Skalflex Pladelim

DB nummer: 1507472
EAN nummer: 5708637010120

Til underlag af træ

  • Til montering af mineraluldsisolering på stabile træunderlag

Anvendes til montering af mineraluldsisolering på stabile træunderlag i forbindelse med facadeisolering.

Skalflex Pladelim har en enorm styrke og en ekstra lang bearbejdningstid. Klæber godt allerede i våd tilstand.

Skalflex Pladelim er en vandbaseret dispersionslim, og dermed helt fri for organiske opløsningsmidler.

 

Limen omrøres inden brug. 

Lim og facadeisolering tempereres inden anvendelse til 5-25°C, svarende til træunderlagets temperatur. 

Krav til træunderlag
Fugtprocenten i træunderlaget må ikke overstige 15%

Træunderlaget skal være plant, bæredygtigt, rent, sammenhængende og stabilt. Ingen olie, fedt, støv eller lignende. Løstsiddende maling fjernes.

Udbøjningskravet til en eventuel træbeklædning er max. 1/500 af beklædningens højde. Udover udbøjningskravet på træunderlag skal pladen være en exteriør, altså en vandfast konstruktionskrydsfinér på min. 12 mm tykkelse. Der skal limes iht. DS 413.

Yderligere information kan findes i Skalflex’s arbejds-vejledning vedr. facadeisolering, som forefindes i bygge-markeder eller kan downloades fra www.skalflex.dk. 

I øvrigt henvises til gældende standard Eurocode 6, norm for trækonstruktioner samt SBI anvisning 210.

Limen er klar til brug, og skal blot omrøres grundigt inden ibrugtagning.

Skalflex Pladelim påføres underlaget med 3 mm tandspartel. 

Underlaget skal fuldlimes ved lameller og punktlimes ved plader. Facadeisoleringen monteres i forbandt i den våde lim og presses omhyggeligt på plads. 

På isoleringsplader er det siden med rød markering, der skal vendes mod limen. På isoleringslameller er det de lange snitflader, der skal vendes mod limen.

Ønskes hærdetiden afkortet, luftes isoleringen i 5-10 minutter, hvorefter den igen presses omhyggeligt på plads. 

Herefter skal der dybles efter terrænklasse.

Forbrug:

1,0-1,2 liter pr. m2

Døgntemperatur: +5°C til +25°C
Rengøring: Lim på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med varmt vand, mens limen endnu er våd. Indtørret lim opløses med sprit.
Densitet: Ca. 1,38 kg/liter
Tørstofindhold: Ca. 78,3%
Konsistens:

Pastøs, tixotropisk

Farve:

Lys beige

Gå til toppen