Skalflex Aktiv

Mængde:
DB nummer:
EAN nummer:

Svummemørtel til fugttætning af cementpuds og beton

  • Fugtspærrende, cementbaseret svummemørtel
  • Kapillaraktiv
  • Slidstærk overflade
  • Til underlag af cementpuds og beton
  • Til vandrette og lodrette flader
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Aktiv er en 1-komponent, kapillaraktiv svummemørtel til effektiv fugttætning af beton og cementpuds. 

Skalflex Aktiv er diffusionsåben og vandbaseret, og virker ved at trænge ind i beton og cementmørtler via kapillarstrukturen og mikrorevner. Reaktionen er kontinuerligt til stede, og vil spærre for fremtidig indtrængning af fugt. 

Velegnet på vandrette og lodrette flader af beton eller cementpuds udendørs og indendørs, eksempelvis sokler,  kældervægge, kældergulve, betondæk m.m.

Produktet fremstår efter hærdning med en slidstærk overflade, som kan efterdækkes. Afhængig af anvendelsessted anbefales Skalflex Multi-Rep 2080, Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, Skalflex Reparationsbeton Vandtæt, fliser, klinker eller anden gulvbelægning som afsluttende lag.

 

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Underlaget rengøres for løse partikler, olie, maling, lim, tapetrester, epoxy, fedt, bitumen, cementslam og andre stoffer, som vil forhindre optimal vedhæftning. 

Underlaget skal være »åbent«, da blokerede revner og kapillarer (porer) vil forhindre indtrængning af det aktive stof. Tætte og glatte overflader åbnes ved slibning eller ruhugning eller anden mekanisk afrensningsmetode. 

Syrebehandling må ikke forekomme. Opretning og reparationer udføres med Skalflex Multi-Rep 2080 (der skal forvandes inden) eller Skalflex Sokkelpuds Vandtæt (ingen forvanding).

Skalflex Aktiv opblandes med rent, koldt vand til en cremet konsistens. Blandingsforholdet er 5 dele svummepulver til 2 dele vand.

Hvis påføring sker med trykluftsprøjte er blandingsforholdet 5 dele svummepulver til 3 dele vand.

Lad Skalflex Aktiv hvile 10 min. efter opblanding. Efter kort omrøring er Skalflex Aktiv klar til påføring.

Skalflex Aktiv svummes på med kost eller pensel. Det er vigtigt, at produktet fordeles jævnt og arbejdes ind i underlaget. Anvendes trykluftsprøjte er det vigtigt at gå efter med en kost eller pensel.

Ved evt. 2 x behandling skal første lag være tilstrækkelig tørt/bæredygtigt, inden andet lag kan påføres. 

Efterbehandling
Inden efterbehandling kan finde sted (uanset om det er fliseklæb, puds eller beton), skal den Skalflex Aktiv-behandlede overflade altid grundes. Lodrette flader grundes med Skalflex Beto-Binder og vand 1:3. Gulve grundes med Skalflex Gulvprimer og vand 1:3.

 

Forbrug:

Ved 1 lag: Ca. 1 kg pulver/m2
Ved 2 lag: Ca. 0,8 kg pulver/m2 pr. lag.

Hærdetid:

Min. 28 døgn.

Døgntemperatur: Min. +5°C
pH-værdi: 13
Vedhæftning: > 0,8 MPa
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: < 0,05%
Trykstyrke: Klasse R1 (=10 MPa)
Farve:

Lys grå

Efterbehandling: Der grundes med Skalflex Beto-Binder eller Skalflex Gulvprimer inden viderebehandling
Brandklasse: A1

Den behandlede overflade skal beskyttes mod for hurtig udtørring, og skal så vidt muligt holdes fugtig i hele hærdeperioden.

Relaterede produkter

Skalflex Beto-Binder
Skalflex Beto-Binder

Grunder til mineralske underlag

Læs mere
Skalflex Gulvprimer
Skalflex Gulvprimer

Vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer

Læs mere
Gå til toppen