Skalflex Ventileret Facadesystem

Ventileret facadeopbygning

  • Isoleret og ventileret facadeopbygning
  • Let konstruktion
  • Maximal sikring mod fugtindtrængning
  • Enkel arbejdsgang – lavt tidsforbrug pr. m2
  • Lang levetid med minimal vedligehold
  • Brandsikker
  • Aggressiv miljøklasse

Skalflex Bluclad er en fugefri og pudsbærende plade af fibercement, som monteres på et bærende skelet af træ-eller stålprofiler.

Skalflex Bluclad Facadesystem er en ventileret løsning, hvilket vil sige at der tillades en mindre luftcirkulation bag pladen. Netop på grund af denne ventilering vil der ikke ske en fugtvandring ind til isoleringslaget. Desuden vil luften bag Bluclad-pladen bidrage yderligere til isoleringsværdien. Herved opnås en højisoleret bygning, der er maximalt sikret mod fugtindtrængning, og som yder maximal beskyttelse af den bagvedliggende konstruktion.

Efter montering af Bluclad facadeplader, skal facaden pudses og armeres med net.

Skalflex Bluclad Facadesystem er en meget stærk facadeløsning, som samtidig garanterer en lang levetid af den bagvedliggende konstruktion. 

Skalflex Bluclad Facadesystem er en komplet løsning, der kombinerer en pudset overflade med en let og ventileret konstruktion.

I en let ydervæg er det skelettet af træ eller tynde stålprofiler, der er den bærende konstruktion – dvs. det, der bærer førstesalen eller taget. Det er også skelettet, der stabiliserer huset mod vindens tryk på gavle og facader.

Derfor er det yderst vigtigt, at denne konstruktion overholder gældende byggestandarder for lette konstruktioner i træ eller stål. Dimensionering af konstruktioner skal ske på grundlag af følgende Eurocodes med tilhørende danske annekser: DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med DS/EN 1990 DK NA.

Montering af vindspærre
På udvendig side af konstruktionen monteres Skalflex Vindspærre. Monteringen bør kun foregå i tørvejr. Pladerne monteres i lodrette baner. 

Det er vigtigt, at vindspærren har sit naturlige fugtindhold på 10% inden montering. Derfor skal panelerne klimatiseres før brug. 

Skalflex Vindspærre fastgøres enten med skruer, klammer eller maskinsøm.

Alle pladekanter skal understøttes.

Vandrette pladesamlinger forsegles med Skalflex Tætningstape. Det er for at forhindre evt. fugt i at vandre ind bag vindspærren gennem samlingerne.

Montering af klemlister
Efter endt montering af vindspærre, forsynes facaden med trykimprægnerede klemlister. Herpå skal Bluclad-pladerne senere monteres. Klemlisterne fastgøres på de bagvedliggende lægter i konstruktionen, og bør have en tykkelse på 20-25 mm.

Montering af udluftningsprofil
Under klemlisterne (mod sokkel og mod tag) monteres udluftningsprofiler. Udluftningsprofilerne skal monteres på hele facadebredden – både foroven og forneden. Udluftningsprofilerne sikrer luftcirkulation bag facaden, og forhindrer samtidig indtrængning af skadedyr.

Montering af Bluclad plader
Bluclad-pladerne monteres tæt i forbandt og fastgøres med rustfrie stålskruer/-klammer. Sørg for at skruehovedet monteres helt plant med Bluclad pladens overflade.

Hvis Bluclad-pladen skal pudses, skal den printede side vende udad. Denne side er ru og pudsbærende. Hvis Bluclad-pladen kun skal males, vendes den printede side indad. Denne side er helt glat og velegnet til maling.

Montering af profiler
Samtidig med opsætningen af Bluclad-pladerne monteres kantprofil og netkantprofil top/bund. Disse monteres hhv. mod sokkel og mod tag.

Forstærkning af hjørner og pladesamlinger
Alle hjørner armeres med en hjørneprofil monteret i en bane Skalflex Multiklæb eller Skaltherm Grundspuds.

Ud for alle vindues- og dørhjørner laves en ekstra armering (min. 20 x 50 cm), som placeres diagonalt ud for hjørnet i et lag grundpuds.

Alle pladesamlinger skal forstærkes med et ekstra net. Dette gøres inden pudsning af hele facaden. En 20 cm bred netbane monteres og arbejdes ind i Skalflex Multiklæb.

Grunding
Inden pudsarbejdet påbegyndes, skal Bluclad-pladerne grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3. Grunderen skal trække ind i Bluclad-pladerne inden Skaltherm Grundpuds trækkes på.

Pudsning
Bluclad-pladerne pudses med Skaltherm Grundpuds i en lagtykkelse på 6-8 mm. Armeringsnet placeres i den våde puds, og nettet arbejdes ned i pudslaget med pudsebræt. Nettet skal være helt dækket af puds og samtidig ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. Der efterfyldes ved behov. Netsamlinger skal overlappe med min. 5 cm.

Efter min. 2 døgn kan der slutpudses med Skalcem S2000/CF2000, Skalcem 3000, Skalflex Silikonepuds eller Skalflex Murstensmønster.

Hærdetid:

28 døgn ved +20°C

Døgntemperatur: Min. +5°C
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Skrueafstand: 40 cm – Normalt 12 stk pr. plade
Klammeafstand:

Normalt 21 stk pr. plade

Klammelængde:
10 mm Bluclad-plade = 38 mm klamme
12 mm Bluclad-plade = 40 mm klamme

Hvis Bluclad-pladen skal pudses, skal den printede side vende udad. Denne side er ru og pudsbærende. Hvis Bluclad-pladen derimod skal males, vendes den printede side indad. Den modsatte side er helt glat og velegnet til maling.

Sådan gør du

Step 1Skalflex Vindspærreplade er monteret på træ- eller stålskelet og forsynet med klemlister. Bluclad udluftningsprofil fastgøres bag klemlisterne i top og bund af konstruktionen.
Step 2Bluclad Kantprofil monteres i top og bund af konstruktionen.
Step 3Bluclad pladerne monteres nedefra og i forbandt. Anvend muresnor til at sikre lige og vandret montering.
Step 4Bluclad Kantprofil passer til pladetykkelsen og levner samtidig plads til pudslag og armering.
Step 5Blucladpladerne fastgøres på klemlisterne med skruer eller klammer. Det er hurtigst og nemmest at klamme Bluclad-pladerne fast. Anvend hæftepistol, der kan tage klammer i længden 38-40 mm. Ved skruning anvendes selvskærende skruer.
Step 6Bluclad Netkantprofil monteres på kantprofilen i top og bund af konstruktionen.
Step 7Netkantprofilen fastgøres i en stribe Skalflex Multiklæb eller Skaltherm Grundpuds, og profilens net arbejdes ind i pudslaget.
Step 8På alle kanter monteres en Skalflex hjørneprofil i Skalflex Multiklæb eller Skaltherm Grundpuds. Profilens net arbejdes ind i pudslaget.
Step 9Eksempel på overlappende netkantprofil og hjørneprofil.
Step 10Alle pladesamlinger armeres med Skalflex Multiklæb ilagt armeringsnet.
Step 11Efter 1-2 døgn grundes hele underlaget med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3.
Step 12Skaltherm Grundpuds påføres med stålbræt i en lagtykkelse på 6-8 mm. Arbejd i lodrette baner svarende til armeringsnettets bredde.
Step 13Skalflex Armeringsnet arbejdes ind i det våde pudslag med pudsebræt. Netsamlinger skal overlappe min. 5 cm.
Step 14Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget og samtidig er helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov. Netstrukturen må gerne være svagt synlig.
Step 15Efter min. 2 døgn slutpudses med Skalcem S2000/CF2000, Skalcem 3000 eller Skalflex Silikonepuds. Når pudsen har sat sig (efter nogle minutter) filtses overfladen med tør eller hårdtopvredet svamp.
Step 16Det færdige resultat.

Relaterede produkter

Skalcem S2000/CF2000
Skalcem S2000/CF2000

Indfarvet, cementbaseret tyndpuds/vandskuringspuds

Læs mere
Skaltherm Grundpuds
Skaltherm Grundpuds

Fleksibel og netbærende grundpuds

Læs mere
Skalflex Beto-Binder
Skalflex Beto-Binder

Grunder til mineralske underlag

Læs mere
Skalflex Montageskrue
Skalflex Montageskrue

Selvskærende, rustfri skrue

Læs mere
Skalflex Bluclad
Skalflex Bluclad

Pudsbærende fibercementplade til ventilerede facader

Læs mere
Skalflex Armeringsnet
Skalflex Armeringsnet

Til armering af pudslag

Læs mere
Skalflex Hjørneprofil – PVC
Skalflex Hjørneprofil – PVC

Pudsehjørneprofil med net

Læs mere
Skalflex Fugeprofil
Skalflex Fugeprofil

Pudseprofil til vinduesfalse

Læs mere
Bluclad Netkantprofil – bund
Bluclad Netkantprofil – bund

Afsluttende netprofil til konstruktionens bund

Læs mere
Bluclad kantprofil
Bluclad kantprofil

Pladeunderstøttende kantprofil til top og bund

Læs mere
Ventilationsprofil Alu
Ventilationsprofil Alu

Sikrer ventilation bag konstruktionen

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo