Skalflex Hæftesvumme

Mængde:
DB nummer:
EAN nummer:

Svummemørtel til betonreparationer og armeringsjern

  • Cementbaseret svummemørtel
  • Øger vedhæftningen til beton
  • Beskytter armeringsstål mod korrosion
  • Ekstra aggressiv miljøklasse
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Hæftesvumme er en 1-komponent, cementbaseret og polymermodificeret svummemørtel, der kun skal tilsættes vand.

Øger vedhæftningen til armeringsstål og beton i markant grad.

Virker rustbeskyttende på armeringsstål.

Velegnet til betonreparationer alle steder samt til korrosionsbeskyttelse af armeringsstål.

 

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning.

Betonskader borthugges til sund, bærende beton.

Armeringsjern og indstøbningsstål rengøres for rust, klorider og andre urenheder vha. stålbørstning. 

Underlaget skal forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.

Ved større projekter anbefales, at underlaget godkendes af rådgiver eller tilsyn, inden reparationen påbegyndes.

Skalflex Hæftesvumme opblandes med 1,0-1,1 liter rent, koldt vand pr. 5 kg svummepulver / 3,0-3,3 liter pr. 15 kg (20-21% vandtilsætning).

Opblanding sker i blandekar, og der omrøres med hurtiggående blander indtil der opnås en letflydende og bearbejdelig malingskonsistens.

Blandetiden er ca. 5 minutter.

 

Den opblandede svummemørtel kostes grundigt ind i det afrensede og frilagte underlag. Påføres med pensel/børste i en lagtykkelse på 2-3 mm.

Det er vigtigt, at mørtlen påføres helt ud i alle hjørner og specielt på bagsiden af armeringsstål. Armeringsstål og betonflader skal være helt dækket.

Bearbejdningstiden er ca. 30 minutter ved +20°C. Efterfølgende reparation udføres inden svummemørtlen er begyndt at hærde, da der skal arbejdes »vådt-i-vådt«.

 

Forbrug:

Ca. 2 kg pr. m2 pr. mm

Lagtykkelse: 2-3 mm, retningsgivende
Kornstørrelse: Op til 0,3 mm
Bearbejdningstid: Ca. 30 minutter ved +20°C.
Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Miljøklasse: Ekstra aggressiv miljøklasse

Der må kun arbejdes med Skalflex Hæftesvumme ved døgntemperaturer over +5°C. Svummede flader tåler ikke frost i afbindingsperioden.

For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at der ved større projekter anvendes faguddannet mandskab med kendskab til betonteknologi og betonrenovering.

Sådan gør du

Step 1Løst beton borthugges til fast underlag. Armeringsjern rengøres for løst rust m.m. med stålbørstning. Underlaget forvandes, til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.
Step 2Hæftesvummen påføres med kost eller pensel i en lagtykkelse på 2-3 mm. Vær omhyggelig med påføringen. Armeringsjern og betonflader skal være helt dækket.
Step 3Betonreparation udføres, inden svummemørtlen er begyndt at hærde – der skal arbejdes vådt-i-vådt.
Step 4Overfladen bearbejdes med pudsebræt.

Relaterede produkter

Skalflex Beto-Binder
Skalflex Beto-Binder

Grunder til mineralske underlag

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK