Maximal vandtætning og isolering af kældervæg

Indvendig vandtætning og isolering

 • Til moderate og svære fugtproblemer med vandtryk op til 6 bar
 • Til alle typer mineralske underlag
 • Modstår højt vandtryk (op til 6 bar)
 • Modstår negativt vandtryk
 • Til lodrette flader
 • Til indendørs brug

 

Kendetegn:

 • Kondensproblemer
 • Koldt og klamt indeklima
 • Dårlig/ram lugt
 • Mørke skjolder eller afskalninger på væg og loft
 • Hvidt saltudtræk på væg
 • Fugtindhold en del eller meget over normalniveau
 • Ønske om forbedret isolering

Denne løsning anbefales, når der er ønske om forbedring af isoleringen i forbindelse med fugtsikring, f.eks. hvis der er kondensproblemer. Kondens opstår som følge af stor forskel på rumtemperatur og overfladetemperatur på ydervæg, og her vil det hjælpe at isolere ydervæggen.

Denne løsning sikrer mod moderat til svære fugtskade med vandtryk op til 6 bar.

Den bagvedliggende fugtsikring skal være af maximal styrke, så der ikke levnes risiko for, at fugt kan trænge ind i isoleringen.

Skalflex Multitæt yder en fuldstændig og permanent beskyttelse mod indtrængende fugt. Modstår negativt vandtryk.

Velegnet på alle mineralske underlag indendørs.

Velegnet til lodrette flader.

Underlaget skal fremstå fast, rengjort og bæredygtigt, inden fugtsikringen af muren kan foretages. Dvs. alt løstsiddende materiale og anden forurening, der kan hindre optimal virkning og vedhæftning fjernes og svage steder i underlaget udbedres.

Nedenstående foretages i det omfang, det er relevant:

Underlaget grundes med Skalflex Saltbinder/Primer.

Skalflex Multitæt opblandes med 3 dele pulver (komponent A) til 1 del væske (komponent B). Den flydende delkomponent omrystes, inden pulveret tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel af gangen, og røres med elektrisk blander, indtil blandingen er homogen og glat. Herefter tilsættes næste tredjedel af pulveret, som omrøres, indtil sidste tredjedel kan tilsættes og omrøres. 

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Den opblandede mørtel skal anvendes inden for 0,5-1 time.

Skalflex Saltbinder/Primer påføres med pensel, kalkkost eller rulle på det rengjorte underlag. Primerens tørretid er 1-4 timer.

Skalflex Multitæt påføres i to lag med anstryger eller kalkkost. Første lag påføres med lodrette strøg nedefra og op. Efter 2-3 timer påføres andet lang med vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning. Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.

Afhængig af rumtemperatur skal produktet anvendes inden for 0,5-1 time. Sørg for jævnlig omrøring af produktet.

Afbryd ikke arbejdet, når der arbejdes ved hjørner og murkanter. Bliver det nødvendigt at afbryde arbejdet, sørg da for at fase produktet ud i kantområdet, så der kan laves et lille overlap, når arbejdet genoptages.

Isoleringslamellerne (Linio 80) monteres med Skalflex Multiklæb, som fuldlimes på bagsiden med 8-10 mm tandspartel. Lamellerne må ikke kantlimes.

Lamellerne monteres i forbandt og stødes helt tæt sammen for at undgå kuldebroer. Brug et pudsebræt til at trykkes isoleringen fast med, så der ikke efterlades fingermærker.

Alle kanter og hjørner skal sikres med Skalflex Hjørneprofil. Profilerne monteres i Skalflex Letpuds eller Skalflex Multiklæb. 

Ud for vindues og dørhjørner laves en ekstra skråarmering på min. 20 x 50 cm. Denne armering sikrer mod typiske revnedannelser.

Væggen pudses med Skalflex Letpuds, som påføres med stålbræt i en lagtykkelse på 7-8 mm. Tilpasset armeringsnet placeres i den våde puds, og nettet arbejdes ind i pudslaget med pudsebræt. Alle netsamlinger skal overlappe med min. 5 cm. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget og samtidig er helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov.

Væggen kan fremstå som den er – netpudset med Skalflex Letpuds – eller den kan males med Skalcem 100 efter hærdning. Husk Skalflex Beto-Binder til iblanding.

Forbrug:

Skalflex Multitæt: Ca. 1,5 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse

Tørretid: Overfladetør efter 2 døgn
Hærdetid:

28 døgn ved +20°C

Døgntemperatur: Min. +5°C
Densitet:

Skalflex Multitæt Komponent A: 1,3 g/cm3
Skalflex Multitæt Komponent B: 1,0 g/cm3

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Chromatindhold: Mindre end 2 mg pr. kg tørt produkt
Mal-kode:

00-4 (1993)

Trykstyrke: 40 N/mm2
Trækstyrke: 1,6 N/mm2
Lagtykkelse:

Skalflex Multitæt: 1 mm pr. lag (2 lag i alt)
Skalflex Letpuds: 7-8 mm

Sammentrækning: 0,2%

Ikke velegnet på gipsholdige underlag.

Ved tilstedeværelse af svampe og skimmel bør specialfirma kontaktes for at identificere typen og få området afrenset. Svampe nedbryder byggematerialer og afgiver sporer, der kan give helbredsmæssige gener. Nogle typer er mere alvorlige end andre, og det anbefales at reagere på problemet så hurtigt som muligt. Anmeld skaden til forsikringsselskabet, da de ofte dækker udgifterne til udbedring af alvorlige svampeangreb.

 

Sådan gør du

Step 1Med kost eller rulle påføres den rengjorte væg Skalflex Saltbinder/Primer inden evt. opretning. Primerens tørretid er 1-4 timer.
Step 2Ved ujævnheder over 5 mm skal væggen oprettes. Grater afhugges, fuger og huller udfyldes med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt eller Skalflex Multi-Rep 2080 – evt. forstærket med armeringsnet.
Step 3Skalflex Multitæt påføres i 2 lag. Første lag påføres med pensel/anstryger i lodrette strøg nedefra og op. Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.
Step 4Efter 2-3 timer påføres andet lag ligeledes med pensel eller anstryger, denne gang i vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning.
Step 5Isoleringslamellerne monteres med Skalflex Multiklæb, som fuldlimes på bagsiden med 8-10 mm tandspartel. Lamellerne må ikke kantlimes.
Step 6Lamellernes monteres i forbandt, og skal stødes helt sammen for at undgå kuldebroer. Brug pudsebræt til at trykke isoleringen fast med, så der ikke efterlades fingermærker.
Step 7Alle hjørner og kanter sikres med Skalflex Hjørneprofiler. Profilerne monteres i Skalflex Letpuds. I de indvendige hjørner, hvor profilernes net støder sammen, monteres et tilpasset stykke net, så samlingen armeres.
Step 9Hele væggen pudses med Skalflex Letpuds påført med stålbræt (ikke tandspartel) i en lagtykkelse på 7-8 mm. Arbejd i lodrette baner svarende til nettets bredde.
Step 10Det tilpassede armeringsnet placeres i den våde puds. Alle samlinger skal overlappe med min. 5 cm.
Step 11Med et pudsebræt arbejdes armeringsnettet ind i pudslaget, så nettet er helt dækket af puds og samtidig ligger i den yderste tredjedel af pudslaget.
Step 12Skalflex Letpuds pudses sammen i overfladen, og kan fremstå uden yderligere behandling. Ellers kan Skalflex Letpuds males med den diffusionsåbne Skalcem 100. Husk Skalflex Beto-Binder til iblanding.

Relaterede produkter

Skalcem S2000/CF2000
Skalcem S2000/CF2000

Indfarvet, cementbaseret tyndpuds/vandskuringspuds

Læs mere
Skalflex Multi-Rep 2080
Skalflex Multi-Rep 2080

Alsidig og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Saltbinder/Primer
Skalflex Saltbinder/Primer

Saltneutraliserende grunder til murværk og beton

Læs mere
Skalcem 100
Skalcem 100

Cementbaseret, slidstærk maling til mineralske underlag

Læs mere
Skalflex Multitæt
Skalflex Multitæt

2-komponent, vandspærrende puds

Læs mere
Skalflex Letpuds
Skalflex Letpuds

Kondensabsorberende slutpuds

Læs mere
Skalflex Multiklæb
Skalflex Multiklæb

Fleksibel, all-round fliseklæber baseret på hvid cement

Læs mere
Skalflex Stålbræt
Skalflex Stålbræt

Klassisk stålbræt med træhåndtag

Læs mere
Paroc Linio 80
Paroc Linio 80

Pudsbærende mineraluldslamel til efterisolering

Læs mere
Skalflex Armeringsnet
Skalflex Armeringsnet

Til armering af pudslag

Læs mere
Skalflex Hjørneprofil – PVC
Skalflex Hjørneprofil – PVC

Pudsehjørneprofil med net

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK