Skalflex Facadeisolering

Udvendig efterisolering med stenuld

 • Udvendig efterisolering med pudsbærende stenuld
 • Komplet system med alt tilbehør
 • Til alle typer mineralske underlag
 • Til boliger, etageejendomme, institutioner, erhverv, industri og fritidshuse
 • Til renovering og nybyg
 • Til isolering af hele facaden
 • Til isolering af bygningsafsnit – f.eks. gavl
 • Kan kombineres med Skalflex Sokkelisolering
 • Diffusionsåbent system
 • Brandsikker og godkendt facadesystem

Skalflex er medlem af brancheforeningen ETICS, der arbejder for fremme af testede og godkendte facadeisoleringssystemer overfor bygherrer, rådgivere og udførende håndværkere.

Link til detaljeløsninger til projektering: ETICS
Filerne er tilgængelige i formaterne PDF, DWG og Revit.

Skalflex Facadeisoleringssystem er en komplet løsning til udvendig isolering i forbindelse med renovering eller nybyg. En meget stærk facadeløsning, hvor hjørner, overgange og facadeflader forstærkes med netarmering.

Systemet består af pudsbærende stenuldsisolering, netarmering, grundpuds og slutpuds samt et tilbehørssortiment af diverse profiler m.m.

Systemet kan anvendes på alle bæredygtige, mineralske underlag som teglsten, porebeton, beton, letklinker m.m.

Systemet er diffusionsåbent og brandsikkert. Den netarmerede facade er slidstærk og robust, og har en lang levetid med minimalt vedligehold.

Den færdige facade vil fremstå som en klassisk, glatpudset facade, men der er mulighed for at give facaden individuel karakter ved af vælge en farvet puds, en strukturpuds eller vandskuret murstensmønster som den afsluttende lag.

Udvendig isolering har mange fordele:

 • Kuldebroer ved etageadskillelse, skillevægge, vinduesfalse m.m. samt andre utætheder dækkes af udvendig isolering. Kuldestråling forsvinder.
 • Uens materialebrug og reparationer skjules bag isoleringen.
 • Reducerer ikke det indvendig boligareal.
 • Facaden bliver moderniseret og får et ensartet udtryk.
 • Facadedetajler kan føres med ud i isoleringen.
 • Der anvendes udelukkende diffusionsåbne materialer, hvilket sikrer et sundt indeklima, fordi murværket kan ånde.
 • Mineraluldsisoleringen fra Paroc modstår brand meget længe.

Skalflex er totalleverandør på alt til systemet.

Underlaget skal være tørt, mineralsk, fast og strukturelt sundt. Det skal kunne bære vægten af en facadeisolering.

Monterede emner på facaden som nedløbsrør, lamper m.m. fjernes, hvis det skønnes nødvendigt.

Kabler, el-installationer, gasskabe m.m. må ikke dækkes af isolering – spørg forsyningsselskabet inden arbejdet påbegyndes.

Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Plastmaling skal brydes i overfladen, så den bagvedliggende mur kan ånde bag den nye isolering.

Kalk skal fjernes helt.

Løstsiddende puds fjernes og løse fuger fuges om.

Der må ikke være fremspring eller fordybninger/huller større end +/- 5 mm over 2 meter. Tjek evt. med retholt. Udfyld/borthug efter behov.

Sætningsrevner udbedres med Skalflex Armeringssystem.

Montér Skalflex Boxrør til el og ophæng, hvis det skønnes nødvendigt

Skaltherm Grundpuds: 6-7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg 

Skalcem S2000/CF2000: 3-4 liter rent, koldt vand + 2 liter ufortyndet Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg

Skalcem 3000: 5-7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg

Skalflex Silikonepuds: Leveres færdigblandet.

Skalflex Sokkelprofil fastskrues på hele facaden ved overgang mellem sokkel og facademur. Profilen danner bundkanten på isoleringen. 

Skalflex Fliseklæb påføres isoleringen med tandspartel. Isoleringsplader (Linio 80) punktlimes – påregn ca. 6 håndfladestore limsteder pr. plade. Hvis isoleringen er forsynet med en rød markering, er det vigtigt at denne vendes ind mod underlaget. Nyere isolering har ingen markering, og pladens retning har ingen betydning. Lameller (Linio 80) skal fuldlimes – anvend tandspartel.

Isoleringen opsættes i forbandt og stødes tæt sammen for at undgå kuldebroer. Start nedefra på sokkelprofilen og arbejd opefter. Lav fortanding ved hjørner, således at hver anden række af isoleringen går ud over hjørnet med det, der svarer til isoleringens tykkelse. Sørg for at skabe en så plan overflade som muligt – det giver det flotteste slutresultat.

Isoleringspladerne fastgøres med dybler. Der forbores med Ø8 mm bor. Dyblerne monteres efter terrænklasse. Thermodybler undersænkes og dækkes med Skalflex Mineraluldsprop.

Sokkelprofilens net fastgøres i en bane Skaltherm Grundpuds. Netdelen skal dækkes helt af puds. 

Ved vinduer og døre laves en ekstra skråarmering (30 x 50 cm) ud for alle hjørner, da der erfaringsvis let opstår revner her.

Skalflex Drypnæseprofil anvendes i øverste vindues- og dørfals.

Tommelfingerregel: Alle profiler og armeringsnet fastgøres med Skaltherm Grundpuds.

Facaden pudses med 6-8 mm Skaltherm Grundpuds påført med stålbræt. Pudses trykkes godt ind i isoleringen.

Skalflex Armeringsnet (tilpasset i længden) arbejdes ind i den våde grundpuds. Nettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget og samtidig være helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov. Alle netsamlinger skal overlappe min. 5 cm.

Efter ca. 2 døgn kan facaden pudses med en slutpuds. Vælg mellem Skalcem S2000/CF2000, Skalcem 3000 eller Skalflex Silikonepuds. Der kan også udføres Skalflex Murstensmønster på den pudsede facade. I så fald påføres et 1-2 mm lag af Skaltherm Grundpuds, hvori murstensmønsteret skæres. Efter 1-2 døgn vandskures med Skalcem S20007CF2000.

 

Forbrug:

Anvend forbrugsberegneren eller kontakt Skalflex 

Døgntemperatur: Min. +5°C
Boredybde / forankringsdybde:
Underlag Min. forankringsdybde
Teglsten Isoleringstykkelse + 25 mm
Beton Isoleringstykkelse + 25 mm
Porebeton Isoleringstykkelse + 65 mm
Letklinker Isoleringstykkelse + 65 mm
Cellesten/Hulsten Isoleringstykkelse + 65 mm
Træ Isoleringstykkelse + min. 25 mm afhængig af træunderlag

OBS: Eksisterende pudslag anses ikke for at være fast underlag, og skal ikke medregnes i forankringsdybden.

Mineraluldsisoleringen bør pudses indenfor max. 2 døgn efter montering. Det skyldes, at bindemidlet i isoleringen nedbrydes af solens UV-stråler, hvorved isoleringens bæreevne svækkes.

 

Sørg for at levne plads til isolering og pudsarbejde, hvis der skal opstilles stillads.

Sørg for god afdækning af glaspartier m.m. Spildt, fastsiddende puds kan være genstridigt at fjerne.

Det skal sikres, at regnvand m.m. ikke kan væde isolering eller bagvedliggende mur under arbejdets udførelse. Sørg for tilstrækkelig afdækning. 

Der må ikke pudses i direkte sollys. Anvend skyggenet eller arbejd modsat solen.

Der må ikke pudses ved døgntemperaturer under +5°C. Afdæk facaden ved udsigt til nattefrost eller regn.

Brug en skærekasse ved afkortning af isoleringspladerne. Det sikrer en hurtig arbejdsgang og et lige vinkelret snit, så kuldebroer eller tidskrævende tilpasning undgås.

Anvend stålbræt og ikke tandspartel til at påføre Skaltherm Grundpuds. En tandspartel kan ikke trykke pudsen ordentligt ind i isoleringen.

Produkter til farveskift og vedligehold afhænger af den valgte slutpuds:

Skalcem S2000/CF2000:
Her anbefales Skalflex Facade-Silikatmaling, som har et matchende farvesortiment.
Skalcem 100 er også velegnet, men har et mindre farveudvalg.

Skalflex Silikonepuds:
Her anbefales Skalflex Siloxanemaling.

Skalcem 3000: 
Her anbefales Skalflex Siloxanemaling.

Sådan gør du

Step 1Facaden klargøres til isolering. Snavs, alger, nedløbsrør, lamper m.m. fjernes. Vinduer flyttes ud, hvis det ønskes.
Step 2Skalflex Sokkelprofil skrues fast på facaden, hvor bundkanten af isoleringen skal være. Skalflex Monteringskit anvendes til justering. Sokkelnettet klikkes på den fastgjorte sokkelprofil.
Step 3Hvis isoleringen er forsynet med en rød markering, er det vigtigt at denne vendes ind mod underlaget. Nyere isolering har ingen markering, og det er uden betydning, hvilken side der vendes mod facaden
Step 4Isoleringspladerne punktlimes med Skalflex Fliseklæb påført med tandspartel. Påregn 6 limsteder pr. plade.
Step 5Isoleringspladerne monteres i forbandt på vandret led. Start ved sokkelprofilen og arbejd opefter.
Step 6Der laves fortanding ved alle hjørner. Der afsluttes med maskinskåret kant.
Step 7Isoleringen fastgøres nu med dybler, som monteres i forborede huller, Ø8 mm. På træunderlag forbores ikke. Der dybles efter terrænklasse.
Step 8Ejot Thermodybler monteres og undersænkes nemt og hurtigt i én arbejdsgang med Ejot Tool.
Step 9De undersænkede thermodybler isoleres med Skalflex Mineraluldsprop.
Step 10Sokkelnet, hjørneprofiler og drypnæseprofiler monteres i en bane Skaltherm Grundpuds, og nettet arbejdes ind i den våde puds. Ved samlinger skal nettet overlappe min. 5 cm.
Step 11Ud for alle vindues- og dørhjørner forstærkes ekstra med en skrå armering på min. 20 x 50 cm.
Step 12Skaltherm Grundpuds påføres med stålbræt på facaden i 6-8 mm lagtykkelse. Arbejd i lodrette baner svarende til nettets bredde.
Step 13Armeringsnettet afkortes i passende længer og monteres i den våde grundpuds. Ved samlinger skal nettet overlappe med min. 5 cm.
Step 14Nettet arbejdes ind i pudslaget. Nettet skal være helt dækket af puds, samtidig med at det ligger i den yderste tredjedel af pudslaget. Der efterfyldes ved behov.
Step 15Efter ca. 2 døgn kan facaden slutpudses. Vælg mellem Skalcem S2000/CF2000, Skalcem 3000 eller Skalflex Silikonepuds.

Relaterede produkter

Skalcem S2000/CF2000
Skalcem S2000/CF2000

Indfarvet, cementbaseret tyndpuds/vandskuringspuds

Læs mere
Skaltherm Grundpuds
Skaltherm Grundpuds

Fleksibel og netbærende grundpuds

Læs mere
Skalcem 3000
Skalcem 3000

Hvid slutpuds med diskret struktur

Læs mere
Skalflex Silikonepuds
Skalflex Silikonepuds

Færdigblandet slutpuds baseret på silikoneharpiks

Læs mere
Paroc Linio 10
Paroc Linio 10

Pudsbærende stenuldsplade til udvendig isolering

Læs mere
Skalflex Armeringsnet
Skalflex Armeringsnet

Til armering af pudslag

Læs mere
Skalflex Hjørneprofil – Alu
Skalflex Hjørneprofil – Alu

Pudsehjørneprofil med net

Læs mere
Rawlplug Thermodybel
Rawlplug Thermodybel

Til faste underlag

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo