Skalflex Blok- og Tyndfugelim

Mængde:
DB nummer: 1671958
EAN nummer: 5708637004327

Cementbaseret lim/tyndfugemørtel

  • Cementbaseret lim/tyndfugemørtel
  • Til limning af bloksten, brøndringe, betonelementer m.m.
  • Til diverse reparationsopgaver
  • Til indendørs og udendørs brug

Skalflex Blok- og Tyndfugelim er en cementbaseret lim/tyndfugemørtel.

Skalflex Blok- og Tyndfugelim indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele, og er i afbundet tilstand vand- og vejrbestandig.

Skalflex Blok- og Tyndfugelim anvendes til sammenlimning af blokmurværk som letbetonblokke, fundamentblokke, betonelementer, brøndringe m.m. på vandrette som lodrette flader (glider ikke) samt til spartling og reparation mellem disse i lagtykkelser op til max. 5 mm.

Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, mørtelrester eller anden forurening, som kan forhindre vedhæftning.

Skalflex Blok- og Tyndfugelim kan påføres faste, tørre og fugtige underlag.

Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre klæberen tilstrækkelig kontakt.

Skalflex Blok- og Tyndfugelim tilsættes ca. 0,2 liter rent koldt vand pr. 1 kg tørprodukt (5,0 liter pr. 25 kg). 

Der blandes og omrøres kraftigt i min. 5 minutter med langsomtgående mixer til en smidig, klumpefri og letbearbejdelig klæber, efterfulgt af 5-10 minutters henstand og genoprøring.

Skalflex Blok- og Tyndfugelim fordeles på den vandrette eller lodrette flade med limske, stålspartel eller lignende. 

Forarbejdningstiden er ca. 2 timer ved +20°C. 

 

Forbrug:

Ca. 1,5 kg pr. mm. pr. m2

Lagtykkelse: 1-5 mm. Retningsgivende
Kornstørrelse: Max 0,6 mm
Bearbejdningstid: Ca. 2 timer ved +20°C
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C

Døgntemperatur: +5°C til +30°C
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: 12 måneder efter produktionsdato
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: <0,1 vægt%
Mal-kode:

00-4 (1993)

Miljøklasse: Aggressiv miljøklasse
Trykstyrke: Klasse M10
Vedhæftningsstyrke: 0,3 N/mm2 (tabelværdi i hht. DS/EN 998-2:2010, annex C)
Eksponeringsklasse : MX3.1
Brandklasse: A1

Arbejde med Skalflex Blok- og Tyndfugelim bør ikke foregå ved temperaturer under +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost under hærdningen.

Skalflex Blok- og Tyndfugelim skal beskyttes mod for hurtig udtørring forårsaget af træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter åbnings- og hærdetiden. 

Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo