Skalflex Multipuds

Mængde:
DB-nr:
EAN-nr:

Pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne

  • Cementbaseret pudse- og filtsemørtel
  • Alsidig i brug
  • Hærder uden svindrevner
  • Fantastisk vedhæftningsevne
  • Hæfter på alle rengjorte underlag – også fliser, gipsplader og fastsiddende maling
  • Velegnet til filtsning/vandskuring af fliser
  • Armeringsbærende – velegnet til netpuds
  • Til udbedring af sætningsrevner sammen med Skalflex Armérstål
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Multipuds er en alsidig, cementbaseret pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne.

Skalflex Multipuds hæfter på alle faste og rengjorte underlag som tegl, letklinker, beton, kalksandsten, pudsede overflader, glatte betonoverflader, glatte maskinsten, glatte fliser, gipsplader og fastsiddende maling.

Velegnet til nye opgaver og til reparation.

Er der behov for yderligere forstærkning af pudslaget og ved risiko for revnedannelser kan Skalflex Multipuds armeres med Skalflex Armeringsnet. Se mere under Skalflex Netpuds.

Velegnet til udbedring af sætningsrevner ved ilægning af Skalfex Armérstål. Se mere under Skalflex Armeringssystem.

Velegnet til reparation af krakeleret puds. Her ilægges armeringsnet, og der beregnes 2 x påføring.

Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget skal være rent, fast, gennemhærdet og strukturelt sundt.

Salte, snavs og andre løse partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes. Underlaget rengøres så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Underlaget forvandes med rent vand til det fremstår ensartet, svagt sugende.
Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent vand i forholdet 1:3.

Skalflex Multipuds tilsættes max. 4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg produkt (max. 1 liter pr. 5 kg / 3 liter pr. 15 kg). Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Skalflex Multipuds påføres med stålbræt eller spartel. Efter påføring skal Skalflex Multipuds tørre i nogle få minutter, før der filtses med svamp.

Ved spartling af glatte underlag påføres Skalflex Multipuds som et bindelag, som skal tørre. Efter ca. 12 timer (afhængig af temperatur) trækkes et nyt lag på, og der filtses med svamp.

Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

 

Forbrug:

Ca. 1 kg/mm/m² 

Lagtykkelse: 1-3 mm som tyndpuds, 4-6 mm ved netpuds
Kornstørrelse: 0,3-0,6 mm
Bearbejdningstid: Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Overmalbar efter:

Overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn.
Indendørs efter ca. 7 døgn.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Densitet:

I løs vægt: 1,35 g/cm³

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Mal-kode:

00-4 (1993)

Brandklasse: A1

Skalflex Multipuds er ikke velegnet til pudsning af større malede overflader udendørs, da dette kan øge risikoen for overfladespændinger.

Skalflex Multipuds må ikke anvendes på gulv.

Skalflex Multipuds må ikke anvendes i vådzonen uden efterfølgende behandling af MK-godkendt membran.

Der må ikke pudses i vinterperioden. Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget 1-2 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Hvis der ønskes en grovere struktur eller større fylde kan Skalflex Multipuds tilsættes op til 25% ovntørret kvartssand 0,4-0,8 mm.

Sådan gør du

Step 1Filtsning af fliser: Underlaget rengøres grundigt for fedt, snavs og kalk.
Step 2Skalflex Multipuds tilsættes afmålt vandmængde, og der blandes til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.
Step 3Med spartel påføres et dækkende bindelag.
Step 4Bindelaget (eller svummelaget som det også kaldes) skal tørre min. 12 timer.
Step 5Skalflex Mulitpuds påføres det tørre bindelag med stålbræt.
Step 6Når pudsen har sat sig (efter nogle minutter) filtses med tør/hårdtopvredet svamp.
Step 7Den færdige overflade fremstår som finkornet puds, og kan efter hærdning fremstå ubehandlet eller viderebehandles med maling, tapet, væv eller lign.

Relaterede produkter

Skalflex Armérstål
Skalflex Armérstål

Holdbar udbedring af sætningsrevner

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo