NHL 5 Mørtel 0-4 mm

Mængde:
DB nummer: 1901549
EAN nummer: 5708637014371

KKh 20/80/475, 0-4 mm, 1:2

  • NHL kalkmørtel fra St. Astier
  • Stærkt hydraulisk
  • KKh 20/80/475, 0-4 mm, 1:2
  • Som opmuringsmørtel
  • Som fugemørtel
  • Som grovpuds
  • Til udendørs og indendørs brug 
  • Aggressiv miljøklasse

NHL5 mørtel 0-4 mm 1:2 (KKh 20/80/475) er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder NHL5 naturlig hydraulisk kalk, 0-4 mm ovntørret kvartssand og kalkfiller.

Mørtlen er pumpbar og kan bruges som sprøjtepuds.

NHL 5 (stærkt hydraulisk) benyttes på bygningens udsatte steder som f.eks. skorstene, rygninger og sokler. 

Velegnet til reparation af ældre puds og fuger.

Velegnet til opmuring af tegl- og natursten, skorstens-piber og trækning af gesimser.

Velegnet til lægning af rygnings- og gratsten samt tagsten på murværk og murkamme samt som læggemørtel til indvendige tegl- og naturstensgulve.

Velegnet som facadepuds og sokkelpuds.

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.

Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt – gerne dagen før og generelt efter behov.

Før puds direkte på sten
Alle løse fuger skæres ud og fyldes ud med mørtel til stenenes forkant. Brug samme type mørtel som grovpuds. Frostsprængte sten udskiftes.

Der tilsættes 4,2-4,7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel, eller til ønsket konsistens. Mørtlen blandes i tromleblander eller tvangsblander. Bland i min. 20 minutter, indtil mørtlen er homogen.

Mørtlen kan genoprøres i op til 24 timer – dog uden yderligere tilsætning af vand.

Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Færdigblandet mørtel må ikke tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for 24 timer.

Opmuring/fugning
Der opmures med fyldte fuger og der mures så rent, at afsyring kan undgås. Fugerne trykkes (ikke glittes), når mørtlen er tilpas afbundet. Fugerne kan også færdiggøres ved udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning. Fjern evt. mørtelrester ved at afbørste murværket diagonalt med tørt filtbræt eller stiv børste.

Pudsning
Udføres som kapillarledende 3-trins pudsopbygning med sammenlagt max. 15 mm lagtykkelse. Ved 3-trins pudsopbygning opnås en kapillareffekt ved at påføre den stærkeste/groveste mørtel inderst og påføre svagere og svagere eller finere og finere mørtel udefter.

Der laves udkast med NHL5 Grundingsmørtel. Lad udkastet stå ca. 3 døgn. NHL5 Mørtel 0-4 mm påføres som grovpudslag vha. sprøjte eller med stålbræt i 8-10 mm lagtykkelse. Afret i stok med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med trækkebræt, lunkepudser eller rivebræt. 

Afslut med et finpudslag af NHL3,5 Mørtel 0-2 mm eller NHL3,5 Mørtel 0-1 mm. Lagtykkelse 1-2 mm.

Forbrug:

Ca. 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse
Opmuring: Ca. 1 kg pr. mursten
Fugning: 6-8 kg pr. m²

Lagtykkelse: Som grovpuds 8-10 mm
Kornstørrelse: 0-4 mm ovntørret kvartssand
Bearbejdningstid: 12 timer (ved +20°C). Kan blandes op igen indenfor 24 timer
Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Densitet:

Ca. 1,7 kg/liter

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.
Holdbarhed: Min. 24 måneder fra produktionsdato
Miljøklasse: Aggressiv miljøklasse
PR-nummer: 1777138
Standarder: Certificeret iht. DS/INF 167 samt DS/EN 998-2: 2010, DS/EN 998-1: 2010. Naturlig hydraulisk kalk produceret i henhold til europæisk norm EN 459-1
Brandklasse: A1

Mørtlen egner sig ikke til udendørs vinterarbejde – må kun benyttes ved døgntemperaturer over +5°C.

Anvendt i 3-trins pudsopbygning må den totale lagtykkelse max. være 15 mm. Ved større lagtykkelse er der risiko for svind- og skridrevner.

Beskyt nybehandlet murværk mod vejrliget. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. Undgå hurtig udtørring pga. høje temperaturer eller stærk vind ved at eftervande med vandforstøver flere gange om dagen – om nødvendigt i de første 2-3 dage.

Relaterede produkter

NHL 2 Mørtel 0-4 mm
NHL 2 Mørtel 0-4 mm

50/50/575, 0-4 mm, 1:2

Læs mere
NHL 2 Mørtel 0-2 mm
NHL 2 Mørtel 0-2 mm

50/50/575, 0-2 mm, 1:2

Læs mere
NHL 2 Finpuds 0-0,4 mm
NHL 2 Finpuds 0-0,4 mm

50/50/700, 0-0,4 mm, 1:2,5

Læs mere
NHL 3,5 Mørtel 0-4 mm
NHL 3,5 Mørtel 0-4 mm

35/65/500, 0-4 mm, 1:2

Læs mere
NHL 3,5 Mørtel 0-2 mm
NHL 3,5 Mørtel 0-2 mm

35/65/500, 0-2 mm, 1:2

Læs mere
NHL 3,5 Mørtel 0-1 mm
NHL 3,5 Mørtel 0-1 mm

35/65/650, 0-1 mm, 1:2,5

Læs mere
NHL 3,5 Grundingsmørtel 0-4 mm
NHL 3,5 Grundingsmørtel 0-4 mm

KKh 35/65/400, 0-4 mm, 1:1,5

Læs mere
NHL 5 Grundingsmørtel 0-4 mm
NHL 5 Grundingsmørtel 0-4 mm

Kh 100/400, 0-4 mm, 1:1,5

Læs mere
NHL 5 Mørtel 0-2 mm
NHL 5 Mørtel 0-2 mm

KKh 20/80/475, 0-2 mm, 1:2

Læs mere
Skalflex Facade-Silikatmaling
Skalflex Facade-Silikatmaling

Silikatbaseret murmaling til mineralske underlag

Læs mere
Stampet kalk
Stampet kalk

Ekstrafint hvidtekalk

Læs mere
Skalflex Mineralfarve
Skalflex Mineralfarve

Mineralsk farvepigment til iblanding

Læs mere
Gå til toppen