Maximal vandtætning under terræn

Udvendig vandtætning under terræn

  • Til udvendig vandtætning af kældervæg under terræn
  • Til alle typer mineralske underlag
  • Løsning kan kombineres med udvendig isolering af kældervæg
  • Velegnet til nybyg og renovering
  • Til udendørs brug

 

Kendetegn:

  • Fugtgener/fugtskader på indvendig side
  • Afskalninger og råd
  • Kulde- og kondensproblemer
  • Fugtskader med vandtryk
  • Mulighed for frigravning af kældermur

Det er optimalt at sikre mod fugt fra udvendig side, og denne løsning skaber en maximal vandtætning af udvendige kældervægge under terrænniveau.

Velegnet på alle typer mineralske underlag.

Til denne løsning kan der vælges mellem 2 vandtættende produkter: Skalflex Sokkeltæt (bitumenpuds – velegnet til lidt ru overflader) eller Skalflex Tætningsmembran (bitumenmembran – velegnet til plane underlag, insitu-støbt beton og lign).

Denne løsning kan kombineres med EPS-isolering, hvis der opleves problemer med kulde og kondens i kælderen. Skal muren alligevel frigraves og fugtsikres, bør det overvejes at isolere ved samme lejlighed, da den ekstra udgift og arbejdsindsats hertil vil være minimal.

Velegent til nybyg og renovering.

Opstigende fugt gennem sokkel og fundament udbedres med Skalflex Sokkelstop.

Frigrav kældermuren helt ned til fundamentet. Skråningens vinkel må max. være 45° for at undgå risiko for sammenstyrtning. Grav så meget fri, at der skabes en god arbejdsbredde i bunden af udgravningen. Vær opmærksom på, at der ikke sker sætningsskader på bygningen i forbindelse med udgravning. Opdel evt. udgravningen – og dermed fugtsikringsarbejdet – i sektioner.

Overfladen rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Løst puds, jord, sand m.m. fjernes.

Bemærk: Det fremgår af tidligere beskrivelser, at underlaget skal grundes med Skalflex Saltbinder/Primer, inden Skalflex Bitumen Primer påføres. Det er ikke nødvendigt at anvende Skalflex Saltbinder/Primer til denne løsning.

 

Skalflex Sokkeltæt:
Den sorte, tyktflydende bitumenmasse i spanden omrøres, inden det grå cementpulver fra posen tilsættes. 

En tredjedel af cementpulveret tilsættes bitumenmassen, og der omrøres med langsomtgående mixer indtil blandingen er helt homogen. Herefter tilsættes næste tredjedel af pulveret, og der omrøres grundigt, inden sidste tredjedel tilsættes og grundigt omrøres.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt:
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt tilsættes fra 3,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt. Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Underlaget op til terrænniveau påføres Skalflex Bitumen Primer, som påføres i tyndt, dækkende lag med kost eller anstryger. Primeren sikrer vedhæftningen mellem underlag og det vandtættende bitumenprodukt.

Når primeren er fingertør (= ikke smitter af) kan det vandtættende produkt påføres.

Der kan vælges mellem to vandtættende produkter: Skalflex Sokkeltæt og Skalflex Tætningsmembran. Begge produkter er bitumenbaserede og sikrer 100% vandtætning.
Skalflex Sokkeltæt kan anvendes på alle underlag, også på lidt ru overflader.
Skalflex Tætningsmembran er bedst egnet til helt glatte og plane underlag som insitu-støbt beton og lign.

Skalflex Sokkeltæt påføres i 2 lag. Første lag påføres med 6 mm tandspartel på lodret led, arbejd nedefra og op. Efter 3-4 timer fyldes rillerne ud med stålbræt på deagonal led.
eller
Skalflex Tætningsmembran tilskæres i passende banelængder, som rulles ud og trykkes godt fast på det primede underlag. Samlinger skal overlappe min 10 cm. 

Den bløde bitumenoverflade skal beskyttes mod terrænnet enten med en godkendt grundmursplade eller med EPS-isolering.

Hvis der ønskes isolering, anvendes EPS 80 F-L isolering, som monteres i forbandt. Isoleringen punktlimes med Skalflex Sokkel med 4-6 limsteder pr. plade. Isoleringen må ikke fastgøres med dybler under terræn. Isoleringen monteres fra fundamentet og op til terrænniveau. (Ønskes soklen over terræn isoleret skal isoleringen yderligere fastgøres med dybler i følge terrænklasse).

Mod terræn afsluttes med en ombukket profil eller skinne, der bukker ned over isoleringen. Skinnen fræses ind i en fuge, og der afsluttes med en vejrbestandig fugemasse. Kontakt lokal smed eller VVS-firma for udarbejdning af en sådan skinne.

Soklen over terræn og ned til isoleringen pudses med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt i en lagtykkelse på 5-10 mm. Skalflex Armeringsnet arbejdes ind i det våde pudslag med pudsebræt. Netsamlinger skal overlappe med min. 5 cm. Nettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget, og være helt dækket af puds.

Efter hærdning påfyldes udgravningen med et drænende materiale.

Efter hærdning kan soklen males med Skalflex Sokkelmaling. Det anbefales at grunde med Skalflex Multigrunder ca. 24 timer før maling.

 

Forbrug:

Skalflex Bitumen Primer:
0,1-0,5 liter pr. m2

Skalflex Sokkeltæt: 
Fugtigt underlag og ikke-trykkende vand: Ca. 4,5 kg/m2
Trykkende vand: Ca. 6 kg/m2 (= 6 mm tandspartel)
Anvendt som klæber (punktlimning): 1 kg/m2

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt:
Ca. 1,4 kg/mm/m²

Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: +5°C til +25°C
Rengøring: Bitumenprodukter: Mineralsk terpentin. Sokkelpuds Vandtæt: Vand.
Opbevaring: Tørt og frostfrit

Etablering af omfangsdræn vil være påkrævet.

Skalflex EPS Sokkelisolering anvendes som pudsbærende isolering under og over terræn. Der pudses med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt ilagt Skalflex Armeringsnet.

Hvid EPS med geotekstil må anvendes under terræn – følg producentens anvisning.

Sådan gør du

Step 1Med brug af så lidt vand som muligt rengøres underlaget grundigt for al snavs.
Step 2Skalflex Bitumen Primer påføres med bred pensel i et tyndt og jævnt lag. Primeren sikrer optimal vedhæftning mellem underlag og det vandspærrende produkt.
Step 3Det vandspærrende bitumenprodukt påføres. Enten Skalflex Sokkeltæt, som påføres med 6 mm tandspartel i lodrette baner nedefra og op. Efter 3-4 timer fyldes rillerne ud på diagonal led. Eller...
Step 3... Skalflex Tætningsmembran, der trykkes fast på det grundede underlag. Samlinger skal overlappe med min. 10 cm. Rul over med en hård rulle for at sikre 100% vedhæftning.
Step 4Bitumenproduktet beskyttes med godkendt grundmursplade eller isolering. Hvis der vælges isolering, anvendes EPS isolering, som monteres i forbandt. Isoleringen fastgøres med Skalflex Sokkeltæt, som punktlimes på isoleringen. EPS isoleringen kan være forsynet med geotekstil, som vendes ud mod terrænnet.
Step 5Overkanten af isoleringen afsluttes med en ombukket profil, der fræses ind i en fuge. Fugen lukkes med fleksibel, vejrbestandig fugemasse.
Step 6Den synlige del af soklen pudses med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt ilagt armeringsnet. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget samtidig med at det er helt dækket af puds. Der efterfyldes efter behov. Netsamlinger skal overlappe med min. 5 cm.
Step 7Der opfyldes med drænende materiale. På billedet mangler stadig ca. 10 cm terrænopfyld.

Relaterede produkter

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Sokkeltæt
Skalflex Sokkeltæt

Bitumenbaseret, vandspærrende puds til udvendig brug

Læs mere
Skalflex Bitumen Primer
Skalflex Bitumen Primer

Bitumenbaseret primer

Læs mere
Skalflex Tætningsmembran
Skalflex Tætningsmembran

Elastisk bitumen-membran til vandtætning

Læs mere
Skalflex EPS 80F-L
Skalflex EPS 80F-L

Pudsbærende polystyrenplade til facade- eller sokkelisolering

Læs mere
Skalflex Armeringsnet
Skalflex Armeringsnet

Til armering af pudslag

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo