Skalflex Sokkeltæt

Mængde:
DB nummer: 1547783
EAN nummer: 5708637012025

Bitumenbaseret, vandspærrende puds til udvendig brug

  • Vandspærrende, bitumenbaseret puds
  • 2-komponent
  • Fleksibel
  • Modstår højt vandtryk (op til 6 bar)
  • Modstår postitivt vandtryk
  • Effektiv og permanentvirkende
  • Til udvendige kældervægge med mineralske underlag
  • Til udendørs brug
  • Sæt á 10+20 kg

Skalflex Sokkeltæt er en fleksibel, 2-komponent og vandspærrende puds. Skalflex Sokkeltæt er bitumenbaseret, og hærder op med en konsistens som gummi. 

Skalflex Sokkeltæt kan modstå det positive vandtryk fra terrænet (op til 6 bar svarende til ca. 4 m under terræn). 

Skalflex Sokkeltæt er udviklet til udendørs forsegling af bygninger mod fugt, trykkende og ikke trykkende vand. Til udvendige kældervægge, trapper, bygninger uden fundament, fundamenter, fundamentsokler, rørgennemføringer m.m. samt som klæber til EPS isoleringsplader. 

Skalflex Sokkeltæt kan anvendes på mineralske overflader som beton, puds, mursten etc.

Til udendørs brug.

Underlaget skal være solidt, bæredygtigt, jævnt og fri for olie, fedt, støv og andre partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning. Fuger skal være hele og udfyldte. 

Fremspring i underlaget større end 5 mm hugges bort.

Skalflex Saltbinder/Primer påføres med kalkkost. Behandlingen neutraliserer overfladen og forhindrer nye saltudblomstringer, indtil den nye overfladebehandling er hærdet. Grunderens tørretid er 1-4 timer. Der skal viderebehandles på det primede underlag inden for 1-2 døgn, da virkningen ellers ophører.

Efter grunding oprettes eventuelle lunker større end 5 mm med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, lagtykkelse på 1-10 mm. Tørretid min. 1 døgn. 

Herefter grundes med et tyndt og jævnt lag Skalflex Bitumen Primer påført med bred pensel. Denne primer sikrer ensartet og optimal vedhæftning til underlaget. Tørretid: 30-60 minutter – primeren skal være fingertør og ikke afsmittende, inden der kan viderebehandles.

Den sorte, tyktflydende bitumenmasse i spanden omrøres, inden det grå cementpulver fra posen tilsættes. 

En tredjedel af cementpulveret tilsættes bitumenmassen, og der omrøres med langsomtgående mixer indtil blandingen er helt homogen. Herefter tilsættes næste tredjedel af pulveret, og der omrøres grundigt, inden sidste tredjedel tilsættes og grundigt omrøres.

Skalflex Sokkeltæt påføres i 2 lag på den flade, der ønskes fugtsikret. Første lag påføres med 6 mm tandspartel. Start nedefra og træk opefter i lodrette baner. Ved tørring reduceres rillehøjden til ca. 4 mm. 

Efter min. 2-8 timer fyldes rillerne diagonalt med Skalflex Sokketæt ved hjælp af stålbræt eller den glatte side af tandspartlen. Denne arbejdsgang sikrer 100% tætning. 

Ved afbrydelser udfases kanterne over min. 10 cm. Når arbejdet genoptages, skal det nye lag overlappe det gamle. Hold ikke pause i arbejdet ved hjørner, men kør om hjørnet og lav udfasning her på min. 10 cm.

Ønskes armering i pudslaget, lægges nettet i det første pudslag. Der arbejdes vådt i vådt, til nettet er helt dækket.

Afslutning
Skalflex Sokkeltæt må ikke have direkte kontakt til terræn/opfyldning, da skarpe sten m.m. kan forårsage friktionsskader, der gennembryder fugtsikringen.

Skalflex Sokkeltæt beskyttes med enten Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, EPS sokkelisolering eller godkendt grundmursplade.

Ved grundmursplade eller EPS sokkelisolering punktlimes Skalflex Sokkeltæt på pladerne, som herefter trykkes på plads. EPS isoleringen monteres i forbandt, og stødes helt tæt sammen for at undgå kuldebroer. 

Forbrug:

Fugtigt underlag og ikke-trykkende vand: Ca. 4,5 kg/m2
Trykkende vand: Ca. 6 kg/m2 (= 6 mm tandspartel)
Anvendt som klæber (punktlimning): 1 kg/m2
 

Lagtykkelse: 6 mm påført med tandspartel (tørrer ind til 4 mm)
Bearbejdningstid: 0,5 til 2 timer
Tørretid: Normalt 2-7 døgn. Tørretiden afkortes ved høje temperaturer og øges ved lave temperaturer
Hærdetid:

Regnresistent efter 3 timer.
Fuldt hærdet efter 2-7 døgn afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlagets sugeevne.

Grunding: Skalflex Saltbinder/Primer og Skalflex Bitumen Primer
Døgntemperatur: +5°C til +25°C
pH-værdi: 9-11
Densitet:

1,2 g/cm3

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Køligt, tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Mal-kode:

00-3 (1993)

Tørstof: 65%
Farve:

Brunlig i våd tilstand.
Sort i tør tilstand.

I tørretiden må Skalflex Sokkeltæt ikke udsættes for temperaturer under +5°C. Skalflex Sokkeltæt skal være gennemtørt, inden et beskyttende lag kan påføres.  

Sådan gør du

Step 1Det klargjorte underlag grundes med Skalflex Saltbinder/Primer.
Step 2Ved ujævnheder over 5 mm oprettes underlaget med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt.
Step 3Underlaget grundes med Skalflex Bitumen Primer påført med bred pensel i et jævnt og dækkende lag.
Step 4Skalflex Sokkeltæt påføres med 6 mm tandspartel på lodret led nedefra og op.
Step 5Efter 3-4 timer fyldes rillerne ud med Skalflex Sokkeltæt påført på den diagonale led med stålbræt eller den glatte side af tandspartlen.
Step 6Skalflex Sokkeltæt må ikke have direkte kontakt til terrænet pga. risiko for friktionsskader. Efter hærdning skal bitumenpudsen påføres Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, EPS isolering eller godkendt grundmursplade.

Relaterede produkter

Skalflex Saltbinder/Primer
Skalflex Saltbinder/Primer

Grunder og saltbinder til murværk og beton

Læs mere
Skalflex Bitumen Primer
Skalflex Bitumen Primer

Bitumenbaseret primer

Læs mere
Gå til toppen