Det gælder om at vælge den helt rigtige mørtel eller beton til de forskellige mureropgaver i huset.
Her er en gennemgang af de forskellige mørtel- og betontyper, og hvor de anvendes.

Der findes principielt to forskellige slags mørtler:
Med eller uden cement.

Til almindelige, dagligdags mure- og pudsearbejder i nyere huse – det vil sige huse bygget efter 1950 – er en (stærk) cementbaseret mørtel det rigtige valg. Er der derimod tale om huse fra omkring 1900 eller før, vil der til opmuring og pudsning ofte være anvendt mørtel uden cement, og her vil en såkaldt kalkmørtel være det rigtige valg.

Det betyder tallene
En typisk all-round cementbaseret mørtel sælges under betegnelsen KC 50/50/700.
Det er en kalk/cement-type (KC) og tallene viser at mørtlen består af 50 kg cement, 50 kg kalk og 700 kg sand (tør vægt).

En meget anvendt kalkmørtel til ældre byggeri er fx KKh 35/65/500, som består af 35 kg kalk, 65 kg hydratkalk og 500 kg sand.

Vægten af bindemidler udgør altid samlet 100 kg, fx 50 kg cement og 50 kg kalk i KC-mørtlen. Hvis der tilsættes mindre sand, bliver mørtlen stærkere og omvendt bliver den svagere, når der tilsættes mere sand. Det samme gælder for indholdet af kalk (og hydratkalk) i kalkmørtlerne.

Kalkmørtel
Indeholder kun kalk som bindemiddel, og mørtlen hærder, når kalken kommer i forbindelse med luft. Mørtlen hærder temmelig langsomt i forhold til de andre mørteltyper.

Cementmørtel
Indeholder kun cement som bindemiddel, og mørtlen hærder, når vand og cement blandes. Cementmørtel har meget stor styrke, men svinder tilsvarende kraftigt under hærdningen.

Kalk-Cementmørtel
KC-mørtel indeholder både kalk og cement som bindemiddel, og det betyder, at mørtlen hærder samtidigt ved to forskellige processer. De to bindemidler kan inden for ret vide grænser fremhæve og undertrykke de mørtelegenskaber, som er karakteristiske for hvert af bindemidlerne. KC-mørtlen hærder, både når cement og vand blandes, og når bindemidlet kalk kommer i kontakt med luft.

Stærke og svage mørtler
Det gælder altid, at jo mere cement en KC mørtel indeholder, desto stærkere er den, og for kalkmørtlens vedkommende gælder det, at jo mere hydraulisk kalk den indeholder, desto stærkere er den. Men det er ikke altid en god ide at vælge den stærkeste løsning. En god tommelfingerregel er, at man aldrig må anvende en stærkere mørtelblanding end den, der allerede er anvendt til f.eks. opmuring eller pudsning!

Tørmørtel giver altid samme resultat
Mange af mørteltyperne fås i en tør og en våd udgave. Tørmørtlen er lavet ud fra en recept og er altid helt færdigblandet; der skal kun tilsættes vand. Det sikrer, at du altid får et helt ensartet resultat fra gang til gang. Vådmørtlerne indeholder ikke cement, det skal du selv tilsætte, og det kan godt give problemer med den ensartede kvalitet fra gang til gang, hvis du f.eks. bruger en større eller mindre skovlfuld cement, når du blander mørtlen.

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo