokke.

Bloktec kan også anvendes i traditionelt byggeri i teglsten, hvor der opnås de samme fordele, dog kan Bloktec ikke erstatte egentlig konstruktionsarmering.

Skalflex Multiklæb eller Skalflex Flexiklæb anbefales til opmuring af porebeton og betonsten. Til opmuring af letklinker, porebeton, teglsten og sokkelsten anvendes Skalflex Opmuringsmørtel.

Der opmures/klæbes på traditionel vis, og Bloktec rulles ud og lægges ned i den våde mørtel/klæber.

Samlinger skal overlappe med min. 60 mm.

Hærdetid:

Min. 28 døgn v/+20°C

Døgntemperatur: Min. +5°C
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Miljøklasse: Aggressiv miljøklasse

Bloktec kan ikke erstatte egentlig konstruktionsarmering

Gå til toppen