Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650

Mængde:
DB nummer: 1695773
EAN nummer: 5708637005393

Standard pudsemørtel KC 35/65/650

  • Fabriksfremstillet  pudsemørtel
  • KC 35/65/650 0-2 mm
  • Universalmørtel til pudsning, fugning og pudsreparationer
  • Til pudsning med større lagtykkelser
  • Til omfugning og fugereparationer
  • Høj slidstyrke
  • Til udendørs og indendørs brug
  • Moderat miljøklasse

Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650 0-2 mm anvendes til pudsning af teglsten og blokke samt til reparation af eksisterende pudslag. Anvendes også til fugning af murværk i henhold til DS/INF167. Moderat miljøklasse.

Pudsning
Underlaget skal være mineralsk, fast og strukturelt sundt.
Salte, snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning, fjernes.
Underlaget forvandes grundigt med rent vand.

Fugning
Fugen skæres ud i minimum 13 mm dybde. Fugen skal være ren og fri for mørtelrester. Fugen skal forvandes med rent vand.

Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650 tilsættes ca. 4 liter rent, koldt vand pr. 25 kg.

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens. Mindre portioner kan blandes med langsomtgående elektrisk blander eller ved manuel opblanding. Der blandes kun så meget mørtel, at den kan anvendes indenfor 60 minutter.

Blandetid: Min. 5 min. / Max. 15 min.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Pudsning
Der laves et udkast på muren med en murske for at få den bedste vedhæftning. I tynde lag kan der også anvendes stålbræt til påføring. Der afrettes med retholt eller kardæsk. Når pudsen har sat sig, glattes efter med pudsebræt. 

Fugning
Mørtlen presses ind i fugen med en fugeske, der er 1-2 mm mindre end selve fugen. Herefter trykkes fugen og der glattes efter, så den er fyldt helt ud til forkanten af stenene. Det er bedst at fuge rent, så afsyring undgås.

Forbrug:

Udkast: Ca. 8 kg pr. m²
Pudsning: Ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²
Fugning: 8-10 kg/m² ved fugedybde på 10-15 mm

Lagtykkelse: 10-12 mm
Kornstørrelse: 0-2 mm
Bearbejdningstid: Ca. 2 timer
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Miljøklasse: Moderat miljøklasse
Eksponeringsklasse : MX2.1
Brandklasse: A1

Der må ikke pudses i vinterperioden. Gennemvådt murværk må ikke pudses/fuges. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Afdækning
Murværk skal beskyttes mod slagregn, frost eller for hurtig udtørring – under opførelsen og i de første 2-5 døgn. Ved høje temperaturer kan det være en fordel at holde overfladen fugtig med vandforstøvning.

Afsyring
Det er bedst at fuge rent, så afsyring undgås. En række stentyper tåler ikke afsyring, derfor skal stenproducentens anvisninger følges nøje. Ved afsyring anvendes færdigblandet syre og anvisningerne på emballagen følges nøje. Der må kun afsyres én gang og det skal foregå diagonalt oppefra og nedefter.

Additiver
Dette produkt er velegnet sammen med Skalflex Additiver, f.eks. ved ønske om nedsat vandmængde, frysepunktsnedsættelse eller hurtigere hærdning. Læs mere om de forskellige tilsætningsstoffer og hvordan de anvendes under Skalflex Additiver.

Den gennemhærdede puds kan males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

Sådan gør du

Step 1Murværk og fuger forvandes grundigt med rent vand.
Step 2Mørtelpulveret tilsættes den afmålte vandmængde, og der blandes til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Blandetid 5-15 minutter.
Step 3Pudsemørtlen udkastes eller påføres med stålbræt i den ønskede lagtykkelse.
Step 4Når pudsen har sat sig (efter nogle minutter) arbejdes pudsen sammen med Skalflex Soft Touch nylonbræt.

Relaterede produkter

Skalflex Vinter Additiv
Skalflex Vinter Additiv

Frysepunktsnedsættende additiv til beton og mørtel

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo