Skalcem 100

Mængde:
Farve:
DB nummer:
EAN nummer:

Cementbaseret, slidstærk maling til mineralske underlag

  • Cementbaseret murmaling
  • Slidstærk og meget langtidsholdbar
  • Til mineralske underlag
  • Meget vejrbestandig – tåler kystnært klima
  • Fugthærdende
  • Diffusionsåben
  • Leveres i 9 grundfarver
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalcem 100 er indfarvet, fugthærdende og cementbaseret murmaling, som hæfter på mineralske underlag som teglsten, letklinker, porebeton, beton, cementpuds og vandskuring. 

Til udendørs og indendørs brug.

Skalcem 100 er slidstærk og vejrbestandig, vaskbar og langtidsholdbar. Tåler kystnært klima og kan højtryksrenses. Malingen er meget diffusionsåben.

Kræver minimalt vedligehold, og efterbehandling er ikke nødvendig i en lang årrække. 

Skalcem 100 leveres i 9 grundfarver, som kan tones til lysere nuancer. Klik her for toningsforslag. 

Skalcem 100 fremstår med en naturlig, kalkmat finish. Den underliggende murstruktur vil forblive svagt synlig.

Skalcem 100 er velegnet udendørs og indendørs i privatboliger, erhvervs- og kontorbygninger, industri- og landbrugsbygninger. Velegnet på fugtige kældervægge.  

 

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Malede underlag renses for løstsiddende cementmaling. Kalk skal fjernes helt før behandling med Skalcem 100.

Underlaget skal forvandes meget grundigt, umiddelbart før arbejdet påbegyndes. 
OBS: I meget varmt vejr skal forvanding være ekstra grundig og rigelig.

Indendørs kan der forvandes vha. malerrulle for at undgå uhensigtsmæssig meget vand på gulvet.

Meget sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3. Der kan males på både våd og tør grunder – se under opblanding.

Opblanding sker med ca. 6 liter rent, koldt vand pr. 10 kg Skalcem 100. Oprøres med elektrisk blander til malingen er homogen, og farven er ensartet. Anvend ens vandmængde til hver opblanding.

Ved farvetoninger udrøres først toningspulveret i blandevandet, inden hvid Skalcem 100 tilsættes. 

Er underlaget grundet med Skalflex Beto-Binder kan der males på både våd og tør grunder. På den våde grunder males vådt-i-vådt. Hvis grunderen er tør, erstattes 1 liter af blandevandet med 1 liter Skalflex Beto-Binder pr. 10 kg. Skalcem 100.

For at øge vedhæftningen på glatte underlag som f.eks. betonelementer, erstattes 1 liter af blandevandet med 1 liter Skalflex Beto-Binder pr. 10 kg Skalcem 100.

Ved indvendig maling, hvor tilstrækkelig forvanding kan være vanskelig, forbedres ophærdningen ved at erstatte 1 liter af blandevandet med 1 liter Skalflex Beto-Binder pr. 10 kg Skalcem 100.

Skalcem 100 påføres med rulle og/eller pensel. Start med at male hjørner og kanter med pensel, og mal derefter de store flader med rulle.

Forsøg så vidt muligt at færdiggøre en hel vægflade i én arbejdsgang, da overgangsskel kan blive svagt synlige.

Færdigblandet maling skal anvendes inden for 2 timer.

Der skal forvandes mellem malingslagene, hvis der skal males flere gange.

 

Forbrug:

Rækkeevne: 2-4 m2 pr. kg

Bearbejdningstid: Opblandet maling skal anvendes inden for 2 timer
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter 28 døgn +20°C.

Overmalbar efter:

24 timer ved min. +15°C 

Grunding: Se 'Klargøring af underlag'
Glans: 2 (helmat)
Døgntemperatur: Min. +5°C
Vedhæftning: 2,47 MPa
Vanddampdiffusion: Z-H2O-værdi: 0
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode:

00-4 (1993)

Farve:

Skalcem 100 leveres i 9 grundfarver, som kan tones til lysere nuancer

Efterbehandling: Skalcem 100 eller Skalflex Facade-Silikatmaling
Brandklasse: A1

Der bør ikke arbejdes ved temperaturer under +5°C. Uhærdet maling tåler ikke frost. Må ikke påføres i direkte solskin.

For at undgå risiko for nuanceforskelle bør der anvendes produkter med samme produktionsnummer (se batchnummer på emballagens stregkodelabel).

Når der arbejdes med andre farver end hvid, bør nymalede flader dækkes af ved udsigt til regn. Før ophærdningen er sket, kan slagregn forårsage hvide skjolder. 

Bemærk at ved temperaturer under 10°C sker ophærdning langsommere.

Hvis overfladen er afsmittende ved berøring efter 1-2 døgn på grund af mangelfuld forvanding, kan der sættes gang i hærdningen ved opfugtning af overfladen med forstøvet vand.

Ved afrensning af facaden med Skalflex Alt-Rens 2xårligt (marts+oktober) begrænses forekomsten af alger og grønne belægninger.

Malingen er vaskbar og tåler bl.a. højtryksrensning.

Snavs og grimme belægninger fjernes effektivt og skånsomt med Skalflex Alt-Rens.

Hvid
Skagengul
Sølvgrå
Creme
Terracotta
Mellemgul
Grå
Rødokker
Sand

De viste digitale farver er kun vejledende. Bestil en gratis farveprøve for at se den eksakte farve.

Sådan gør du

Step 1Underlaget forvandes grundigt med rent, koldt vand. Underlaget skal fremstå vandmættet og ensartet, svagt sugende.
Step 2Blandevandet hældes over i blandespand. Anvend samme vandmængde til hver opblanding. Er Skalflex Beto-Binder påkrævet, skal den tilsættes sammen med blandevandet.
Step 3Skalcem 100 pulveret hældes i blandespanden. Ved toninger tilsættes og udrøres farvepigmentet i blandevandet, inden Skalcem 100 pulveret tilsættes.
Step 4Der røres med elektrisk blander til malingen er glat og homogen.
Step 5Start med at male hjørner og kanter med pensel.
Step 6Det nemmeste er, at dyppe malerrullen direkte i blandespanden...
Step 7... og derefter male de store flader med malerrulle.
Step 8Skal der males flere gange, skal der forvandes igen. Anvend vandslange med forstøver eller påfør vandet med malerrulle. Der kan forvandes og genmales efter min. 24 timer.
Step 9Malingen er meget dækkende, og som regel er max. 2 x maling nødvendig.

Relaterede produkter

Skalflex Beto-Binder
Skalflex Beto-Binder

Grunder til mineralske underlag

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK