I Danmark anvender vi fire miljøpåvirkningsklasser som grundlag for materiale- og konstruktionsspecifikationer, nemlig passiv, moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljø­påvirkning.

Disse er defineret i EN 1992-1-1 DK NA:2007, som er det danske Anneks, der fastlægger betingelserne for implementeringen af Eurocode 2 i Danmark.

Der kan forekomme særlige miljøer inden for normens gyldighedsområde, for hvilke normen ikke foreskriver, hvilke forholdsregler der skal tages for at sikre konstruktionens bestandighed.

 • Passiv miljøpåvirkning
 • Moderat miljøpåvirkning
 • Aggressiv miljøpåvirkning
 • Ekstra aggressiv miljøpåvirkning

 

PASSIV MILJØPÅVIRKNING
Eksempler på, hvilke bygningsdele der normalt henregnes til passiv miljøpåvirkning:

 • Konstruktioner i indendørs tørt miljø
 • Jorddækkede fundamenter i lav og normal konsekvensklasse

 

MODERAT MILJØPÅVIRKNING
Eksempler på, hvilke bygningsdele der normalt henregnes til moderat miljøpåvirkning:

 • Funderingspæle
 • Fundamenter delvis over terræn
 • Jorddækkede fundamenter i høj konsekvensklasse
 • Udvendige vægge og facader
 • Udvendige søjler
 • Udvendige bjælker med konstruktivt beskyttet overside
 • Altanbrystninger
 • Installationskanaler
 • Ingeniørgange
 • Elevatorgruber

 

AGGRESSIV MILJØPÅVIRKNING
Eksempler på, hvilke bygningsdele der normalt henregnes til aggressiv miljøpåvirkning:

 • Udvendige dæk
 • Udvendige bjælker uden konstruktiv beskyttet overside
 • Støttemure
 • Lyskasser
 • Udvendige trapper
 • Kælderydervægge delvis over terræn
 • Kanaler, funderingspæle og gruber i moderat aggressivt grundvand
 • Konstruktionsdele i moderat aggressivt grundvand

 

EKSTRA AGGRESSIV MILJØPÅVIRKNING
Eksempler på, hvilke bygningsdele der normalt henregnes til ekstra aggressiv miljøpåvirkning:

 • Altangange, altanplader og altankonsoller
 • Parkeringsdæk
 • Svømmebade
 • Brosøjler
 • Kantbjælker på broer
 • Marine konstruktioner, f.eks. splashzonen
 • Kanaler, funderingspæle og gruber i stærkt aggressivt grundvand
 • Konstruktionsdele i stærkt aggressivt grundvand

 

Kilde: Betonguide, Unicon

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo