Skalflex Flydebeton

Mængde:
DB nummer: 1961992
EAN nummer: 5708637008866

Ekspanderende flydebeton med stor styrke

  • Ekspanderende flydemørtel med særdeles gode flyde- og vedhæftningsegenskaber
  • Fabriksfremstillet
  • Latex-modificeret
  • Pumpbar
  • Til understøbnings- og indstøbningsopgaver
  • Velegnet til støbning af søjler og punktfundament med Skalflex Støberør
  • Til indendørs og udendørs brug

Skalflex Flydebeton er en fabriksfremstillet, ekspanderende flydemørtel med særdeles gode flyde- og vedhæftningsegenskaber. Latex-modificeret. 

Skalflex Flydebeton skal kun tilsættes vand og fremtræder i opblandet tilstand som en letflydende, pumpbar mørtel. Mørtlen kan med fordel udlægges med velegnet snekke- eller stempelpumpe. Opfylder materialekravene til aggressiv miljøklasse.

Anvendelsesområder
Skalflex Flydebeton anvendes bl.a. til understøbning af maskinfundamenter og til indstøbningsopgaver. 

Er ligeledes velegnet til fugning under og mellem præfabrikerede betonelementer, til understøbning af korrugerede rør i betonelementbyggeri eller til opgaver, der er svært tilgængelige med traditionelle støbemetoder.

Underlaget skal være fast og strukturelt sundt og rengjort for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder ved f.eks. ruhugning, sandblæsning eller højtryksrensning. Armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Metaloverflader afrenses for fedt, rust m.m.

Det klargjorte underlag forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagtsugende.

Skalflex Flydebeton tilsættes 3,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel. Tørpulveret og ca. 80% af vandmængden hældes i en egnet tvangsblander. Under effektiv blanding tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde. 

Ved manuel opblanding tilsættes først vand og derefter tilsættes mørtelpulveret under omrøring.

Der blandes indtil konsistensen er homogen og letflydende. Blandetiden skal være min. 3 minutter. Bland ikke mere beton, end der kan anvendes inden for 20-30 minutter, afhængig af temperatur. 

Skalflex Flydebeton kan retningsgivende udlægges i lagtykkelser mellem 5-60 mm.

Ved større lagtykkelser kan tilslag af større sten-fraktioner på 20-25% iblandes.

Efterbehandling
Nystøbt beton må ikke udsættes for belastninger og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales tætlukkende plastik eller Skalflex Curingsmiddel.

Forbrug:

Ca. 2,0 kg tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Udbytte: 25 kg tørprodukt giver ca. 13 liter opblandet beton.

Lagtykkelse: Retningsgivende 5-60 mm
Kornstørrelse: Op til 2 mm
Bearbejdningstid: Opblandet mørtel bør anvendes inden for 20-30 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: +5°C til +30°C
pH-værdi: Ca. 12,5
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 12 måneder efter produktionsdato
Chromatindhold: Mindre end 2 mg pr. kg tørt produkt
Miljøklasse: Ekstra aggressiv miljøklasse
Bøjningstrækstyrke: Efter 7 døgn:> 8 MPa. Efter 28 døgn: > 10 MPa. (DS/EN 12190)
Trykstyrke: >45 MPa – Klasse R4
Ekspansion: 0,4-0,6%
Konsistens: > 200 mm (DS/EN 1015-3)
Vejl. forbrug:

Skalflex Flydebeton, 25 kg:

Diameter på støberør      Antal sække           Rumfang     
12 cm 1

0,013 m3

15 cm 2

0,021 m3

19 cm 3

0,034 m3

25 cm 5

0,059 m3

Luftindhold: Ca. 3% (DS/EN 1015-7)
Eksponeringsklasse: XD3, XS3, XF3

Store variationer i underlaget kan medføre svindrevner.

Der må kun arbejdes med produktet ved døgntemperaturer mellem +5°C og +30°C. 

Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Ved udsigt til lavere temperaturer, nedbør eller meget høj varme bør den nybehandlede overflade omgående afdækkes og forblive afdækket i min. 3-5 døgn efter udførelsen.

Højere temperaturer vil forkorte og lavere temperaturer vil forlænge åbnings- og hærdetid.

Relaterede produkter

Skalflex Curingsmiddel
Skalflex Curingsmiddel

Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring

Læs mere
Skalflex Støberør
Skalflex Støberør

Til støbning af betonsøjler og punktfundament

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo