Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds

Mængde:
DB nummer: 1265702
EAN nummer: 5708637005454

Universal cementpuds med stor styrke

  • Stærk, universal cementpuds
  • Fabriksfremstillet C100/400 0-2 mm mørtel
  • Til pudsning og reparation af sokler, trapper og beton
  • Stor styrke
  • Armeringsbærende – velegnet til netpuds
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds C100/400 0-2 mm anvendes til pudsning og reparation af sokler og trapper, samt til reparation af betongulve og -vægge i lagtykkelser op til 3 cm.

Underlaget skal være mineralsk, fast og bæredygtigt.

Salte, snavs og andre løse partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes.

Underlaget forvandes grundigt med rent vand.

Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds C100/400 tilsættes ca. 3,15 liter rent, koldt vand pr. 25 kg.

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens. Mindre portioner kan blandes med langsomtgående elektrisk blander eller ved manuel opblanding. Der blandes kun så meget mørtel, at den kan anvendes indenfor 60 minutter.

Blandetid: Min. 5 min. / Max. 15 min.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Første lag puds kastes på muren med en murske i 3-5 mm og tørrer til dagen efter. Andet lag trækkes på med stålbræt i en lagtykkelse på ca. 10 mm. Opretning foretages med loddestok, retholt og kardæsk. Pudsning udføres med trækbræt eller rivebræt til den ønskede overflade er opnået.

Reparationer af betongulve og -vægge: Løstsiddende materiale hugges væk og der rengøres. Der svummes først med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 tilsat lidt cementpuds. Herefter lægges cementpudsen ud i op til 3 cm lagtykkelse, rettes af og bearbejdes med pudsebræt.

Forbrug:

Ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²

Lagtykkelse: Op til 30 mm
Kornstørrelse: 0-2 mm
Bearbejdningstid: Ca. 45 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Miljøklasse: Aggressiv miljøklasse
Brandklasse: A1

Der må ikke pudses i vinterperioden. Gennemvåde fundamenter må ikke pudses. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Afdækning
Fundamenter og trapper skal beskyttes mod slagregn, frost eller for hurtig udtørring – under opførelsen og i de første 2-5 døgn.

Gulve skal beskyttes mod regn, sol og for hurtig udtørring i minimum 1 uge efter støbning og må ikke udsættes for frost før efter 14 døgn.

Additiver
Dette produkt er velegnet sammen med Skalflex Additiver, f.eks. ved ønske om nedsat vandmængde, frysepunktsnedsættelse eller hurtigere hærdning. Læs mere om de forskellige tilsætningsstoffer og hvordan de anvendes under Skalflex Additiver.

Alger og begroninger kan skånsomt og effektivt afrenses med Skalflex Alt-Rens.

Sådan gør du

Step 1Underlaget forvandes grundigt med rent vand.
Step 2Mørtelpulveret tilsættes den afmålte vandmængde, og der blandes til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Blandetid 5-15 minutter.
Step 3Hjørneprofiler forberedes til hvert hjørne, de tilpasses efter sokkelhøjden.
Step 4Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds påføres på begge sider af et hjørne i en bredde, der kan dække hjørneprofilen.
Step 5Hjørneprofilen trykkes på plads og arbejdes ind i den våde puds vha. stålbræt. Nettet skal være helt dækket af puds, der efterfyldes ved behov.
Step 6Efter armering af hjørnerne påføres resten af soklen et dækkende pudslag.
Step 7Skalflex Armeringsnet, der er tilpasset i størrelse, arbejdes ind i den våde puds. Alle samlinger skal overlappe min. 5 cm. Nettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget.
Step 8Armeringsnettet skal være helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov.
Step 9Når pudsen har sat sig (efter nogle minutter), filtses overfladen med tør eller hårdtopvredet svamp eller filtsebræt.

Relaterede produkter

Skalflex Accelerator
Skalflex Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og mørtler

Læs mere
Skalflex Curingsmiddel
Skalflex Curingsmiddel

Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring

Læs mere
Skalflex Superplast
Skalflex Superplast

Plastificeringsmiddel til flydebeton og højstyrkebeton

Læs mere
Skalflex Vandtætning
Skalflex Vandtætning

Additiv til effektiv vandtætning af beton

Læs mere
Skalflex Vinter Additiv
Skalflex Vinter Additiv

Frysepunktsnedsættende additiv til beton og mørtel

Læs mere
Gå til toppen