Skalcem S2000/CF2000

Mængde:
Farve:
DB-nr:
EAN-nr:

Indfarvet, cementbaseret tyndpuds/vandskuringspuds

 • Cementbaseret tyndpuds/vandskuringspuds
 • Indfarvet
 • Skal kun tilsættes vand
 • Let og smidig bearbejdning
 • God vedhæftningsevne
 • Diffusionsåben
 • Vejrbestandig / Aggressiv miljøklasse
 • Langtidsholdbar
 • Til udendørs og indendørs brug
 • Leveres i 36 farver
 • Naturlig, kalkmat overflade

Skalcem S2000/CF2000 er velegnet som slutpuds/vandskuringspuds direkte på mursten og pudsede overflader, f.eks. som vandskuring på Skalflex Murstensmønster, som slutpuds i forbindelse med facadeisolering eller netpudsrenovering.

Til udendørs og indendørs brug.

Fremstår med en naturlig, kalkmat overflade.

Skalcem S2000 og CF2000 leveres i sammenlagt 36 harmoniske farver.
Skalcem S2000 leveres færdigindfarvet, mens Skalcem CF2000 leveres som neutralfarvet puds med tilhørende farvepigment.

Underlaget skal være rent, fast, gennemhærdet og strukturelt sundt.

Salte, snavs og andre løse partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes.

Fugerne skal være fyldte og trykkede, og i øvrigt opfylde kravene i DS 414/ Euro code 6.

Underlaget forvandes med rent vand til det fremstår ensartet, svagt sugende.

Indvendige, rå murstensvægge forvandes ikke. Her grundes underlaget med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3. Bemærk: Ved opblanding erstattes 2 liter af blandevandet med 2 liter ufortyndet Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg.

Indvendige, akrylmalede murstensvægge pudses med Skalflex Multipuds i en lagtykkelse på 1-2 mm 2-3 døgn før vandskuring med Skalcem S2000.

Skalcem S2000/CF2000 tilsættes 5-6 liter rent, koldt vand pr. 25 kg.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter puds. Der blandes med hurtiggående elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Tilsæt samme vandmængde til hver opblanding for at undgå risiko for nuanceforskelle.

Til indvendige, rå eller malede murstensvægge erstattes 2 liter af blandevandet med 2 liter ufortyndet Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg produkt.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når pudsen er færdigblandet.

Pudsen er klar til brug efter ca. 10 minutters henstand efterfulgt af en grundig omrøring.

Påføring sker med stålbræt/glittebræt i en lagtykkelse på 1-2 mm. Efterfølgende filtses overfladen med en hårdtopvredet svamp.

For at undgå risiko for overgangsskel bør hele murflader færdiggøres i én arbejdsgang.

Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer.

Forbrug:

Ca. 2 kg pr. m² på murværk med fyldte fuger

Lagtykkelse: 1-2 mm
Kornstørrelse: 0,3-0,6 mm
Tørretid: Overfladetør efter ca. 24 timer ved min. 15°C
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Glans: 2 (helmat)
Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Vanddampdiffusion: Z-H2O-værdi: 0,5
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Miljøklasse: Aggressiv
Fugedybde: Max. 3 mm
Brandklasse: A1

Velegnet til murværk med max. 3 mm fugedybde.

Der må kun arbejdes med S2000/CF2000 ved døgntemperaturer over +5°C. Ved risiko for lavere temperatur eller regn skal den nyebehandlede facade omgående afdækkes og forblive afdækket i 3-5 døgn efter vandskuring. Der bør ikke vandskures i vinterperioden. Må ikke påføres i direkte sollys. I modsat fald risikeres stribedannelser eller farveforskelle.

Vær opmærksom på at ikke alle typer mursten er lige anvendelige til indfarvet mørtel. Visse typer kan give anledning til saltudtrækninger. Sten af rødler er normalt de bedst egnede. I alle tvivlstilfælde anbefales det at udføre en prøveudlægning.

Produktet bør ikke anvendes på særlige typer maskinsten, da der her kan være risiko for frostsprængninger. Kontakt Skalflex for yderligere information.

Ved dybe fuger kan der tilsættes op til 20% ovntørret kvartssand (kornstr. 0,4-0,8) for at modvirke svind i fugerne ved optørring.

Anvend S2000/CF2000 med samme produktionsdato/batchnr. for at undgå risiko for nuanceforskelle.

Ved behov eller ved farveskift kan vandskuringen males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling. Indendørs kan der også males med alm. akrylbaseret vægmaling.

Facaden rengøres så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Udsatte facader, sålbænke etc. kan med fordel imprægneres med Skalflex Facade-Imprægnering.

S2000-01 Hvid
S2000-02 Creme
S2000-03 Sølvgrå
S2000-04 Sokkelgrå
CF2000-05
CF2000-06
CF2000-07
CF2000-08
CF2000-09
CF2000-10
CF2000-11
CF2000-12
S2000-13 Koksgrå
CF2000-14
S2000-15 Horisontblå
CF2000-16
CF2000-17
CF2000-18
CF2000-19
CF2000-20
CF2000-21
CF2000-22
S2000-23 Skagengul
S2000-24 Mellemgul
CF2000-25
CF2000-26
CF2000-27
CF2000-28
CF2000-29
S2000-30 Terracotta
S2000-31 Kalksand
S2000-32 Klitsand
S2000-33 Bakkesand
S2000-34 Ørkensand
CF2000 Neutral base
S2000-35 Lys Grafit

OBS: Vælg ikke farver baseret udelukkende på trykte eller digitale farvekort – disse farver kan altid kun være vejledende, da forskel i farvemætning, struktur, glans, skærmindstillinger m.m. vil medføre et vildledende indtryk.

Sådan gør du

Step 1Underlaget forvandes med rent, koldt vand til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.
Step 2Vandskuringspulveret tilsættes den afmålte vandmængde, og der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.
Step 3Den færdigblandede vandskuringspuds doseres på stålbrættet.
Step 4Vandskuringspudsen påføres med stålbræt i en lagtykkelse på 1-2 mm.
Step 5Når vandskuringspudsen har sat sig (efter nogle minutter) filtses overfladen med en hårdtopvredet svamp.

Relaterede produkter

Skalflex Beto-Binder
Skalflex Beto-Binder

Grunder til mineralske underlag

Læs mere
Skalflex Stålbræt
Skalflex Stålbræt

Klassisk stålbræt med træhåndtag

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo