Skalflex Reparationsmørtel

Mængde:
DB nummer: 1602343
EAN nummer: 5708637007182

Reparationsmørtel til puds og fuger

  • Hæftesikker, cementbaseret reparationsmørtel
  • Til mindre puds- og fugereparationer over sokkelniveau
  • Pudslag op til 10 mm i én arbejdsgang
  • Fuger op til 15 mm i én arbejdsgang
  • Til mineralske underlag 
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Reparationsmørtel er en cementbaseret reparationsmørtel med fremragende vedhæftningsevne.

Velegnet til mindre reparationer af fuger og puds over sokkelniveau.

Hæfter på alle mineralske overflader – teglsten, puds, letklinker og beton.

Kan fylde fuger i op til 15 mm og pudsreparationer op til 10 mm i én arbejdsgang.

Til udendørs og indendørs brug.

Området, der skal behandles skal være rengjort, fast og fri for snavs. Evt. maling eller kalk skal fjernes. Der hugges fri langs kanterne af reparationsstedet, så der ikke opstår revner pga. for tynde overgangslag.

Løse fuger fjernes, så der bliver optimal vedhæftning.

Ved omfugning skæres fugerne ud i min. 13 mm dybde.

Snavs og grimme belægninger afrenses skånsomt og effektivt med Skalflex Alt-Rens.

Mineralske underlag forvandes med rent vand til det fremstår ensartet, svagt sugende.
Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent vand i forholdet 1:3.

Skalflex Reparationsmørtel tilsættes ca. 0,7 liter rent, koldt vand pr. 5 kg mørtel.

Vandet hældes i en blandespand og pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

 

Pudsning/reparation
Skalflex Reparationsmørtel påføres med murske, spartel eller lignende, trykkes grundigt på plads og bearbejdes med et pudsebræt.

Fugning
Mørtlen presses ind i fugen med en fugeske, der er 1-2 mm mindre end selve fugen. Herefter trykkes fugen og der glattes efter, så den er fyldt helt ud til forkanten af stenene. Det er bedst at fuge rent, så afsyring undgås.

Opblandet mørtel skal anvendes inden ca. 2 timer.

 

Forbrug:

Ca. 1,4 kg/mm ved pudsning
Ca. 7 kg/m2 ved 15 mm fugedybde

Lagtykkelse: Pudslag op til 10 mm, fuger op til 15 mm
Kornstørrelse: 0,3-0,8 mm
Bearbejdningstid: Opblandet mørtel skal anvendes inden for ca. 2 timer
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter 28 døgn +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode:

00-4 (1993)

Brandklasse: A1

I varme perioder kan der med fordel eftervandes med forstøvet vand for at undgå for hurtig udtørring (kan forårsage revnedannelser).

Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys.

Sådan gør du

Reparation af pudsReparationsstedet skal være rent og fast. Der hugges fri langs kanterne af reparationsstedet, så der ikke opstår revner pga. for tynde overgangslag. Skalflex Reparationsmørtel påføres med murske, spartel eller lignende, trykkes grundigt på plads og bearbejdes med et pudsebræt.
Reparation af fugerFugen skæres ud i min. 13 mm dybde. Støv og mørtelrester fjernes. Der forvandes, og mørtlen presses godt ind i fugen med en fugeske. Anvend en fugeske, der er 1-2 mm mindre end selv fugen. Herefter trykkes fugen og der glattes efter, så den er fyldt helt ud til forkanten af stenene. Tryk fugen, mens mørtlen stadig er plastisk.
Gå til toppen