Skalflex Alt-Rens

Mængde:
DB nummer: 5042132
EAN nummer: 5708637004952

Effektiv og skånsom facaderens

  • Effektiv og skånsom facade- og fliserens
  • Mod grimme belægninger, fedtede overflader, trafikfilm og snavs
  • Til alle facadetyper
  • Enkel udførelse
  • Hurtig virkning
  • Virksom ved temperaturer over 10°C
  • Til udendørs brug

Grimme belægninger trives på alle udendørs overflader , når klimaet er fugtigt og tempereret. Er bygningen velisoleret, vil den ydermere stå med en kold og fugtig overflade, hvor der er gode vækstbetingelser for grimme belægninger.

Skalflex Alt-Rens er et effektivt og skånsomt afrensningmiddel mod grimme belægninger, fedtede overflader, trafikfilm og snavs på udendørs flader.

Velegnet til alle facadetyper og udendørs overflader – mineralske og ikke mineralske.

Virksom ved temperaturer over 10°C.

Skalflex Alt-Rens bliver transparent ved optørring.

Til udendørs brug.

Området, der ønskes behandlet, skal være frit tilgængeligt for Skalflex Alt-Rens – dvs. at havemøbler, potterplanter og andet, der er placeret op mod facaden, flyttes før afrensning med Skalflex Alt-Rens.

Skalflex Alt-Rens er et koncentrat, der opblandes med rent, koldt vand efter nedenstående forhold:

Alm. besmudsning:
1 liter Alt-Rens til 20 liter rent, koldt vand (1:20).

Svær besmudsning:
1 liter Alt-Rens til 10 liter rent, koldt vand (1:10).

Arbejdet bør udføres i en tørvejrsperiode for at opnå optimal virkning.

Påføres med malerrulle, pensel, skurebørste eller alm. havesprøjte.

Anvendes havesprøjte bør der sprøjtes to gange med kort interval i samme arbejdsgang. Anvendes sprøjte anbefales brug af egnet beskyttelsesmaske og -handsker.

Hold børn og kæledyr på afstand, mens produktet påføres.

Lad produktet virke 2-5 døgn i tørvejr. Ved behov kan det behandlede område efterfølgende rengøres med vand og børste eller højtryksrenser.

Svære belægninger kan kræve 2 x behandling.

Forbrug:

Rækkevne: 8-10 m2 pr. liter opblandet produkt.

Døgntemperatur: Min. +10°C
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode:

Brugsklar blanding: 00-1 (1993)
Koncentrat: 00-3 (1993)

Virkningen svækkes markant ved temperaturer under 10°C.

Det anbefales at anvende beskyttelsesbriller, hvis arbejdet udføres med havesprøjte.

Grundet det fugtige, danske klima er algeforekomst et vedvarende problem. Der kan behandles med Skalflex Alt-Rens efter behov.

På vandrette facadeflader (som sålbænke og lign.) kan algeforekomsten mindskes ved at behandle med Skalflex Facade-Imprægnering, da vandoptaget på fladen derved reduceres. Produktet er transparent og overmalbart.

Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK