Fugtisolering af kælder

Maximal vandtætning og isolering af kældervæg

 • Til moderate og svære fugtproblemer med vandtryk op til 6 bar
 • Til udbedring af kondensproblemer
 • Til ønske om forbedring af isoleringen
 • Velegnet til alle typer mineralske underlag
 • Modstår højt, negativt vandtryk (op til 6 bar)
 • Til lodrette flader
 • Til indendørs brug

 

Kendetegn på fugtskade:

 • Kondensproblemer
 • Koldt og klamt indeklima
 • Dårlig/ram lugt
 • Mørke skjolder eller afskalninger på væg og loft
 • Hvidt saltudtræk på væg
 • Fugtindhold en del eller meget over normalniveau

Denne løsning anbefales, når der er ønske om forbedring af isoleringen i forbindelse med fugtsikring, f.eks. hvis der er kondensproblemer. Kondens opstår som følge af stor forskel på rumtemperatur og overfladetemperatur på ydervæg, og her vil det hjælpe at isolere ydervæggen.

Denne løsning sikrer mod moderat til svære fugtskade med vandtryk op til 6 bar.

Den bagvedliggende fugtsikring skal være af maximal styrke, så der ikke levnes risiko for, at fugt kan trænge ind i isoleringen.

Skalflex Multitæt yder en fuldstændig og permanent beskyttelse mod indtrængende fugt. Modstår negativt vandtryk.

Velegnet på alle mineralske underlag indendørs.

Velegnet til lodrette flader.

Underlaget skal fremstå fast, rengjort og bæredygtigt, inden fugtsikringen af muren kan foretages. Dvs. alt løstsiddende materiale og anden forurening, der kan hindre optimal virkning og vedhæftning fjernes og svage steder i underlaget udbedres.

Underlaget grundes med Skalflex Saltbinder/Primer.

Nedenstående foretages i det omfang, det er relevant:

 • Fodlister, radiatorer m.m. afmonteres
 • Løst puds og fjernes
 • Al kalk, tapet og maling fjernes
 • Urenheder og snavs vaskes af
 • Løse sten mures fast og løse fuger kradses ud og efterfyldes
 • Saltudfældninger afbørstes med stiv, tør kost
 • Sætningsrevner udbedres (se Skalflex Armeringssystem)
 • Opstigende grundfugt udbedres (se Skalflex Sokkelstop)
 • Ujævnheder over 5 mm oprettes med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt 

 

Skalflex Saltbinder/Primer anvendes ufortyndet.

Skalflex Multitæt opblandes med 3 dele pulver (komponent A) til 1 del væske (komponent B). Den flydende delkomponent omrystes, inden pulveret tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel af gangen, og røres med elektrisk blander, indtil blandingen er homogen og glat. Herefter tilsættes næste tredjedel af pulveret, som omrøres, indtil sidste tredjedel kan tilsættes og omrøres. Den opblandede mørtel skal anvendes inden for 0,5-1 time.

Skalflex Beto-Binder skal opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Den valgte klæber fra Skalflex opblandes efter anvisningen på emballagen.

Skalflex Multi-Rep 2080 tilsættes fra 3,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt.

Skalflex Saltbinder/Primer påføres med pensel, kalkkost eller rulle på det rengjorte underlag. Primerens tørretid er 1-4 timer. Evt. opretning af kældervæg foretages efter priming.

Skalflex Multitæt påføres i to lag med anstryger eller pensel. Første lag påføres med lodrette strøg nedefra og op. Efter 2-3 timer påføres andet lang med vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning. Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.

Afhængig af rumtemperatur skal produktet anvendes inden for 0,5-1 time. Sørg for jævnlig omrøring af produktet.

Afbryd ikke arbejdet, når der arbejdes ved hjørner og murkanter. Bliver det nødvendigt at afbryde arbejdet, sørg da for at fase produktet ud i kantområdet, så der kan laves et lille overlap, når arbejdet genoptages.

Skaltherm Isoleringsplade grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholder 1:3 (grunder/vand). Pladen skal grundes på alle lim- og pudsflader.

Skalflex har flere klæbere, der er velegnet til at montere pladen med. Vælg mellem Skalflex Multiklæb, Skalflex Flexiklæb eller Skalflex Blok- og Tyndfygelim. Klæberen påføres pladen med en 8 mm tandspartel. Kanterne skal ikke påføres lim.

Pladerne monteres tæt i forbandt med knasfuger (tørre fuger uden lim). Bemærk: Hvis pladen skal have direkte kontakt med gulvet, skal der lægges et kapillarbrydende lag mellem gulv og plade, f.eks. egnet murpap.

Efter 1 døgns tørretid kan pladerne pudses. Dette gøres med Skalflex Multi-Rep 2080, som ilægges armeringnet. Påfør Skalflex Multi-Rep med stålbræt i en lagtykkelse på 3-10 mm. Husk at pladerne også skal være grundet med Skalflex Beto-Binder 1:3 på pudssiden.

Skalflex Armeringnet lægges i den åde puds, og arbejdes ind i pudslaget med et pudsebræt. Samlinger skal overlappe med min. 10 cm. Nettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget, og samtidig være helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov.

Ud for vindues- og dørhjørner laves en ekstra skråarmering på min. 20 x 50 cm. Denne armering sikrer mod typiske revnedannelser.

Efter nogle minutter pudses overfladen sammen med pudsebræt eller nylonbræt.

Væggen kan fremstå som den er – netpudset  – eller den kan efter min 7 døgns hærdetid males med Skalcem 100 eller pudses med Skalcem S2000/CF2000 efter ca. 28 døgn. Husk Skalflex Beto-Binder til iblanding i begge produkter.

Forbrug:

Vejl. forbrug ved behov for alle arbejdsgange:

Grunding: Skalflex Saltbinder/Primer, 0,3-0,5 liter pr. m2
Opretning: Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, ca. 1,4 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse
Opstig. fugt: Skalflex Sokkelstop, 0,10-0,14 kg pr. m v/10 cm murtykkelse
Vandtætning: Skalflex Multitæt, ca. 1,5 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse
Grunding af plader: Skalflex Beto-Binder, 1 liter (=4 liter opblandet) til ca. 10 m2
Mont. af plader: Valgfri Skalflex klæber, 2-3 kg pr. m2 v/8 mm tandspartel
Isolering: Skaltherm Isoleringsplade, 2 plader pr. m2
Netpuds: Skalflex Multi-Rep 2080, ca. 1,4 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse
Netpuds: Skalflex Armeringsnet, 1,10 m pr. m2
Afslutning: Skalcem 100 eller Skalcem S2000/CF2000

Hærdetid:

28 døgn ved +20°C

Døgntemperatur: Min. +5°C
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Lagtykkelse:

Skalflex Multitæt: 1 mm pr. lag (der påføres 2 tværsgående lag)
Skalflex Multi-Rep 2080: 3-10 mm

Ikke velegnet på gipsholdige underlag.

Ikke velegnet til udendørs brug.

Ved tilstedeværelse af svampe og skimmel bør specialfirma kontaktes for at identificere typen og få området afrenset. Svampe nedbryder byggematerialer og afgiver sporer, der kan give helbredsmæssige gener. Nogle typer er mere alvorlige end andre, og det anbefales at reagere på problemet så hurtigt som muligt. Anmeld skaden til forsikringsselskabet, da de ofte dækker udgifterne til udbedring af alvorlige svampeangreb.

 

Sådan gør du

Step 1Væggen rengøres for løstsiddende materiale, snavs, salte m.m. Løse sten mures fast og løse fuger omfuges.
Step 2Er der konstateret opstigende grundfugt udbedres dette med Skalflex Sokkelstop. Produktet sprøjtes ind i borede huller langs gulvet.
Step 3Væggen grundes med et dækkende lag Skalflex Saltbinder/Primer. Lad grunderen tørre ca. 4 timer. Det primede underlag skal efterbehandles inden for 1-2 døgn.
Step 4Ujævnheder i underlaget oprettes med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, som påføres med stålbræt i en lagtykkelse op til 10 mm. Underlaget efterlades stokret. Lad tørre 1-2 døgn.
Step 5Den vandspærrende Skalflex Multitæt påføres i to lag med pensel. Første lag påføres med lodrette strøg i 1 mm lagtykkelse. Efter 4-6 timer kan andet lag påføres med vandrette strøg, ligeledes i 1 mm lagtykkelse. De tværsrettede strøg sikrer en 100% dækning af det vandspærrende lag. Lad tørre 1-2 døgn.
Step 6Alle lim- og pudsflader på pladerne grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).
Step 7Bagsiden af pladen fuldklæbes med Skalflex Blok- og Tyndfugelim, Skalflex Multiklæb eller Skalflex Flexiklæb påført med 8 mm tandspartel. Kanterne må ikke påføres lim.
Step 8Pladerne monteres med knasfuger tæt i forbandt for at undgå kuldebroer. Sørg for at pladerne ikke tander i overfladen. Ujævne overgange kan slibes.
Step 9Evt. tilskæring af pladerne kan foretages med alm. rundsav med egnet metalklinge eller sav til porebeton. Sørg for lige, rene og vinkelrette snit, så pladerne kan stødes helt tæt sammen, derved undgås kuldebroer.
Step 101 døgn efter montering kan Skalflex Multi-Rep 2080 påføres i en lagtykkelse på 3-10 mm. Husk at pladerne også skal være grundet med Skalflex Beto-Binder 1:3 på pudssiden.
Step 11Skalflex Armeringsnet lægges i den våde puds, og arbejdes ind i pudslaget med et pudsebræt. Samlinger skal overlappe min. 10 cm. Nettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget og samtidig være helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov.
Step 12Efter nogle minutter pudses overfladen sammen med pudsebræt eller nylonbræt. Efter ca. 7 døgn kan der males med Skalcem 100, og efter ca. 28 døgn v/+20°C kan det netpudsede underlag efterbehandles med andre produkter.

Relaterede produkter

Skalcem S2000/CF2000
Skalcem S2000/CF2000

Indfarvet, cementbaseret tyndpuds/vandskuringspuds

Læs mere
Skalflex Multi-Rep 2080
Skalflex Multi-Rep 2080

Alsidig og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Saltbinder/Primer
Skalflex Saltbinder/Primer

Saltneutraliserende grunder til murværk og beton

Læs mere
Skalcem 100
Skalcem 100

Cementbaseret, slidstærk maling til mineralske underlag

Læs mere
Skalflex Multitæt
Skalflex Multitæt

2-komponent, vandspærrende puds

Læs mere
Skalflex Multiklæb
Skalflex Multiklæb

Fleksibel, all-round fliseklæber baseret på hvid cement

Læs mere
Skalflex Flexiklæb
Skalflex Flexiklæb

Fleksibel, all-round fliseklæber tilsat kunststofbinder

Læs mere
Skalflex Blok- og Tyndfugelim
Skalflex Blok- og Tyndfugelim

Cementbaseret lim/tyndfugemørtel

Læs mere
Skalflex Stålbræt
Skalflex Stålbræt

Klassisk stålbræt med træhåndtag

Læs mere
Skalflex Armeringsnet
Skalflex Armeringsnet

Til armering af pudslag

Læs mere
Skalflex Hjørneprofil – PVC
Skalflex Hjørneprofil – PVC

Pudsehjørneprofil med net

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK