1. Skalcem 2000 får hvide skjolder

Hvis den nypudsede overflade udsættes for vandpåvirkning eller kulde inden afbinding, kan det resultere i udtræk af hvide skjolder på overfladen.

Løsningen er at male med Skalcem 100 eller Skalflex Facade-Silikatmaling. Husk at du kan rekvirere gratis farveprøver her.

2. Stænk af sand og jord på nypudset facade

Prøv med Skalflex Alt-Rens og evt. let højtryksrensning. Dog kan sand være meget okkerholdigt og misfarve facaden, så den bør behandles med Skalcem 2000 eller Skalflex Facade-Silikatmaling.

3. Skalcem 2000 på belægningssten

Skalcem 2000 kan forsøges fjernet med varmt vand og en stiv børste. Skalcem 2000 er dog kraftigt pigmenteret og kan give farveaflejringer i belægningen, som ikke kan fjernes.

4. Gulvspartlen står med hvide udtræk i overflade

Hvis gulvspartlen udlægges, inden gulvprimeren er helt tør, kan det forårsage hvide udtræk i overfladen. Dette er kun kosmetisk og uden betydning, hvis gulvspartlen skal efterdækkes med trægulv, linoleum, tæpper eller anden gulvbelægning.

Skal gulvspartlen derimod stå som færdig overflade (New Yorker gulv), må der udlægges en nyt, tyndt lag Gulvspartel Extra ovenpå. Der skal mellemprimes og afvent at primeren tørrer helt.

Hvis der forekommer primersøer, når gulvspartlen udlægges, kan gulvspartlen krybe under primeren, og løfte den op på overfladen. Dette vil svække stabiliteten i betydelig grad. Problemet vil også vise sig som hvide udtræk i overfladen, og løsningen er her at fjerne gulvspartlen ned til fast underlag og starte forfra.

5. Indtørret cement eller silikatgrunder på vinduesglas

Skalflex Extrem-Rens er et kraftigt rengøringsmiddel, som effektivt kan fjerne bl.a. rester af indtørret cement og silikatgrunder fra vinduesglas og andre syrefaste overflader.

Produktet har kort virketid, og bør derfor ikke efterlades uden tilsyn, mens behandlingen pågår.

Produktet er ætsende, og egnede værnemidler skal anvendes. 

6. Hvorfor er puds og mørtel længere tid om at hærde end de foreskrevne 28 døgn?

Hærdetiden for cementholdige produkter er ca. 28 døgn ved en arbejdstemperatur på 20°C.

Hvis der arbejdes ved lavere temperaturer vil hærdetiden blive længere. Hærdetiden skal ganges med en faktor på 3,2, så ved en arbejdstemperatur på 5°C vil hærdetiden blive 3,2 x 28 døgn = 90 døgn.

7. Skalcem 100 smitter af

Hvis underlaget ikke har været forvandet tilstrækkeligt, kan der forekomme afsmitning af Skalcem 100. Malingen er fugthærdende, og afsmitning skyldes sandsynligvis at der ikke har været nok fugt tilstede under hærdningen. Det kan forsøges at igangsætte hærdningen ved at eftervande med forstøvet vand. Processen kan forårsage striber i malingen, så en ny gang maling bliver nødvendig. Husk i så fald at forvande igen.

8. Skalcem 100 får hvide skjolder

Hvis den nymalede overflade udsættes for vandpåvirkning eller kulde inden afbinding, kan det resultere i udtræk af hvide skjolder på overfladen.

Løsningen er at genmale med Skalcem 100 eller med Skalflex Facade-Silikatmaling. Husk at du kan bestille gratis farveprøver her.

9. Eksisterende maling skaller af

Der findes forskellige typer facademalinger, tætte og diffusionsåbne.

Er facaden malet med en af de mere tætte malinger, kan der være et øget vandoptag bag malingslaget, som over tid vil krakelere og skalle af ved frostpåvirkninger – med risiko for at det bagvedliggende pudslag også ødelægges.

Den optimale løsning er at fjerne al den tætte maling og evt. løstsiddende puds vha. sandblæsning eller lign. Pudsskader repareres med Skalflex Multi-Rep 2080, evt. ilagt armeringsnet af glasfiber.

Det nye underlag skal være rent, fast, tørt og bæredygtigt, inden det kan males. Skalflex anbefaler at anvende en diffusionsåben maling, så murværket kan ånde. Vanddiffusionsmodstand angives med Z-værdi, jo lavere Z-værdi, des bedre.

Alle Skalflex facademalinger er diffusionsåbne. Se dem her.

10. Facaden er grim af alger

Alger trives i tempereret klima, og det danske normalvejr er ingen undtagelse. En flot, nymalet eller nypudset facade kan i løbet af få måneder blive befængt med alger, på samme måde som træværk, terrassefliser, tagsten og sokler kan.

Alger er kosmetisk skæmmende, men ikke ødelæggende og kan nemt fjernes ved afvaskning. 

Skalflex Alt-Rens fjerner effektivt og skånsomt uønskede belægninger fra udendørs facader og arealer. Svære belægninger kan kræve flere behandlinger, en stærkere koncentration evt. kombineret med effektiv skrubning med en stiv børste. Påfør produktet i tørvejr med alm. havesprøjte og lad det virke nogle døgn, inden det afskylles med vand.

Vær varsom med højtryksrensning, da det er en meget voldsom behandling til maling eller puds.

For at bevare facaden flot og knivskarp anbefales det at anvende Skalflex Alt-Rens 2 x årligt (forår og efterår).

Oplever man at facaden er meget plaget af alger, kan den efter afrensning påføres Skalflex Facade-Imprægnering – en vandafvisende og transperant beskyttelse til mineralske facader.

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo