Gode råd

Undgå direkte sollys
Ved udendørs puds- og malerarbejde bør det undgåes at arbejde i direkte sollys, da dette kan forårsage for hurtig udtørring med krakeleringer og synlige overgangsskel til følge. Arbejd så vidt muligt på skyggesiden, under afdækning eller i skyet vejr.

Beskyt den nybehandlede facade
Slagregn, hagl og frost kan lave synlige skader på en nybehandlet facade, ligesom stærk varme, vind og direkte sol kan forårsage krakeleringer grundet for hurtig udtørring. Hold øje med vejrudsigten og vejrudviklingen, og afdæk facaden de første 2-5 døgn, hvis der er udsigt til nedbør eller nattefrost. Ved stærk varme kan facaden holdes opfugtet med eftervanding med forstøvet vand.

Dette gælder generelt for alle pudse-, opmurings-, klæbe- og maleprodukter.

Vælg samme produktionsnummer
For at undgå risiko for nuanceforskelle anbefales det at anvende produkter med samme produktionsnummer (batchnummer). Nummeret findes på den påsatte stregkode-label på emballagen.

Anvend altid samme vandmængde
Vær omhyggelig med at afmåle ens vandmængde, især når der opblandes farvede produkter. Uens vandmængde kan resultere i forskelle i farvenuance eller struktur. Bor f.eks. et hul i siden af en vandspand ud for det korrekt mål for at sikre samme vandmængde til hver opblanding.

Anvend rent vand
Brug altid rent, koldt vand til forvanding og til opblanding af produkter.

Udrør farvepigmenterne først
Når der skal opblandes produkter med tilhørende farvepigment, anbefales det først at udrøre farvepigmentet i blandevandet inden mørtelpulveret tilsættes. På denne måde sikres ensartet farvedækning.

Hav rengøringsvand klar
Det er en god idé at have en ekstra spand med rent vand stående klar, når man opblander produkter. Så er det hurtigt og nemt at rengøre blanderedskabet efter hver opblanding.

Påføring af farveprøve
Når du modtager farveprøven fra os, så påfør ikke farveprøven direkte på facaden, da det kan foranledige strukturændringer eller gennemskin på den endelige facade. Påfør istedet farveprøven på en testplade eller lign. Så kan du også flytte farveprøven rundt og betragte farven på alle facadens sider. Hver farveprøve rækker til ca. 0,5 m2.

Lav en test
Ved maling på tapet m.m. og ved anvendelse af visse rengøringsmidler på sensible underlag og i andre sammenhænge, hvor der er tvivl om behandlingens reaktion på underlaget, anbefales det at lave en test på et lille og ikke synligt område, inden produktet tages fuldt i brug.

Vælg produkter fra samme leverandør
Når du har valgt at arbejde en løsning eller et produkt, så anvend øvrige produkter til arbejdet fra samme leverandør. Skalflex kan ikke stå inde for andre leverandørers produkter, ligesom andre leverandører ikke har tilstrækkelig kendskab til sammensætningen i Skalflex' produkter. Selv om to produkter fra forskellige leverandører umiddelbart virker enslydende, kan der være afgørende forskelle, som vil vanskeliggøre arbejdsprocessen, forringe styrken eller hærdningen eller på anden måde have negativ indflydelse på selve arbejdet, egenskaberne eller det færdige resultat.

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo