Skalflex EPS 80F-L

Størrelse:
DB nummer:
EAN nummer:

Pudsbærende polystyrenplade til facade- eller sokkelisolering

 • Polystyrenplade til udvendig isolering
 • Pudsbærende
 • Afgasset, lagret og krympefri
 • Formstabil
 • Høj varmeisoleringsevne
 • Velegnet til sokkelisolering
 • Velegnet til isolering under terræn
 • Velegnet til facadeisolering

Skalflex EPS 80F-L anvendes til isolering af sokkel ved og under terræn.

Isoleringen er ligeledes velegnet til facadeisolering af én-familieshuse, her gælder dog særlige krav. Læs mere under Teknisk data.

EPS isolering 80F-L er lagret, grafitberiget polystyrén i selvslukkende kvalitet. Pladerne er afgassede, formstabile og krympefri, så svindrevner undgås. 

Velegnet til nybyg og renovering.

 

Velegnet på alle faste, rengjorte og bæredygtige mineralske underlag.

EPS pladerne monteres i forbandt for at undgå kuldebroer. Pladerne fastgøres enten med Skalflex Multiklæb eller under terræn med Skalflex Sokkeltæt, afhængig af formål og underlag. Fastgøres vha. punktlimning med 6 limpunkter pr. plade.

Pladerne dybles efter terrænklasse over terræn, under terræn dybles ikke. 

Som sokkelisolering over og under terræn
Anvendt som sokkelisolering skal EPS-pladerne pudses med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt ilagt armeringsnet i den yderste tredjedel af pudslaget.

Som facadeisolering
Anvendt som facadeisolering skal EPS 80F-L pudses med Skalflex Isotherm Grundpuds ilagt net i den yderste tredjedel af pudslaget. Facaden afsluttes med Skalcem S2000/CF2000. Bemærk: Anvendt som facadeisolering stilles der særlige krav til brandsikring. Følg Skalflex vejledning på www.skalflex.dk eller Energistyrelsens eksempelsamling om brandsikring af byggeri, udgivet 2012.

Tolerance
Bredde: W2, i overensstemmelse med DS/EN 822.
Tykkelse: T2, i overensstemmelse med DS/EN 823.
Vinkelrethed: S2, i overensstemmelse med DS/EN 824.
Planhed: P4, i overensstemmelse med DS/EN 825.

Varmeledningsevne
Deklareret varmeledningsevne, D: 0,031 W/mK, i overensstemmelse med DS/EN 12667.

Isolans
Isolansen kalkuleres med følgende formel: RD = d/D
50 mm: 1,61 m2K/W
100 mm: 3,23 m2K/W
150 mm: 4,84 m2K/W
200 mm: 6,45 m2K/W

Egenskaber fugt
WL(T)5, i overensstemmelse med DE/EN 12087.

Vanddamp
Vanddampdiffusion: µ = 20-40
Vanddamppermabilitet: 0,015-0,030 ' mg/Pa × h × m

Mekaniske egenskaber
Trykspænding ved 10% deformation: CS(10)80, i overensstemmelse med DS/EN 826.
Trækstyrke (vinkelret ift. overflade): 80 kN/m², i overensstemmelse med DS/EN 1607.

Dimensionsstabilitet
DS(N)2, i overensstemmelse med DS/EN 1603.
DS(70,-), i overensstemmelse med DS/EN 1604.

Ydeevnedeklaration
Deklareret ydeevne i hht. Anneks ZA i DS/EN 13163.

Overmalbar efter:

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt kan males med Skalflex Sokkelmaling efter min. 28 døgn

Vanddampdiffusion: Z H2O-værdi:20-40
Lambda-værdi: 31 W/m K
Særlige krav:

SÆRLIGE KRAV
Da EPS 80F-L er klassificeret i brandklasse 2, stilles der særlige krav til brandsikring – både hvad angår oplagring på byggepladsen, afdækning under arbejdets udførelse og brandsikring i opbygningen. 

Oplagring på byggepladsen
Da EPS 80F-L isolering er et brandbart materiale, stilles der særlige krav til oplagring på byggepladsen:

 • Oplagring skal ske med en afstand på min. 5 meter til bygninger, skel, vej- og stimidter.
 • Isoleringen bør ikke stables højere end 3 meter over naturligt terræn.
 • Oplag bør være inddækket og forsvarligt fastgjort for at modstå vejrlig.
 • Åben ild og mulige antændelseskilder må ikke forekomme på byggepladsen.
 • På byggepladsen er det som altid vigtigt at udvise omtanke og sund fornuft ved håndtering af EPS 80F-L isoleringsmateriale.

Forholdsregler ved montage
Boligen kan i forbindelse med renovering være beboet, mens et nybyggeri under opførelse ofte er ubeboet.

Brug af åben ild må ikke forekomme under montagen.

Ved daglig arbejdstids ophør, frem mod weekender, helligdage m.m. skal isoleringen fremstå fuldt inddækket med Isotherm Grundpuds eller beskyttet med midlertidig inddækning med materialer, der mindst er klasse K1.

Såfremt der er tale om renovering af byggeri, hvor personer opholder sig i bygningen, skal isoleringsmaterialet løbende inddækkes med Isotherm Grundpuds.

Der skal etableres brandstop af Paroc mineraluld ved døre og vinduer, under tagfod, ved boligadskillelser, ved etageadskillelser, ved rørgennemføringer, ved ventilationsudtag samt langs soklen ved tilbagelagt sokkel. Kanterne på EPS 80F-L må ingen steder være blotlagte.

REGLER OG GODKENDELSER
»Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri«, udgivet i 2012 af Energistyrelsen, er der lavet en række anvisninger, der omhandler udvendig facadeisolering med polystyren/EPS (flamingo).

I Eksempelsamlingen står der bl.a. beskrevet, at polystyren kun må anvendes som udvendig facadeisolering på ubeboede bygninger og énfamilies boliger på højst 2 etager, og kun på bygninger opført med bærende konstruktion i ubrandbart materiale.

Der er samtidig lavet en række anvisninger og eksempler på, hvorledes en udvendig efterisolering skal udføres, og hvilke godkendelseskrav, der stilles til de anvendte materialer.

Det er blandt andet et ufravigeligt krav, at pudsen og det samlede system er godkendt efter den svenske brandteststandard SP 105 Fire.

På denne baggrund har Skalflex A/S i samarbejde med COWIs brandtekniske afdeling udarbejdet en rapport, der indeholder en fortolkning af de krav, der stilles til et udvendigt efterisoleringssystem udført med polystyren.

Ved en omfattende brandtest på Svenske Prøvnings-institut blev Skalflex systemet og dermed også Isotherm Grundpuds godkendt til brug på polystyren facade-systemer.

Krav til de tekniske og mekaniske egenskaber i pudsen, beskrevet og afprøvet i forhold til brandtestningsmetoden SP 105 Fire er ligeledes opfyldt.

Denne arbejdsvejledning er udført i nøje overensstemmelse med disse anvisninger og krav.

Brandklasse: F

Brug en glødetrådsslærer til afkortning af isoleringspladerne. Det sikrer et glat snit uden drys.

Relaterede produkter

Ejot Tool
Ejot Tool

Til montering og undersænkning af Ejot Thermodybler

Læs mere
Skalflex Mineraluldsprop
Skalflex Mineraluldsprop

Til isolering af undersænkede thermodybler

Læs mere
Skalflex EPS prop
Skalflex EPS prop

Til isolering af undersænkede thermodybler

Læs mere
Gå til toppen