NO GROW Danfugesand

Mængde:
Farve:
DB nummer:
EAN nummer:

Fugesand til udendørs brug

  • Fugesand til udendørs fuger
  • Til fugning af alle typer udendørs belægningssten
  • Danner et fysisk værn mod ukrudt
  • Fugebredde 2-15 mm
  • Leveres i 2 farver: Natur og Mørk

Fugesand til udendørs fuger. Beregnet til private terrasser, stier og indkørsler med let trafik.  

Brugsklar blanding af specialsorteret kvartssand med unikke mineraler, der giver høj pH-værdi.

Kun egnet til belægninger med ubundet bærelag.

Sikrer vandgennemtrængelighed.

Fugemateriale til privatbrug, bør ikke anvendes erhvervsmæssigt.

 

Belægningen skal være 100% tør.

Fugematerialet er ikke et ukrudsmiddel. For at undgå et eksisterende ukrudt vokser op, skal alt ukrudt fjernes eller bekæmpes før fugefyldningen.

Bland indholdet godt før brug, så sand og mineraler fordeles ligeligt.

Fej fugematerialet ned i fugerne på langs og diagonalt. Belægningen renfejes med blød kost. Ny belægning skal vibreres mindst 2 gange efter nedfejningen.

Efterfyld evt, fugerne igen og fjern overskydende materiale. Fej belægningen helt ren med blød kost.

Forbrug:

Ca. 10 m2 pr. 20 kg afhængig af fugebredde og -dybde

Fugebredde: 2-15 mm
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Anbefalet lagring er max. 18 måneder fra produktionsdato

Fugematerialet må ikke anvendes i fugen ind mod sokkel eller andet murværk.

Er ikke egnet til teglsten, klinker eller porøse natursten.

Under overdækkede arealer kan udtørring give hvide rander, som nemt vaskes væk.

Kun egnet til belægninger med ubundet bærelag.

Fej fugerne og top dem op efter behov. Grimme belægninger afrenses med Skalflex Alt-Rens.

Gå til toppen