Skalflex Multitæt

Mængde:
DB nummer: 1547773
EAN nummer: 5708637012018

2-komponent, vandspærrende puds

  • Vandspærrende, cementbaseret puds
  • 2-komponent
  • Modstår højt vandtryk (op til 6 bar)
  • Modstår negativt vandtryk
  • Effektiv og permanentvirkende
  • Til lodrette flader
  • Til alle typer mineralske underlag
  • Til udendørs (over terræn) og indendørs brug
  • Sæt á 5+15 kg

Skalflex Multitæt er en cementbaseret 2-komponent, vandspærrende puds, som modstår højt vandsøjletryk og negativt vandtryk. 

Effektiv og permanentvirkende.

Anvendes på faste og rengjorte mineralske lodrette flader, f.eks kældervægge af mursten, beton og cementpuds. Anbefales til mure og vægge med moderate til svære fugtproblemer med op til højt vandsøjletryk (op til 6 bar).

Påføres på den murflade, der vender væk fra terrænnet (indvendig kældervæg, indvendig i kælderskakt m.m.)

Til indendørs brug og udendørs over terræn.

Underlaget skal være ren, bæredygtig, sugende og fri for fedt og olie. Løstsiddende materiale og grater fjernes. Kalkbestrygning fjernes helt. 

Sætningsrevner udbedres med Skalflex Armeringssystem. 

Underlaget grundes med Skalflex Saltbinder/Primer. Virketiden på ubeskyttet Skalflex Saltbinder/Primer er 1-2 døgn. Det er vigtigt, at den primede overflade dækkes af det fugtsikrende produkt inden for denne tidsramme.

Eventuelle ujævnheder oprettes efterfølgende med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt eller Skalflex Multi-Rep 2080. Ved risiko for revnedannelse armeres pudslaget med Skalflex Armeringsnet.

3 dele pulver (komponent A) til 1 del væske (komponent B).

Den flydende delkomponent omrøres, inden pulveret tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel af gangen, og røres med elektrisk blander, indtil blandingen er homogen og glat. Herefter tilsættes næste tredjedel af pulveret, som omrøres, indtil sidste tredjedel kan tilsættes og omrøres. 

Skalflex Multitæt skal påføres i to lag med bred pensel eller kalkkost.

Første lag påføres med lodrette strøg nedefra og op. Når første lag er tør, efter 2-3 timer påføres andet lag med vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning. Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.

Sørg for jævnlig omrøring af produktet. Færdigblandet Skalflex Multitæt anvendes inden for 0,5-1 time, afhængig af temperatur.

Afbryd ikke arbejdet, når der arbejdes med hjørner og ved murkanter. Bliver det nødvendigt at afbryde arbejdet, sørg da for at fase produktet ud i kantområdet, så der kan laves et lille overlap, når arbejdet genoptages.

Skalflex Multitæt kan ikke stå som færdig muroverflade, og kan efter 1 døgn (afhængig af temperatur) påføres en afsluttende puds eller beton – valgt ud fra hvor på bygningen, der arbejdes.

Forbrug:

Ca. 1,5 kg/m2 pr. mm lagtykkelse

Lagtykkelse: 1 mm pr. lag (2 lag i alt)
Bearbejdningstid: 0,5-1 time
Tørretid: Kan efterbehandles efter min. 1 døgn (afhængig af temperatur)
Døgntemperatur: +5°C til +25°C
Densitet:

Komponent A: 1,3 g/cm3
Komponent B: 1,0 g/cm3

Opbevaring: Køligt, tørt og frostfrit
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Mal-kode:

00-4 (1993)

Trykstyrke: 40 N/mm2
Sammentrækning: 0,2%
Trækstyrke:

1,6 N/mm2

Efterbehandling: Skalflex Multi-Rep 2080, Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, Skalflex Reparationsbeton Vandtæt, Skalcem S2000/CF2000, Skalflex Letpuds eller Skalcem 100 – afhængig af arbejdssted

Lave temperaturer øger hærdetiden.

For at afkorte hærdetiden kan der påføres et lag Skalflex Saltbinder/Primer, umiddelbart efter det andet lag Multitæt er påført. Herved afkortes hærdetiden til 0,5-4 timer afhængig af temperatur.

Ved kondensproblemer i kælder tilrådes fortsat regelmæssig ventilation/udluftning – og især på tørre dage, således at fugten fjernes fra kælderrummet.

Sådan gør du

Step 1Underlaget grundes med ufortyndet Skalflex Saltbinder/Primer. Primeren arbejdes godt ind i underlaget og små ujævnheder.
Step 2Eventuelle ujævnheder oprettes efterfølgende med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt eller Skalflex Multi-Rep 2080. Ved risiko for revnedannelse armeres pudslaget med Skalflex Armeringsnet.
Step 3Skalflex Multitæt påføres med bred pensel eller kalkkost i 1 mm lagtykkelse. Der arbejdes udelukkende med lodrette strøg. Start nedefra og arbejd opefter.
Step 4Når første lag er tør, efter 2-3 timer påføres det andet lag ligeledes med bred pensel eller kalkkost i 1 mm lagtykkelse. Denne gang arbejdes der udelukkende med vandrette strøg. Arbejdsmetoden sikrer maksimal tætning.
Step 5Efter min. 1 døgns tørretid (afhængig af temperatur) kan væggen efterbehandles med den afsluttende puds/beton/maling (afhængig af arbejdsted).

Relaterede produkter

Skalflex Multi-Rep 2080
Skalflex Multi-Rep 2080

Alsidig og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Saltbinder/Primer
Skalflex Saltbinder/Primer

Grunder og saltbinder til murværk og beton

Læs mere
Skalflex Letpuds
Skalflex Letpuds

Kondensabsorberende slutpuds

Læs mere
Gå til toppen