Skaltherm Grundpuds

Mængde:
DB nummer: 8837015
EAN nummer: 5708637007403

Fleksibel og netbærende grundpuds

  • Fleksibel, cementbaseret grundpuds
  • Stor slag- og trykstyrke
  • Fugthærdende
  • God vedhæftningsevne
  • Grundpuds til facadeisolering med mineraluld, netpudsrenovering og murstensmønster 
  • Godkendt til brug i Skalflex Facadeisoleringsystem
  • Kan påføres direkte på pudsbærende mineraluldsisolering
  • Armeringsbærende – velegnet til netpuds
  • Til udendørs og indendørs brug

Skaltherm Grundpuds er velegnet som netbærende grundpuds ved Skalflex Facadeisolering med mineraluld, Skaltherm Netpuds og Skalflex Murstensmønster. Skaltherm Grundpuds er også velegnet til alm. pudsreparationer.

Skaltherm er velegnet på bløde underlag, porebeton og Blucladplader.

Skaltherm Grundpuds er systemgodkendt til brug i forbindelse med Skalflex Facadeisolering.

Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget skal være rent, fast, gennemhærdet og strukturelt sundt.

Salte, snavs og andre løse partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes.

Netpuds
Snavs og grimme belægninger afrenses skånsomt og effektivt med Skalflex Alt-Rens. Store ujævnheder i underlaget oprettes med f.eks. Skalflex Multi-Rep 2080. Se yderligere beskrivelse under Skaltherm Netpuds (systemløsning).

Underlaget forvandes med rent vand.

Facadeisolering
Se beskrivelse under systemløsningen 'Isolering udvendig'

Skaltherm Grundpuds tilsættes 7-9 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt. Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Skaltherm Grundpuds påføres med stålbræt i den ønskede lagtykkelse.
Opblandet puds skal anvendes inden for ca. 2 timer.

Skalflex Facadeisolering
Skaltherm Grundpuds påføres direkte på isoleringspladerne. Hjørner og kanter forstærkes med profiler, og hele flader armeres med Skalflex Armeringsnet, som arbejdes ind i den våde puds. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudsplaget og at netsamlinger overlapper min. 5 cm. Se yderligere beskrivelse under Systemløsning > Isolering udvendig

Skaltherm Netpuds
Skaltherm Grundpuds påføres med stålbræt, og Skalflex Armeringsnet arbejdes ind i den våde puds. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudsplaget og at netsamlinger overlapper min. 5 cm. Se yderligere beskrivelse under Systemløsning > Netpuds.

Skalflex Murstensmønster
Skaltherm Grundpuds påføres og de vandrette og lodrette fuger skæres ud i den våde puds med Skalflex Fugeskabere, herefter vandskures der. Se yderligere beskrivelse under Systemløsning > Murstensmønster.

 

 

Forbrug:

Ca. 1,25 kg/mm/m2
Facadeisolering: Ca. 7 kg/m(6-8 mm lagtykkelse)
Netpuds: Ca. 5 kg/m(ca. 4 mm lagtykkelse)
Murstensmønster: Ca. 3 kg/m(2,5-3,0 mm lagtykkelse)

Lagtykkelse: Se under forbrug
Kornstørrelse: 0,3-0,8 mm
Bearbejdningstid: Opblandet puds skal anvendes inden for ca. 2 timer
Hærdetid:

20-28 døgn ved ca. +20°C

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Densitet:

1321 kg/m3

Vanddampdiffusion: Z-H2O-værdi: 0,58
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode:

00-4 (1993)

Efterbehandling: Efter 1-2 døgn kan der slutpudses med Skalcem S2000/CF2000, Skalcem 3000 eller Skalflex Silikonepuds.
Brandklasse: A1

Der må ikke pudses i vinterperioden. Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget 1-2 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Skaltherm Grundpuds er ikke velegnet på malede underlag.

Sådan gør du

FacadeisoleringSe vejledning under Systemløsning > Isolering udvendig
NetpudsSe vejledning under Skalflex Netpuds (systemløsning).
MurstensmønsterSe vejledning under Systemløsning > Murstensmønster
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo