Skalflex Højstyrkebeton

Mængde:
DB nummer: 1961990
EAN nummer: 5708637008851

Slidstærk og fiberforstærket beton

  • Slidstærk og fiberforstærket beton
  • Fabriksfremstillet
  • Svindkompenseret
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Vand- og vejrbestandig
  • Høj styrke, min. 50 MPa
  • Tåler kemisk rens
  • Til udendørs og indendørs brug
  • Velegnet i bl.a. stalde og andre landbrugsbygninger

Skalflex Højstyrkebeton er en fabriksfremstillet, slidstærk og fiberforstærket beton, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Tåler kemisk rens. 

Skalflex Højstyrkebeton er svindkompenseret og bevidst sammensat til en tæt og bearbejdelig beton med hurtig styrkeudvikling.

Er i afbundet tilstand vand- og vejrbestandig.

Anvendelsesområder
Skalflex Højstyrkebeton anvendes typisk til støbeopgaver, reparationer og gulvkonstruktioner, hvor bæreevnen kan være tvivlsom eller hvor der er behov for en meget stærk beton med lavt svind. 

Bl.a. velegnet i stalde og andre landbrugsbygninger. 

Til indendørs og udendørs brug.

Underlaget skal være fast og strukturelt sundt og rengjort for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder.

Det klargjorte underlag forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagtsugende. Alternativt kan der grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand) eller der kan svummes med Skalflex Hæftesvumme, der sikrer størst mulig vedhæftning.

Skalflex Højstyrkebeton tilsættes 2,25-2,75 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel. Blandes i egnet tvangsblander i min. 5 minutter. Ved manuel opblanding tilsættes først vand og derefter tilsættes mørtelpulveret under omrøring. Der blandes grundigt, indtil konsistensen er plastisk og let bearbejdelig.

Bland ikke mere beton, end der kan anvendes inden for ca. 45 minutter, afhængig af temperatur.

Tilsættes mere vand end beskrevet vil styrken nedsættes og tendensen til svindrevner øges. 

Skalflex Højstyrkebeton kan retningsgivende udlægges/udstøbes i lagtykkelser mellem 10-60 mm efter ledere med retholt. Der pudses/glittes efterfølgende. Reparation- og støbeopgaver påføres med alm. murerværktøj.

Efterbehandling
Nystøbt beton må ikke udsættes for belastninger og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales tætlukkende plastik eller Skalflex Curingsmiddel.

Forbrug:

Udbytte: 25 kg tørprodukt giver ca. 12 liter opblandet beton.

Lagtykkelse: Retningsgivende 10-60 mm
Kornstørrelse: Max. 4 mm sorteret og ovntørret kvartssand
Bearbejdningstid: Ca. 45 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C
Densitet:

2220 kg/m(EN 1510-6)

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 12 måneder efter produktionsdato
Chromatindhold: Mindre end 2 mg pr. kg tørt produkt
Chloridindhold: < 0,003 vægt% (EN 1015-17)
Miljøklasse: Aggressiv miljøklasse
Bøjningstrækstyrke: Efter 28 døgn:> 8 MPa (EN 13892-2)
Trykstyrke: Efter 7 døgn:> 38 MPa (DS/EN 13892-2). Efter 28 døgn: > 45 MPa – Klasse R4 (DS/EN 13892-2)
Vedhæftningsstyrke: > 2 MPa (EN 13892-8)
Eksponeringsklasse : XS1, XD1, XF2, XA2

Der må kun arbejdes med produktet ved døgntemperaturer mellem +5°C og +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Ved udsigt til lavere temperaturer, nedbør eller meget høj varme bør den nybehandlede overflade omgående afdækkes og forblive afdækket i min. 3-5 døgn efter udførelsen.

Højere temperaturer vil forkorte og lavere temperaturer vil forlænge åbnings- og hærdetid.

Relaterede produkter

Skalflex Beto-Binder
Skalflex Beto-Binder

Grunder til mineralske underlag

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo