Skalflex Pansernet

Størrelse:
DB nummer:
EAN nummer:

Til armering af slidlag

  • Trippelvævet armeringsnet
  • Alkaliefast, hvid glasfiber
  • Til armering af trapper og slidlag
  • Til ekstra armering af pudslag
  • Sikrer mod revnedannelser
  • Velegnet udendørs og indendørs

Download

Trippelvævet, alkaliefast glasfibernet til armering af trapper og slidlag af beton og som ekstra armering af pudslag som sikring mod revnedannelser.

Velegnet udendørs og indendørs.

 

Skalflex Pansernet monteres i puds-, beton- eller mørtellaget og arbejdes ned i laget med pudsebræt. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget, og at samlinger overlapper med min. 5 cm. Nettet skal være helt dækket af puds/mørtel/beton, og der efterfyldes ved behov.

Anvendes Skalflex Panserhjørner (f.eks. på trappeforkanter) skal disse monteres før nettet.

Vægt:

370 gram pr. m2

Maskestørrelse: 6 x 6 mm
Rivestyrke: 5000/4000N/5 cm
Gå til toppen