Skalflex Pudsemørtel Strandsand

Mængde:
DB nummer: 1671925
EAN nummer: 5708637013251

Indendørs pudse- og fugemørtel KC 50/50/700

  • Fabriksfremstillet pudsemørtel
  • KC 50/50/700 0-2 mm
  • Til indendørs brug
  • Moderat miljøklasse

Skalflex Pudsemørtel Strandsand KC 50/50/700 0-2 mm anvendes til pudsning og reparation af mineralske overflader og fugning af murværk iht. DS/EN 998-1. Til indendørs brug. Moderat miljøklasse.

Pudsning
Underlaget skal være mineralsk, fast og strukturelt sundt.
Salte, snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning, fjernes.
Underlaget forvandes grundigt med rent vand.

Fugning
Fugen skæres ud i minimum 13 mm dybde. Fugen skal være ren og fri for mørtelrester. Fugen skal forvandes med rent vand.

Skalflex Pudsemørtel Strandsand KC 50/50/700 tilsættes ca. 4 liter rent, koldt vand pr. 25 kg.

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens. Mindre portioner kan blandes med langsomtgående elektrisk blander eller ved manuel opblanding. Der blandes kun så meget mørtel, at den kan anvendes indenfor 60 minutter.

Blandetid: Min. 5 min. / Max. 15 min.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Pudsning
Mørtlen kastes på muren med en murske for at få den bedste vedhæftning. Der afrettes med retholt eller kardæsk. I tynde lag kan der også anvendes stålbræt til påføring. Når pudsen har sat sig, glattes efter med pudsebræt. 

Fugning
Mørtlen presses ind i fugen med en fugeske, der er 1-2 mm mindre end selve fugen. Herefter trykkes fugen og der glattes efter, så den er fyldt helt ud til forkanten af stenene. Det er bedst at fuge rent, så afsyring undgås.

Forbrug:

Pudsning: Ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²
Fugning: 6-8 kg pr. m²

Lagtykkelse: 10-12 mm
Kornstørrelse: 0-2 mm
Bearbejdningstid: Ca. 60 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Miljøklasse: Moderat miljøklasse
Eksponeringsklasse : MX2.1
Brandklasse: A1

Der må ikke pudses i vinterperioden. Gennemvådt murværk må ikke pudses/fuges. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Afsyring
Det er bedst at fuge rent, så afsyring undgås. En række stentyper tåler ikke afsyring, derfor skal stenproducentens anvisninger følges nøje. Ved afsyring anvendes færdigblandet syre og anvisningerne på emballagen følges nøje. Der må kun afsyres én gang og det skal foregå diagonalt oppefra og nedefter.

Additiver
Dette produkt er velegnet sammen med Skalflex Additiver, f.eks. ved ønske om nedsat vandmængde, frysepunktsnedsættelse eller hurtigere hærdning. Læs mere om de forskellige tilsætningsstoffer og hvordan de anvendes under Skalflex Additiver.

Den gennemhærdede puds kan tapetseres eller males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller en alm. akrylbaseret vægmaling. 

Sådan gør du

Step 1Underlaget forvandes grundigt med rent vand. Brug f.eks. kalkkost eller malerrulle for at undgå store vandmængder på gulvet.
Step 2Mørtelpulveret tilsættes den afmålte vandmængde, og der blandes til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Blandetid 5-15 minutter.
Step 3Der laves udkast eller pudsen påføres med stålbræt.
Step 4Når pudsen har sat sig (efter nogle minutter) arbejdes pudsen sammen med pudsebræt. Ved udkast afrettes pudslaget med retholt eller kardæsk.

Relaterede produkter

Skalflex Accelerator
Skalflex Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og mørtler

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo