Skalflex Multi-Rep 2080

Mængde:
DB nummer: 1379617
EAN nummer: 5708637005461

Alsidig og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel

  • Cementbaseret og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel
  • Til opretning, pudsreparationer, vandskuring og tyndpuds
  • Fremragende vedhæftningsevne
  • Til alle mineralske underlag
  • Pudslag op til 10 mm lagtykkelse
  • Til udfyldning af tilbagelagte fuger op til 15 mm
  • Armeringsbærende – velegnet til netpuds
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Multi-Rep 2080 er en stærk mørtel med fremragende vedhæftningsevne. Multi-Rep 2080 er let at arbejde med, og har en enestående forarbejdningsevne i små og store lagtykkelser.

Skalflex Multi-Rep 2080 er alsidig i brug og kan anvendes til udkast, grovpuds og slutpuds.

Hæfter på mineralske underlag som tegl, letklinker, letbeton (indendørs), kløvede eller glatte kalksandsten samt på pudsede overflader. (Ved div. pladetyper anbefales Skalflex Multipuds). 

Velegnet til opretning efter sandblæsning, til pudsreparationer, vandskuring, tyndpuds, netpuds, udfyldning af fuger, pudsning af kældervægge og meget mere.

Er der behov for yderligere forstærkning af pudslaget og ved risiko for revnedannelser kan Skalflex Multi-Rep 2080 armeres med Skalflex Armeringsnet.

Produktet har et lavt vandoptag og kræver ikke udkast.

Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget skal være rent, fast, gennemhærdet og strukturelt sundt.

Salte, snavs og andre løse partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes.Underlaget rengøres så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Underlaget forvandes med rent vand til det fremstår ensartet, svagt sugende.
Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent vand i forholdet 1:3.

Skalflex Multi-Rep 2080 tilsættes fra 3,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt. Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Skalflex Multi-Rep 2080 påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt.

Ved udfyldning af tilbageliggende fuger kan fugen trykkes.

Ved ilægning af armeringsnet skal nettet være dækket af mørtel og samtidig ligge i den yderste trejdedel af pudslaget. Se mere under Netpuds (systemløsning).

Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

 

Forbrug:

Ca. 1,4 kg/mm/m²

Lagtykkelse: Pudslag 1-10 mm, fuger op til 15 mm
Kornstørrelse: 0,3-0,8 mm
Bearbejdningstid: Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Overmalbar efter:

Efter 3-4 døgn kan der ude og inde behandles med Skalcem S2000/CF2000, Skalcem 3000 eller Skalcem 100. 

Udendørs kan øvrige slutprodukter som Skalflex Facade-Silikatmaling, Skalflex Siloxanemaling, Skalflex Facadestruktur og Skalflex Multidæk påføres efter min. 28 døgn.

Indendørs kan væv, tapet og alm. akrylbaseret vægmaling påføres efter min. 28 døgn.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Densitet:

I løs vægt: 1,65 g/cm³

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Mal-kode:

00-4 (1993)

Forbrugsskema:

Forbrug af Multi-Rep 2080 ved tilbagelagte fuger, angivet i kg pr. m2

Fugedybde (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Udfyldning (kg/m2) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Med vandskuring (kg/m2) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Fugedybde (mm) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Udfyldning (kg/m2) 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Med vandskuring (kg/m2) 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

 

Brandklasse: A1

Der må ikke pudses i vinterperioden. Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget 1-2 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Sådan gør du

Step 1Underlaget forvandes med rent, koldt vand til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.
Step 2Mørtlen tilsættes den afmålte vandmængde, og der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.
Step 3Skalflex Multi-Rep 2080 påføres med stålbræt eller sprøjte.
Step 4Når mørtlen har sat sig (efter nogle minutter) filtses med filtsebræt eller tør/hårdtopvredet svamp.
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo