Middel vandtætning af indvendig kældervæg

Indvendig vandtætning med Skalflex Aktiv

 • Til lette og moderate fugtproblemer uden vandtryk
 • Til underlag af cementpuds og beton
 • Til vandrette og lodrette flader
 • Til indendørs brug

 

Kendetegn:

 • Mørke skjolder på væg
 • Hvidt saltudtræk på væg
 • Fugtindhold noget over normalniveau
 • Mindre afskalninger

Løsning til indvendige vægge med let til moderat fugtproblem uden nævneværdigt vandtryk.

Skalflex Aktiv yder moderat, men vedvarende beskyttelse mod fugt.

Denne løsning er velegnet til underlag af cementpuds og beton, men er ikke velegnet på øvrige mineralske underlag.

Underlaget skal fremstå fast, rengjort og bæredygtigt, inden fugtsikringen af muren kan foretages. Dvs. alt løstsiddende materiale og anden forurening, der kan hindre optimal virkning og vedhæftning fjernes og svage steder i underlaget udbedres.

Nedenstående foretages i det omfang, det er relevant:

Underlaget grundes med Skalflex Saltbinder/Primer.

Til påføring med kalkkost eller anstryger: 5:2 (5 dele pulver til 2 dele rent, koldt vand)
Til påføring med sprøjte: 5:3 (5 dele pulver til 3 dele rent, koldt vand)

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Lad Skalflex Aktiv hvile 10 minutter efter opblanding. Efter kort omrøring er produktet klar til brug.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Den opblandede mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

Skalflex Saltbinder/Primer påføres med pensel, kalkkost eller rulle på det rengjorte underlag. Primerens tørretid er 1-4 timer.

Skalflex Aktiv svummes på med anstryger eller kalkkost i 1-2 lag. Produktet fordeles jævnt og arbejdes ind i underlaget. Anvendes trykluftsprøjte er det vigtigt at gå efter med en kost eller pensel.

Ved evt. 2 x behandling skal første lag være tilstrækkelig tørt/bædedygtigt, inden andet lag kan påføres.

Efter hærdning grundes væggen med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3. Dette skal gøres for at sikre vedhæftning af slutbehandling af enhver slags.

Når grunderen er tør, kan væggen slutbehandles.

 • Vælg Skalflex Letpuds, hvis der er risiko for kondens i lokalet.
 • Vælg Skalcem 100 maling, hvis der ikke er risiko for kondens. Kan males direkte på Skalflex Multipuds Vandtæt eller Skalflex Letpuds. Husk Skalflex Beto-Binder til iblanding.
 • Vælg Skalcem S2000/CF2000 indfarvet vandskuringspuds, hvis der ikke er risiko for kondens. Husk Skalflex Beto-Binder til iblanding.
Forbrug:

Ved 1 lag: Ca. 1 kg pulver pr. m2
Ved 2 lag: Ca. 0,8 kg pulver pr. m2 pr. lag

Hærdetid:

28 døgn ved +20°C

Overmalbar efter:

Indendørs efter ca. 7 døgn
Udendørs efter ca. 28 døgn

Døgntemperatur: Min. +5°C
pH-værdi: 13
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Chromatindhold: Mindre end 2 mg pr. kg tørt produkt
Trykstyrke: > 10 MPa
Vedhæftningsstyrke: > 0,8 MPa
Vandtryk: v/2 lag: 5 m vandsøjle = 0,5 bar
Brandklasse: A1
Penetration: 1 mm pr. uge (forventet)

Produktet på ikke anvendes som erstatning for vådrumssikring i vådzonen iflg. Vådrumsregualtivet. 

Ikke velegnet på andre underlag end beton og cementpuds.

Ved tilstedeværelse af svampe og skimmel bør specialfirma kontaktes for at identificere typen og få området afrenset. Svampe nedbryder byggematerialer og afgiver sporer, der kan give helbredsmæssige gener. Nogle typer er mere alvorlige end andre, og det anbefales at reagere på problemet så hurtigt som muligt. Anmeld skaden til forsikringsselskabet, da de ofte dækker udgifterne til udbedring af alvorlige svampeangreb.

 

Sådan gør du

Step 1Med retholt kontrolleres den klargjorte murs plan.
Step 2Der udbedres for opstigende grundfugt, hvis dette er konstateret. Se mere under Skalflex Sokkelstop.
Step 3Muren grundes med Skalflex Saltbinder/Primer. Grunderens tørretid er 1-4 timer.
Step 4Ved ujævnheder over 5 mm skal væggen oprettes. Grater afhugges, fuger og huller efterfyldes med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt eller Skalflex Multi-Rep 2080 – evt. ilagt armeringsnet.
Step 5Med anstryger eller kalkkost påføres væggen 1-2 lag Skalflex Aktiv. Produktet fordeles jævnt og arbejdes ind i underlaget.
Step 6Når Skalflex Aktiv er overfladetør, kan der grundes med den vedhæftningsforbedrende Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1-3. Grunderens tørretid er 2-8 timer.
Step 7Underlaget pudses med Skalflex Letpuds, Skalcem S2000/CF2000 eller males med Skalcem 100.
Step 8Alle væggene i lokalet har fået samme slutbehandling.

Relaterede produkter

Skalcem S2000/CF2000
Skalcem S2000/CF2000

Indfarvet, cementbaseret tyndpuds/vandskuringspuds

Læs mere
Skalflex Multi-Rep 2080
Skalflex Multi-Rep 2080

Alsidig og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Beto-Binder
Skalflex Beto-Binder

Grunder til mineralske underlag

Læs mere
Skalflex Saltbinder/Primer
Skalflex Saltbinder/Primer

Saltneutraliserende grunder til murværk og beton

Læs mere
Skalcem 100
Skalcem 100

Cementbaseret, slidstærk maling til mineralske underlag

Læs mere
Skalflex Aktiv
Skalflex Aktiv

Svummemørtel til fugttætning af cementpuds og beton

Læs mere
Skalflex Letpuds
Skalflex Letpuds

Kondensabsorberende slutpuds

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK