Let vandtætning under terræn

Udvendig fugttætning under terræn

  • Til udvendig fugttætning af kældervæg under terræn
  • Til underlag af cementpuds eller beton
  • Løsning kan kombineres med udvendig isolering af kældervæg
  • Velegnet til nybyg og renovering
  • Til udendørs brug

 

Kendetegn:

  • Fugtgener/fugtskader uden vandtryk på indvendig side
  • Mulighed for frigravning af kældermur

Det er optimalt at sikre mod fugt fra udvendig side, og denne løsning skaber en let vandtætning af udvendige kældervægge under terrænniveau.

Til underlag af cementpuds eller beton. Ikke velegnet på øvrige mineralske underlag.

Denne løsning kan kombineres med EPS-isolering, hvis der opleves problemer med kulde og kondens i kælderen. Skal muren alligevel frigraves og fugtsikres, bør det overvejes at isolere ved samme lejlighed, da den ekstra udgift og arbejdsindsats hertil vil være minimal.

Velegent til nybyg og renovering.

Opstigende fugt gennem sokkel og fundament udbedres med Skalflex Sokkelstop.

Frigrav kældermuren helt ned til fundamentet. Skråningens vinkel må max. være 45° for at undgå risiko for sammenstyrtning. Grav så meget fri, at der skabes en god arbejdsbredde i bunden af udgravningen. Vær opmærksom på, at der ikke sker sætningsskader på bygningen i forbindelse med udgravning. Opdel evt. udgravningen – og dermed fugtsikringsarbejdet – i sektioner.

Snavs og grimme belægninger afrenses med Skalflex Alt-Rens.

Løst puds, jord, sand m.m. fjernes.

 

Skalflex Aktiv:
Skalflex Aktiv opblandes med rent, koldt vand til en cremet konsistens. Blandingsforholdet er 5 dele svummepulver til 2 dele vand. Hvis påføring sker med trykluftsprøjte er blandingsforholdet 5 dele svummepulver til 3 dele vand.

Lad Skalflex Aktiv hvile 10 min. efter opblanding. Efter kort omrøring er Skalflex Aktiv klar til påføring.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt:
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt tilsættes fra 3,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt. Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Underlaget op til terrænniveau grundes med Skalflex Saltbinder/Primer, påført med pensel eller rulle i en jævnt og dækkende lag. Tørretid 1-4 timer afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlagets sugeevne.

Underlaget op til terrænniveau påføres Skalflex Aktiv, som svummes på med kost eller stor pensel og arbejdes ind i underlaget. Den behandlede overflade skal så vidt muligt holdes opfugtet med rent vand i tørretiden, som er 3-4 timer.

Hvis der ønskes isolering, anvendes EPS 80 F-L isolering, som monteres i forbandt. Isoleringen punktlimes med Skalflex Multiklæb med 6 limsteder pr. plade. Isoleringen må ikke fastgøres med dybler under terræn. Isoleringen monteres fra fundamentet og op til terrænniveau. (Ønskes soklen over terræn isoleret skal isoleringen yderligere fastgøres med dybler i følge terrænklasse). Bemærk: Underlaget skal grundes med Skalflex Beto-Binder 1:3, inden isoleringen kan klæbes fast.

Mod terræn afsluttes med en ombukket profil eller skinne, der bukker ned over isoleringen. Skinnen fræses ind i en fuge, og der afsluttes med en vejrbestandig fugemasse. Kontakt lokal smed eller VVS-firma for udarbejdning af en sådan skinne.

Soklen over terræn og ned til isoleringen pudses med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt i en lagtykkelse på 5-10 mm. Skalflex Armeringsnet arbejdes ind i det våde pudslag med pudsebræt. Netsamlinger skal overlappe med min. 5 cm. Nettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget, og være helt dækket af puds.

Efter hærdning påfyldes udgravningen med et drænende materiale.

Efter hærdning kan soklen males med Skalflex Sokkelmaling. Det anbefales at grunde med Skalflex Multigrunder ca. 24 timer før maling.

 

Forbrug:

Skalflex Aktiv: 5 dele svummepulver til 2 dele vand. Ved sprøjte: 5 dele svummepulver til 3 dele vand.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt: Ca. 1,4 kg/mm/m²

Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: +5°C til +25°C
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit

Ikke velegnet på andre mineralske underlag end cementpuds eller beton.

Etablering af omfangsdræn vil være tilrådeligt.

Skalflex EPS Sokkelisolering anvendes som pudsbærende isolering under og over terræn. Der pudses med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt ilagt Skalflex Armeringsnet.

Hvid EPS med geotekstil må anvendes under terræn – følg producentens anvisning.

Sådan gør du

Step 1Med kost eller stor pensel påføres det klargjorte underlag Skalflex Saltbinder/Primer. Primerens tørretid 1-4 timer. Evt. opretning af muren finder sted herefter – anvend Skalflex Sokkelpuds Vandtæt eller Skalflex Multi-Rep 2080 til opretning.
Step 2Skalflex Aktiv svummes på med kost eller pensel, og arbejdes ind i underlaget. Den behandlede overflade skal så vidt muligt holdes opfugtet med rent vand i tørretiden, som er 3-4 timer.
Step 3Hvis der ønskes isolering, anvendes EPS isolering, som monteres i forbandt fra fundament og op til terrænniveau. Isoleringen kan også føres over terræn på hele soklen. Isoleringen fastpunktlimes med Skalflex Multiklæb. Der må ikke dybles under terræn.
Step 4Langs isoleringens overkant (mod terræn) afsluttes med en ombukket profil eller skinne, der bukker ned over isoleringen. Skinnen fræses ind i en fuge, og der afsluttes med en vejrbestandig fugemasse. Kontakt lokal smed eller VVS-firma for udarbejdning af en sådan skinne.
Step 5Soklen pudses med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt evt. ilagt armeringsnet. Efter hærdning påfyldes med et drænende materiale.

Relaterede produkter

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Saltbinder/Primer
Skalflex Saltbinder/Primer

Saltneutraliserende grunder til murværk og beton

Læs mere
Skalflex Aktiv
Skalflex Aktiv

Svummemørtel til fugttætning af cementpuds og beton

Læs mere
Skalflex EPS 80F-L
Skalflex EPS 80F-L

Pudsbærende polystyrenplade til facade- eller sokkelisolering

Læs mere
Skalflex Armeringsnet
Skalflex Armeringsnet

Til armering af pudslag

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK