Skalflex Gulvmørtel Udendørs

Mængde:
DB nummer: 1840041
EAN nummer: 5708637011769

Stærk flydemørtel til industrien

  • Cementbaseret flydemørtel med høj styrke
  • Svindkompenseret
  • 8-10 mm lagtykkelse
  • Vand- og frostbestandig
  • Til indendørs brug
  • Til udendørs brug under tag eller tæt belægning
  • Til industri, erhverv og landbrug
  • Aggressiv miljøklasse

Skalflex Gulvmørtel Udendørs er en svindkompenseret, stærk og cementbaseret gulvmørtel med god vedhæftning. Til udendørs brug under tag eller under egnet udendørs tæt belægning. Er vand- og frostbestandig efter afbinding.

Skalflex Gulvmørtel Udendørs er velegnet til opgaver, som er svært tilgængelige med traditionelle støbemetoder samt til reparationsopgaver, hvor der stilles krav til trykstyrke, svind, vedhæfting m.m.

Kan ikke stå ubeskyttet som færdig gulv, men må kun anvendes som færdig gulvoverflade under tag eller under egnet tæt belægning.

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget.

Reparationsstedet rengøres ved ruhugning, sandblæsning eller højtryksrensning. Evt. kalkspringere i overfladen borthugges.

Det rengjorte område forvandes, så det har et ensartet, mat udseende og er svagt sugende eller grundes med Skalflex Gulvprimer opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3.

Ved problematiske underlag kan der med fordel svummes med Skalflex Hæftesvumme.

Skalflex Gulvmørtel Udendørs opblandes med 2,6-2,8 liter rent, koldt vand pr. 20 kg mørtelpulver.

Opblanding sker i en egnet, lukket blandemaskine i min. 5 minutter. 

Tilsæt afmålt vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letflydende konsistens. Der blandes kun så meget mørtel, at den kan anvendes indenfor 20-30 minutter.

Blandetid: Min. 5 minutter.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Opblandet mørtel fyldes i reparationsstedet og fordeles med afstandsspartel, stålbræt eller lign. Lagtykkelsen er retningsgivende 8-10 mm. Bearbejdsningstiden er 20-30 minutter afhængig af temperatur.

 

Forbrug:

Ca. 2 kg/mm/m²

Lagtykkelse: 10-80 mm, retningsgivende
Kornstørrelse: Max. 1 mm
Bearbejdningstid: 20-30 minutter
Hærdetid:

Tåler gangtrafik efter ca. 1 døgns tørretid under normale forhold ved +20°C
Tåler tungere trafik efter 2-3 døgn ved +20°C
Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C

Grunding: Skalflex Gulvprimer opblandet med vand 1:3 eller Skalflex Hæftesvumme
Døgntemperatur: +5°C til +25°C
pH-værdi: Ca. 11,5
Densitet:

I våd tilstand: 2150 kg/mm3

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: 0,19‰ efter 28 døgn
Mal-kode:

00-4 (1993)

Miljøklasse: Aggressiv miljøklasse
Trykstyrke: > 45 MPa efter 28 døgn (DS/EN 13892-2)
Vedhæftningsstyrke: 2 MPa (DS/EN 1542)
Flydemål: < 250 mm (DS/EN 13395-1)
Svind: 0,19‰ efter 28 døgn (DS/EN 12617-4)
Brandklasse: A1

Må ikke udlægges ved temperaturer under +5°C eller over +25°C. 

Tåler ikke frost under afbinding eller hærdning. 

Nyudlagt flydemørtel skal beskyttes mod vejrliget de første døgn efter udlægning. 

Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil afkorte åbnings- og hærdetiden.

Sådan gør du

Step 1Underlaget rengøres grundigt, f.eks. med højtryksrensning.
Step 2Eventuelle kalkspringere hugges bort, og der rengøres igen.
Step 3Underlaget forvandes eller grundes med Skalflex Gulvprimer opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3. Ved blotlagt armeringsjern svummes i stedet med Skalflex Hæftesvumme.
Step 4Skalflex Gulvmørtel Udendørs påføres med stålbræt eller lign. i lagtykkelse på 8-10 mm.

Relaterede produkter

Skalflex Gulvprimer
Skalflex Gulvprimer

Vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer

Læs mere
Gå til toppen