Skalflex Multipuds Vandtæt

Mængde:
DB nummer:
EAN nummer:

Vandafvisende pudse- og filtsemørtel

  • Cementbaseret pudse- og filtsemørtel
  • Vandafvisende – beskytter mod moderat vandindtrængning
  • Velegnet til sålbænke, læmure, fugtige kældervægge m.m.
  • Diffusionsåben
  • Fantastisk vedhæftningsevne
  • Hæfter på alle rengjorte underlag 
  • Armeringsbærende – velegnet til netpuds
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Multipuds Vandtæt er en vandafvisende pudse- og filtsemørtel, der beskytter overflader mod moderat vandgennemtrængning, og som derfor er velegnet til behandling og reparationer på sokler, skorstene, læmure og trapper.

Skalflex Multipuds Vandtæt er også velegnet til udsatte facadeområder som sålbænke, gesimser og betonafdækninger. 

Velegnet til reparation af krakeleret puds. Her ilægges armeringsnet, og der beregnes 2 x påføring.

Velegnet som reparationspuds, også på fastsiddende maling. 

Velegnet til fugtige kældervægge og andre indvendige behandlinger, hvor der er behov for tætning mod vand og fugt.

Er der foretaget en fugtsikring på udvendig side, er dette produkt velegnet til pudsning af den indvendige kældervæg, som står med en restfugt.

Kan påføres svummelag indvendig og udvendig før eksempelvis pudsning af kældervæg.

Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget skal være rent, fast, gennemhærdet og bæredygtigt.

Salte, snavs og andre løse partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes.
Snavs og grimme belægninger afrenses skånsomt og effektivt med Skalflex Alt-Rens.

Underlaget forvandes med rent vand til det fremstår ensartet, svagt sugende.
Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent vand i forholdet 1:3.

Skalflex Multipuds Vandtæt tilsættes 4,0-4,8 liter rent, koldt vand pr. 20 kg produkt (1,0-1,2 liter pr. 5 kg / 3,0-3,6 liter pr. 15 kg). Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Skalflex Multipuds Vandtæt påføres med stålbræt eller spartel. Efter påføring skal Skalflex Multipuds Vandtæt tørre i nogle minutter, før der filtses med svamp.

Ved lagtykkelser større end 3 mm påføres produktet af flere omgange.

Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

 

Forbrug:

Ca. 1 kg/mm/m² 

Lagtykkelse: 1-3 mm som tyndpuds, 4-6 mm ved netpuds
Kornstørrelse: 0,3-0,6 mm
Bearbejdningstid: Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Overmalbar efter:

Overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn.
Indendørs efter ca. 7 døgn.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Densitet:

I løs vægt: 1,35 g/cm³

Vanddampdiffusion: µ=0,61 (Z-H2O-værdi: 0,05)
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode:

00-4 (1993)

Brandklasse: A1

Må ikke anvendes som erstatning for vådrumssikring i vådzonen iflg. vådrumsregulativet. 

Ikke velegnet til pudsning af større malede overflader udvendig, da dette kan øge risikoen for overfladespændinger.

Må ikke anvendes på gangarealer eller trædeflader.

Der må ikke pudses i vinterperioden. Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget 1-2 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Hvis der ønskes en grovere struktur eller større fylde kan Skalflex Multipuds Vandtæt tilsættes op til 25% ovntørret kvartssand 0,4-0,8 mm.

Sådan gør du

SålbænkSkalflex Multipuds Vandtæt er velegnet på sålbænke ...
Skorsten... på skorstene ...
Læmur... på læmure ...
Indvendige vægge... eller på indvendige vægge i f.eks. kælder, garage, bryggers eller lign.
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK