Skalflex Alt-Rens

Mængde:
DB nummer: 5042132
EAN nummer: 5708637004952

Effektiv og skånsom facaderens

  • Effektiv og skånsom facade- og fliserens
  • Mod grønne belægninger, fedtede overflader, trafikfilm og snavs
  • Til alle facadetyper
  • Enkel udførelse
  • Hurtig virkning
  • Virksom ved temperaturer over 10°C
  • Til udendørs brug

Skalflex Alt-Rens er et effektivt og skånsomt afrensningmiddel mod grønne belægninger, fedtede overflader, trafikfilm og snavs på udendørs flader.

Velegnet til alle facadetyper – mineralske og ikke mineralske.

Virksom ved temperaturer over 10°C.

Skalflex Alt-Rens bliver transparent ved optørring.

Til udendørs brug.

Området, der ønskes behandlet, skal være frit tilgængeligt for Skalflex Alt-Rens – dvs. at havemøbler, potterplanter og andet, der er placeret op mod facaden, flyttes før afrensning med Skalflex Alt-Rens.

Skalflex Alt-Rens er et koncentrat, der opblandes med rent, koldt vand efter nedenstående forhold:

Alm. besmudsning:
1 liter Alt-Rens til 20 liter rent, koldt vand (1:20).

Svær besmudsning:
1 liter Alt-Rens til 10 liter rent, koldt vand (1:10).

Arbejdet bør udføres i en tørvejrsperiode for at opnå optimal virkning.

Påføres med malerrulle, pensel, skurebørste eller alm. havesprøjte.

Anvendes havesprøjte bør der sprøjtes to gange med kort interval i samme arbejdsgang. Anvendes sprøjte anbefales brug af egnet beskyttelsesmaske og -handsker.

Hold børn og kæledyr på afstand, mens produktet påføres.

Lad produktet virke 2-5 døgn i tørvejr. Ved behov kan det behandlede område efterfølgende rengøres med vand og børste eller højtryksrenser.

Svære belægninger kan kræve 2 x behandling.

Forbrug:

Rækkevne: 8-10 m2 pr. liter opblandet produkt.

Døgntemperatur: Min. +5°C
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode:

Brugsklar blanding: 00-1 (1993)
Koncentrat: 00-3 (1993)

Virkningen svækkes markant ved temperaturer under 10°C.

Det anbefales at anvende beskyttelsesbriller, hvis arbejdet udføres med havesprøjte.

Grundet det fugtige, danske klima er algeforekomst et vedvarende problem. Der kan behandles med Skalflex Alt-Rens efter behov.

På vandrette facadeflader (som sålbænke og lign.) kan algeforekomsten mindskes ved at behandle med Skalflex Facade-Imprægnering, da vandoptaget på fladen derved reduceres. Produktet er transparent og overmalbart.

Gå til toppen