Vandtætning af kældergulv

Indvendig vandtætning af kældergulv

  • Udbedring af opstigende gulvfugt
  • Sikrer 100% vandtætning
  • Til indendørs brug
  • Velegnet til nybyg og renovering

 

Kendetegn:

  • Opstigende gulvfugt
  • Højt grundvandsspejl

Denne løsning anvendes til vandtætning af kældergulve. Løsningen sikrer 100% vandtætning, men kræver, at der er plads til at hæve gulvniveauet 3-5 cm.

Denne løsning kan kombineres med fugtsikring af vægfladen (Skalflex Multitæt eller Skalflex Aktiv), eller der kan afsluttes med fodliste/klinkekant mod væggen.

Opstigende fugt gennem soklen udbedres med Skalflex Sokkelstop.

Fodlister og lign. er afmonteret. Gulvet er rengjort for snavs, løse partikler m.m.

Der udformes en hulkehl langs hele gulvet med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt. Hulkehlen skal være min. 5 cm. Rundingen formes vha hulkehlske, flaske, plastrør eller andet med en passende diameter.

Gulv, hulkehl og 5-10 cm op af væggen grundes med Skalflex Bitumen Primer påført med pensel i et jævnt og dækkende lag.

Når grunderen er fingertør placeres en 10-15 cm bane Skalflex Tætningsmembran over hulkehlen. Membranen skal gå ud over begge sider af kehlen. Membranen trykkes godt på plads vha rulle eller lign.

Alle hjørner skal sikres ekstra med Skalflex Tætningsmembran. Se detaljeløsninger.

Skalflex Tætningsmembran afkortes til hele baner. Sørg for at banerne afslutter ved overkanten af hulkehlen. Membranen rulles ud samtidig med at bagpapiret trækkes af. Vær omhyggelig med placering af membranen, da den binder til underlaget med det samme. Membranen trykkes godt fast mod underlaget, så der skabes fuld kontakt og luftlommer elimineres. Den hvide markering på membranen markerer overlappets størrelse ved banesamlinger (min. 10 cm).

Der udlægges et slidlag på 30-50 mm – bemærk minimum 30 mm på laveste sted!

Valg af produkt sker ud fra egenskaberne – om det skal stå som frit gulv, eller om gulvet efterfølgende skal beklædes med klinker eller lign. Produktforslag: Skalflex Støbebeton eller en Skalflex Gulvspartel.

Det synlige tætningsmembran nederst på væggen kan dækkes af fodliste eller sokkelflise, eller det dækkes af puds i forbindelse med fugtsikring af vægfladen.

Forbrug:

Skalflex Tætningsmembran: 1,10 m pr. m2

Hærdetid:

28 døgn ved +20°C

Grunding: Skalflex Bitumen Primer
Døgntemperatur: Min. +5°C
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Størrelse:

Ruller á 1 x 15 meter

Tætningsmembranen må ikke tilskæres i direkte sol eller i stærk varme.

Tilskæring af tætningsmembran
Den gummiagtige tætningsmembran kan være lidt udfordrende at tilskære pga. materialets beskaffenhed.

Sørg for at kniven har en ren og skarp klinge.

Hav en lige bordkant eller plade, som membranen kan trækkes ud over og tilskæres efter.

Dyp knivbladet i koldt vand inden hver tilskæring. Det får kniven til at glide lettere gennem membranen.

Tilskær hver bane til korrekt længde inden montering. Husk min. 10 cm overlap. Rul hver bane sammen efter tilskæring, indtil den skal bruges.

Skær ikke i membranen, når først den er monteret. 

Beskyt membranen
Vær meget forsigtig med at færdes på den ubeskyttede tætningsmembran, da risikoen for at beskadige membranen er til stede. Efterlad f.eks. ikke skarpe genstande på membranen. Beskadiget tætningsmembran vil ikke være 100% vandtæt. 

Sådan gør du

Step 1Underlaget rengøres grundigt for snavs og løse partikler.
Step 2Der formes en hulkehl på min. 5 cm med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt. Anvend hulkehlske, flaske eller et stykke rør til udformning af kehlens runding.
Step 3Skalflex Bitumen Primer påføres med stor pensel i 1-2 jævne lag på gulvet og 5-10 cm op over hulkehlens overkant.
Step 4Når primeren er fingertør, trykkes en 10-15 cm bred bane af tætningsmembran fast, så den dækker hulkehlen og går lidt udover over- og underside. Tryk membranen godt på plads, så der er fuld kontakt mellem membran og primer.
Step 5Der skal laves ekstra sikring ved alle hjørner, ved afløb og ved rørgennemføringer. Download detaljeløsningerne.
Step 6Udmålte baner af Tætningsmembran rulles ud på gulvet, mens bagpapiret trækkes af undervejs. Membranen trykkes godt fast mod underlaget med rulle eller lign. så luftlommer elimineres.
Step 7Følg den hvide markering på membranen, som markerer størrelsen på overlap (min. 10 cm).
Step 8Der udlægges et slidlag på 30-50 mm (min. 30 mm på laveste sted!) Det synlige tætningsmembran nederst på væggen kan dækkes af fodliste eller sokkelflise, eller det dækkes af puds i forbindelse med fugtsikring af vægfladen.

Relaterede produkter

Skalflex Støbebeton
Skalflex Støbebeton

Støbebeton 0-4 mm

Læs mere
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Gulvspartel Grov
Skalflex Gulvspartel Grov

Indendørs flydespartel til store lagtykkelser

Læs mere
Skalflex Bitumen Primer
Skalflex Bitumen Primer

Bitumenbaseret primer

Læs mere
Skalflex Tætningsmembran
Skalflex Tætningsmembran

Elastisk bitumen-membran til vandtætning

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK